By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

SI voegt waarde toe aan pensioenfondsen

04-11-2013 | Visie | Edith Siermann Sommige institutionele beleggers in Europa deinzen nog steeds terug voor de integratie van Sustainability Investing (SI) en ESG-factoren (Environmental, Social and Governance) in hun beleggingsstrategie, omdat ze te druk zijn met allerlei andere zaken. De vraag die pensioenfondsen het meeste stellen is “Hoeveel kost het en wat zijn de gevolgen voor mijn performance?”, zegt Edith Siermann, CIO van Fixed Income Investments en verantwoordelijk voor de afdeling RobecoSAM Governance and Active Ownership in Rotterdam.

Op het eerste gezicht is voor klanten misschien niet duidelijk hoe SI waarde toevoegt, maar het is altijd de moeite waard om het traject met hen te doorlopen, vertelt Edith. “De meeste mensen denken dat SI draait om het uitsluiten van beleggingen, wat heel jammer is. SI is namelijk veel breder dan alleen het vermijden van reputatierisico”, zegt ze.

“Het is vaak lastig om in basispunten uit te drukken hoeveel waarde het analyseren en integreren van ESG in de besluitvorming toevoegt aan de portefeuille. Maar het wordt voor een klant wel duidelijk dat beleggers door het analyseren van ESG-factoren een beter inzicht krijgen in de kansen en risico's binnen een bedrijf. Dat is een manier om te zien hoe ESG waarde toe kan voegen, en ook hoe dit positief kan bijdragen.”

De bal aan het rollen krijgen
Voor geïnteresseerden is het belangrijk om de bal aan het rollen te krijgen. “De eerste stap is het identificeren van de motivatie van een klant en het krijgen van een duidelijk beeld van de reden voor de invoering van SI-beleid. Gaat het om ethische beweegredenen? Of is het meer een financiële reden, bijvoorbeeld om als fiduciair manager in het beste belang van de klant te beleggen en de rendementen te maximaliseren?“

“We bespreken daarna SI met de directie of de beheerders van een pensioenfonds en we kijken samen op welke manieren dit kan worden uitgevoerd. Duurzaamheid is namelijk een term met vele definities”, legt Edith uit. “Het helpt dus om beleidsvormers een beter idee te geven van wat het betekent binnen hun eigen context. We organiseren dagen met workshops en doorlopen elke stap met de klant om hun filosofie en de huidige staat van het SI-beleid te bespreken, en om aan te geven waar verbetering mogelijk is.“

“Wanneer we aankomen bij de implementatie, is het een kwestie van beslissen welke beheerders de klant zou moeten selecteren en welk beleggingsbeleid voldoet aan de criteria van de klant, zodat we de fondsen kunnen vinden die hieraan voldoen."

Zegt het voort
Tot zover het goede nieuws, voor de pensioen-fondsen die de eerste stap hebben gezet. Maar we hebben nog niet iedereen bereikt. “Natuurlijk benaderen we ook nieuwe partijen om te kijken of ze geïnteresseerd zijn in duurzaamheid”, legt Edith uit. “Het percentage klanten dat al kennis heeft gemaakt met SI, varieert per regio. In Nederland is dit al volop bekend onder pensioenfondsen, maar dit is niet het geval in andere delen van de wereld.”

En de boodschap voor beleggers die er niet in geloven?
Edith: “SI in het algemeen is een onderdeel van de maatschappij geworden. Daarom vinden we dat als je SI buiten beschouwing laat in het beleggingsproces, je een deel mist van wat er in de wereld gebeurt.”

“We denken dat mensen die participeren in een pensioenfonds van hun vermogens-beheerders zullen eisen dat ze SI opnemen in hun beleid. In de toekomst zal dit een 'license to operate' zijn. Het een is bottom-upbenadering die voortvloeit uit druk van klanten en de regelgeving is bezig met
een inhaalslag.”

Hoe SI leidt tot betere besluitvorming
“Wij vinden dat een analyse zonder ESG-factoren niet meer goed genoeg is, omdat je op die manier geen compleet beeld krijgt van een bedrijf of land. En dat is wel nodig om het risico te beperken en zo veel mogelijk waarde toe te voegen voor beleggers”, zegt Edith. RobecoSAM heeft met de Corporate Sustainability Assessment de standaard gezet voor het gebruik van ESG-factoren in analyses met als doel betere besluitvorming. Het argument dat het integreren van ESG-factoren het risico kan beperken, kan worden geïllustreerd door informatie over de toeleveringsketen van bedrijven te analyseren. In april werd het belang hiervan maar al te duidelijk toen in Bangladesh een kledingfabriek van een leverancier aan westerse winkels instortte. Daarbij kwamen meer dan 1.000 mensen om het leven.“

“De vragenlijst brengt zeer gedetailleerde informatie aan het licht die minder toegankelijk is dan de standaard financiële gegevens, waaronder ook ESG-factoren met een directe invloed op de financiële situatie”, aldus Edith. “We selecteren de thema's die volgens ons het meest relevant zijn voor beleggers en van daaruit gaan we verder.“

“We kunnen rustig stellen dat de 'G' van governance voor landen veel belangrijker is dan de 'E' en de 'S' van milieu (Environmental) en maatschappij (Social). Voor duurzaamheid zijn vooral de langetermijnaspecten van bepaalde kwesties van belang, zoals hoe een land omgaat met de vergrijzing en of regeringen snel beslissingen kunnen nemen om beleid in te voeren.”
Deel deze pagina: