By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

RobecoSAM’s Corporate Sustainability Assessment : research als basis voor betergefundeerde beleggingsbeslissingen

07-10-2013 | Interview De Corporate Sustainability Assessment (CSA) is het belangrijkste instrument van RobecoSAM om vast te stellen wie de winnaars van morgen zijn: bedrijven met een grote kans op concurrentievoordelen omdat ze zich houden aan best practices op het gebied van duurzaamheid. De CSA is in 1999 gelanceerd en vormt de basis voor een van ’s werelds grootste databases op het gebied van duurzaam ondernemen en ook voor de gerenommeerde Dow Jones Sustainability Indices.

Kwesties rond duurzaamheid veranderen
de concurrentieomgeving waarin bedrijven opereren drastisch. Bedrijven die voorbijgaan aan de impact van uitdagingen en kansen op het gebied van duurzaamheid op hun activiteiten raken achterop, terwijl bedrijven met een goed uitgevoerde duurzaam-heids-strategie concurrentievoordelen kunnen behalen en hun vermogen om waarde te creëren kunnen vergroten.

De CSA van RobecoSAM is gebaseerd op de overtuiging dat het rekening houden met economische, sociale en milieucriteria leidt tot beter gefundeerde beleggingsbeslissingen. Door middel van een gestructureerd proces worden bedrijven geïdentificeerd die het best in staat zijn om nieuwe kansen en risico’s van wereldwijde trends te herkennen en erop te reageren.

Sectorspecifieke kwesties
Door middel van de CSA beoordeelt RobecoSAM periodiek meer dan tweeduizend van de grootste ondernemingen ter wereld op duurzaamheid. De jaarlijkse beoordeling bestaat uit een onlinevragenlijst die wordt ondersteund door uitgebreide bedrijfsdocumentatie. Een gedegen analyse van die bedrijfsspecifieke informatie wordt aangevuld met een onderzoek naar de berichtgeving in de media, commentaar van belanghebbenden en andere openbare bronnen. Het proces wordt onderworpen aan een onafhankelijke jaarlijkse controle.

De CSA-vragenlijst telt ongeveer
honderd vragen waarbij de nadruk ligt op sectorspecifieke duurzaamheidskwesties die een wezenlijk effect kunnen hebben op de financiële prestaties van bedrijven op de lange termijn. De economische dimensie gaat over onderwerpen als corporate governance, risico- en crisisbeheer, innovatie en klantrelaties. Bij de milieudimensie wordt onder andere ingegaan op factoren als de klimaatstrategie van het bedrijf, product stewardship en systemen voor milieubeheer. Bij de sociale dimensie worden bedrijven beoordeeld op onderwerpen als personeelsontwikkeling, gezondheid en veiligheid op de werkvloer en engagement met belanghebbenden.

Op basis van de informatie uit de CSA krijgt elk bedrijf een totale duurzaamheidsscore en wordt het gerangschikt ten opzichte van andere bedrijven in zijn sector. De hoogste tien procent bedrijven in elke sector worden opgenomen in de Dow Jones Sustainability World Index, de wereldwijde gouden standaard voor bedrijfsduurzaamheid.

Altijd voorop
De beoordeling bouwt voort op cruciale trends die RobecoSAM voorziet op het gebied van economie, milieu en maatschappij, maar ook inzichten in belangrijke maar weinig onderzochte kansen en risico’s op het gebied van duurzaamheid die specifiek zijn voor bepaalde sectoren en het toekomstige zakelijke succes van bedrijven kunnen beïnvloeden.

De CSA gaat verder dan de standaard ESG-factoren. Veel aspecten hebben betrekking op toekomstgerichte duurzaamheidskwesties als innovatie, verstedelijking en demografische verandering. Ook waarschuwt de CSA bedrijven voor mogelijk aanzienlijke bedrijfs-risico’s die ze zelf mogelijk over het hoofd zien. Voorbeelden hiervan zijn kwesties als de beschikbaarheid van een betrouwbare waterbron of risico’s die te maken hebben met de globalisering en toenemende complexiteit van de internationale toeleveringsketens van bedrijven.

De beoordeling is een dynamisch proces dat constant in ontwikkeling is en daardoor steeds wordt verfijnd en vernieuwd. Ongeveer tien à twintig procent van de vragen worden jaarlijks aangepast om in te spelen op nieuwe duurzaamheidskwesties en best practices in de sector. De criteria die op dat moment door de meeste bedrijven zijn overgenomen worden uit de analyse gehaald. Daardoor legt het CSA-onderzoeksproces de duurzaamheidslat steeds hoger.

RobecoSAM gebruikt de CSA om vast te stellen wie op de lange termijn potentiële winnaars zijn: de meest dynamische bedrijven in hun sector. Bedrijven die het heel goed doen op het gebied van duurzaamheid en/of een ontwrichtend bedrijfsmodel hebben waardoor ze concurrerende bedrijven onder druk zetten. De CSA beoordeelt de mate waarin het bedrijfsmodel van bedrijven strategisch op één lijn zit met de belangrijkste duurzaamheidstrends die van invloed zijn op de betreffende sector.

Zo kan de analist beter vaststellen welke bedrijven vooroplopen en welke achteropraken. De manier waarop een bedrijf reageert op de CSA, maakt duidelijk hoe de immateriële activa (zoals merken, reputatie, klantentrouw en innovatiepotentieel) worden beheerd en of deze bronnen van concurrentievoordeel in de loop der tijd worden verstevigd of uitgehold.

De uitkomsten versterken de traditionele fundamentele analyse omdat de focus ligt op immateriële of geëxternaliseerde waardefactoren die elders meestal te weinig worden onderzocht. De CSA brengt factoren aan het licht waarvoor beleggers vaak een blinde vlek hebben en die daardoor nog niet zijn ingeprijsd door de markt. De CSA geeft hiermee een breder overzicht van de prestaties van een bedrijf en dus een belangrijke informatievoorsprong.
Deel deze pagina: