By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Pionierend pensioenfonds wordt baken en benchmark

Clientverkenning:Environment Agency Active Pension Fund (EAPF)

17-10-2013

Nog voordat duurzaamheid in beeld kwam, besloot het Environment Agency Active Pension Fund (EAPF) dat dit een terrein was dat men wilde ontdekken. EAPF wilde het beleggingsresultaat verbeteren en de kernfilosofie van de onderneming vast verankeren in het pensioenfonds. Men verleende Robeco in 2005 een uniek “duurzaam private equity” mandaat.

Het Environment Agency is het openbare orgaan dat in Engeland toezicht moet houden op milieuzaken – alles van afvalbeheer tot de Thames Barrier. Doel van het pensioenfonds – deelnemer aan de Local Government Pension Scheme (LGPS) – is om “een van de toonaangevende pensioenfondsen in de publieke sector te zijn wat betreft de uitvoering van financieel sterk en milieuverantwoord beleggingsbeleid”.

Het goede voorbeeld geven
In de nieuwe beleggingsstrategie van 2004 wilde het EAPF rekening houden met het verband tussen goed ESG-beheer en duurzame winstgevendheid van bedrijven op lange termijn. Het fonds wilde ook een proactieve ESG-benadering als maatschappelijke 'license to operate'. Daarnaast wilde het fonds ook thought leadership tonen. In die tijd stond het begrip duurzaam (of verantwoord) beleggen nog in de kinderschoenen. Maar in dat jaar lanceerde een andere pionier in verantwoord beleggen – Robeco – het eerste duurzame private equity fund of funds ter wereld, Robeco Sustainable Private Equity. Het fonds werd ontwikkeld in samenwerking met de afdeling Duurzaamheid van Rabobank en belegde zowel in cleantechfondsen als in mainstreamfondsen die actief screenen op ESG-factoren. Robeco kreeg van het EAPF een ‘duurzaam private equity’-mandaat, waarschijnlijk het eerste grote mandaat in private equity waaraan stevige ESG-eisen zijn verbonden. 

Verantwoord Ondernemerschap Strategie
De private-equityfondsen, die voornamelijk werden geselecteerd op basis van financiële performancecriteria, kregen de middelen waarmee de bedrijven in hun portefeuille risico’s kunnen beheren en kansen kunnen benutten die voortkomen uit ESG-ontwikkelingen (de Verantwoord Ondernemerschap Strategie van Robeco). Het onderliggende uitgangspunt is Robeco’s overtuiging dat gezond ondernemingsbestuur, verantwoording afleggen, transparantie en goede relaties met belanghebbenden van essentieel belang zijn voor de capaciteit, de prestaties, de waarde en het risicoprofiel van private ondernemingen.

Zeer goede verslaglegging
Robeco stond erop dat de fondsen de Principes voor Verantwoord Private Equity ondertekenden, waardoor de fondsen aan Robeco en het pensioenfonds moesten rapporteren over hun ESG-prestaties. En dat was ook precies wat er gebeurde. Robeco is een contract aangegaan met de geselecteerde fondsen die het Principes-mandaat onderschreven. De inspanningen van de fondsen worden nauwlettend gevolgd en hun ESG-berichten worden elk jaar doorgelicht. Fondsbeheerders krijgen een benchmarkprofiel, dat hun ESG-prestaties over een bepaalde periode en in vergelijking met andere fondsbeheerders laat zien. Het jaarlijkse rapport en de feedbacksessies bleken voor fondsen een effectieve manier om hun ESG-strategie te ontwikkelen en uit te voeren, en ook om beleidsmaatregelen op het gebied van duurzaamheid te integreren in de operationele activiteiten van de bedrijven
in hun portefeuille.

Baken en benchmark
Het EAPF is zowel een baken als een benchmark geworden. Steeds meer beheerders van private-equityfondsen nemen nu een ESG-analyse op in hun beleggingsproces. Ze doen verslag van hun inspanningen en steunen de initiatieven op het gebied van verantwoord beleggen van verschillende verenigingen van beleggers en uit de sector. Als vooraanstaand fonds in verantwoord private equity heeft het EAPF de aandacht getrokken van zowel analisten en beleggers als de concurrentie. Sinds 2009 heeft het pensioenfonds een rendement behaald van 16,1%, en versloeg daarmee de meeste andere pensioenfondsen van nationale overheden. Het EAPF wil inmiddels nog meer geld reserveren voor duurzame beleggingen: het fonds streeft ernaar in 2015 een kwart van zijn vermogen in duurzame effecten te beleggen.

Over EAPF
Met een vermogen ter waarde van GBP 2,1 miljard en 43.000 leden is het EAPF een van de honderd grootste pensioenfondsen van het Verenigd Koninkrijk. Alle werknemers kunnen lid worden van het actieve fonds, terwijl het gesloten fonds uitkeringen verstrekt aan de leden van het voormalige Water Authorities Superannuation Fund die bij de privatisering van de watersector in 1989 gepensioneerd of inactief waren. Het EAPF heeft in 2006 de Principes voor Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties (UNPRI) ondertekend en was het eerste Britse fonds dat een Responsible Investment Review opstelde. De 2012-editie kreeg officiële erkenning bij de eerste Responsible Investor Reporting Awards door te winnen in haar categorie (fondsen onder de USD 25 miljard) vanwege de uitste-kende verslaglegging over verant-woord investeren.


Meer lezen
Company Website: www.eapf.org.uk
European Venture Capital Association: www.evca.eu

Deel deze pagina: