By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Waar het om draait

11-11-2013 | Interview In Haida Gwaii, een eilandje voor de kust van Canada, zag ze kilometers boomstammen liggen die aan land waren gespoeld en daar lagen weg te rotten. Door die verontrustende aanblik kwam bij de jonge studente een fundamentele vraag op: “Kan iemand me alsjeblieft uitleggen hoe deze wereld werkt?” Als oprichter van FutureFuel.nu heeft ze die vraag (en nog driehonderd andere vragen) gesteld aan vooraanstaande en invloedrijke figuren in de politiek, wetenschap en het bedrijfsleven, onder wie Thomas Friedman en Jane Goodall. Hiermee verkreeg ze veertien uur aan antwoorden op band.

Je haalt je motivatie kennelijk uit je ervaringen als studentonderzoeker. Vertel daar eens wat meer over.
Ik ontmoette een NASA-onderzoeker die de ijskap van Groenland onderzocht. Hij liet me zien dat de kap veel sneller smelt dan iedereen dacht. Een paar maanden later hoorde ik ook de president van de Malediven zeggen dat zijn eilandengroep onder water zou verdwijnen door de wereldwijde opwarming van de aarde. Toen ik in 1986 werd geboren, verbruikte de aarde al meer van zijn grondstoffen dan hij duurzaam kon produceren. Waarom?!  

Veel mensen beseffen dat wel, maar slechts weinigen doen er iets aan. Hoe heb jij de stap gemaakt van denken naar doen?
Het duurde nog vier jaar voordat ik besefte dat ik de antwoorden niet zou vinden in de wetenschap. En dat ik zelf op onderzoek uit moest gaan om mijn eigen antwoorden te vinden. Daar begon ik mee op een gewone doordeweekse dag in februari 2012. Mijn oma dacht dat ik gek geworden was: ik had geen budget, geen plan, geen journalistieke ervaring en geen professioneel netwerk. Wat ik wel had, was het vertrouwen dat het allemaal goed zou gaan. Daarom maakte ik een lijstje van vijftien mensen die mij inspireerden. Ik wilde ze ontmoeten en om wijsheid vragen. Tot mijn verrassing zeiden ze allemaal ja.

Je hebt de helft van je lijstje ontmoet en de interviews op film opgenomen. Welke wijsheid heb je gevonden?
Het Stockholm Resilience Centre heeft voor de aarde negen grenzen in kaart gebracht. We kunnen het ons niet permitteren om die te overschrijden. Met twee grenzen zijn we al te ver gegaan. Er is een einde gekomen aan de economische groei zoals we die kenden. Een echte uitdaging is het nijpende tekort aan grondstoffen, waardoor duurzaamheid een alledaagse realiteit is voor grote onder-nemingen.

Wat staat ons nu te doen?
Nieuwe circulaire initiatieven moeten in overeenstemming zijn met de business case, anders pikt mijn generatie het niet. We stappen over van het traditionele denken naar een gedecentraliseerde wereld met nieuwe initiatieven en jonge bedrijven die de economie op duurzame wijze opnieuw aan het uitvinden zijn. Nieuwe waarden, zoals delen, samen creëren en verbinden, zijn van het grootste belang voor dit nieuwe circulaire model. Dat is de nieuwe realiteit in plaats van concurrentie en rangordes. Volgens milieuactiviste Julia Hill is de belangrijkste vraag die we moeten beantwoorden: “Loop je in de pas met de aarde en de bijbehorende waarden?”

Wat is jouw advies aan beleggings-managers om dit nieuwe circulaire model te begrijpen?
Je moet in contact komen met de onder-liggende tendens: trek eropuit en zie hoe het duurzaamheidsdenken wordt geïntegreerd in de nieuwe bedrijven van tegenwoordig die bepalend zijn voor de toekomst. “Anders raak je achterop”, zoals milieuactiviste Severn Cullis-Suzuki zegt. Een voorbeeld: Floow2 is een business-to-business marktplaats waar materieel kan worden gehuurd. De gemeenschap vormt de kern van een bedrijfsmodel dat is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Nog een voorbeeld is het cradle-to-cradle Out-of-the-Boxproject van Puma. Dit gaat niet over doemdenkscenario’s. Dit gaat over kansen die zich aandienen!

Als 27-jarige heeft Anne Walraven nu al de reputatie opgebouwd dat ze als geen ander toegang weet te verkrijgen tot vooraanstaande thought leaders en CEO’s over de hele wereld en ze ook aan het praten krijgt.

LinksDe negen grenzen van de aarde
Een groep wetenschappers heeft in 2009 negen kritieke grenzen van de aarde vastgesteld en gekwantificeerd. Als de mensheid werkt binnen deze grenzen, kan zij zich (nog) generaties lang blijven ontwikkelen. Maar als we deze grenzen overschrijden, leidt dat tot abrupte en/of onomkeerbare milieu- en economische veranderingen. Zie ook ‘Tipping Toward the Unknown’ op stockholmresilience.org

Deel deze pagina: