By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Managing risk in controversial regimes

Beleggen in landen met een controversieel regime

Risico's & waarschuwingen

16-10-2012 | Visie | Jaap Smit, Willem Schramade

De risico's van beleggen in mijnbouwondernemingen in landen met een controversieel regime zijn beheersbaar, aldus Jaap Smit en Willem Schramade. Zij richten zich op de selectie van grotere ondernemingen, met de focus op risicogecorrigeerde waarderingen en veiligheid.

In Colombia neemt de rebellenbeweging FARC deel aan de door Noorwegen gesponsorde vredesbesprekingen, die waarschijnlijk een einde kunnen maken aan een conflict dat al bijna een halve eeuw duurt. Toch blijft het Latijns-Amerikaanse land een van de meest risicovolle landen om zaken te doen. Terrorisme, veiligheidstroepen van de overheid die mensenrechten schenden, arbeidsmisstanden en corruptie vormen slechts een paar van de problemen die ondernemingen daar kunnen tegenkomen.

Voor mijnbouwbedrijven is het moeilijk om deze risicovolle omstandigheden te vermijden. In feite zullen de meeste grote gediversifieerde mijnbouwbedrijven deels actief zijn in regio's waar het bewind wordt beschouwd als controversieel.

Maar wat verstaan we eigenlijk onder een controversieel regime? Volgens een recent onderzoek in opdracht van Robeco wordt de definitie grotendeels (70%) bepaald door mensenrechtenkwesties, zoals persoonlijke veiligheid, arbeidsrechten en voedsel- en waterzekerheid. Het bevat ook een politiek risicocomponent (30%), zoals nationalisme met betrekking tot hulpbronnen, conflictintensiteit en terroristische incidenten. Colombia is in het rapport een van de voorbeelden van de categorie “extreem risico”, net als de Democratische Republiek Congo en Rusland.

“We streven naar evenwicht tussen risico en mogelijk rendement” Jaap Smit

Bedrijven onder controversiële regimes
”We mogen beleggen in ondernemingen die actief zijn in gebieden met een controversieel regime,” vertelt Smit. “Maar het is de vraag hoe de onderneming omgaat met dat extra risico en hoe we daarvoor gecompenseerd worden.” 

Het vastrentende team van Robeco maakt gebruik van SAM voor de kredietanalyse. Deze worden aangevuld met externe gegevens en inzichten van de analist zelf. Jaap Smit: “We streven naar evenwicht tussen risico en mogelijk rendement.”

Als aandelenanalist zegt Schramade zich voornamelijk te richten op waarderingen, het bouwen van cashflowmodellen en het bepalen van een kortingspercentage dat corrigeert voor risico. “Hoe hoger het risico, hoe hoger het kortingspercentage en hoe lager de waarde," vat hij samen.

Smit en Schramade hebben over het algemeen allebei de voorkeur voor grotere ondernemingen. Willem Schramade: “Het landenrisico van kleinere mijnbouwbedrijven is vaak hoger."

Smit: “De vijf grootste mijnbouwbedrijven beheren hun landenrisico meestal zorgvuldig.” Hun kernactiviteiten vinden voor het grootste deel plaats in OESO-landen.

“Het landenrisico van kleinere mijnbouwbedrijven is vaak hoger” Willem Schramade

“Grotere mijnbouwbedrijven hebben ook vaak beter ontwikkelde strategieën om een lokale vergunning te krijgen voor hun activiteiten. Ook zijn ze beter dan de kleinere mijnbouwbedrijven in staat om hun landenrisico's te beheersen,” concludeert Smit.

Risicovolle mijnbouwprojecten
Sommige mijnbouwprojecten zijn risicovoller dan andere, en ook dit wordt meegewogen in de beleggingsbeslissing. Bovengrondse ijzerertswinning, waar gewerkt wordt met machines en vakkundige arbeiders, is bijvoorbeeld over het algemeen veiliger dan het ondergronds winnen van diamanten, goud en platina met grote aantallen ongeschoolde arbeiders.

Daarnaast, zo merkt Schramade op, is arbeidsintensieve mijnbouw ook kostbaarder, zowel qua kosten als ongelukken.
De veiligheidsstatistieken zijn daarom van groot belang voor het analyseren van mogelijke risico's. “De veiligheidscijfers vertellen erg veel over de duurzaamheid van de mijnbouwactiviteiten van een onderneming,” aldus Smit.

Beiden waarschuwen dat de aanwezigheid van een veiligheidsbeleid geen vervanging betekent van een verdere analyse. Integendeel, het kan zelfs een waarschuwingssignaal zijn dat aangeeft waar de onderneming de meeste problemen is tegengekomen of waar de grootste risico's liggen. 

Engagementperspectief

Actieve dialoog over controversiële regimes
Ondernemingen met de grootste exposure naar controversiële regimes, 'post-conflict'-regio's en landen met een hoog politiek risico zijn de olie- & gasindustrie en in de mijnbouw, aldus Lara Yacob, Senior Engagement Specialist bij Robeco.

Andere sectoren kunnen echter ook exposure hebben naar controversiële regimes. Zo heeft Lara Yacob actieve dialogen gevoerd met ondernemingen in, bijvoorbeeld, de sectoren levensmiddelen & dranken en transport, die toeleveranciers hebben in als controversieel gekwalificeerde regio's.

Yacob: “Het doel van de actieve dialoog met een dergelijke onderneming, is om te bekijken hoe deze ondernemingen hun risico's analyseren en beheersen, zodat zij zo verantwoordelijk mogelijk te werk gaan in deze landen.”

Samenwerking met staatsbedrijven kan leiden tot afhankelijkheid
Zakendoen in een land met een controversieel bewind kan lastig zijn. Bedrijven die natuurlijke hulpbronnen nodig hebben, moeten bijvoorbeeld vaak samenwerken met staatsbedrijven. Soms moeten ze ook gebruik maken van het leger voor bijvoorbeeld de beveiliging van de werklocatie. Volgens Yacob kunnen deze relaties “een onderneming in een lastige positie plaatsen qua afhankelijkheid en samenwerking.”

Het is niet ongebruikelijk dat ondernemingen in zich ontwikkelende landen startkapitaal verstrekken voor de aanleg van wegen en basale infrastructuur. Terwijl dit zeker niet essentieel lijkt voor de winst van een onderneming, ziet Yacob een duidelijk voordeel. “Deze activiteiten zijn vaak noodzakelijk om een ‘license to operate’ te krijgen. Voor de aandeelhouders is dat een waardevolle bijdrage.”

Deel deze pagina: