By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

In gesprek met Roger Urwin

23-10-2013 | Interview

” Het ultieme doel voor SI is dat het volledig wordt geïntegreerd en van een bijgerecht het hoofdgerecht wordt.”

Op welke manier bent u het afgelopen decennium betrokken geweest bij SI?
SI heeft de afgelopen tien jaar enorme sprongen gemaakt en mijn begrip ervan vermoedelijk ook. In de beginfase was ik sceptisch, maar vervolgens heb ik tijd geïnvesteerd om me in het onderwerp te verdiepen. Toen kwam ik erachter dat het ingewikkelder, belangrijker en uiteindelijk interessanter was dan ik had verwacht. 

Waarom zegt u ‘ingewikkelder’?
Als je SI – zoals velen – beschouwt als een bijgerecht bij het hoofdgerecht, dan kun je het wat eenvoudiger verwoorden; alsof het alleen de groente betreft. Maar als je een meer geïntegreerde zienswijze hanteert en zowel het belang van verantwoord beleggen begrijpt (wat in wezen een waardegedreven begrip is) als de duurzame kant ervan (die door financiën wordt gedreven), en je die twee bij elkaar brengt, dan kom je erachter dat het ingewikkelder is. Het lijkt zo ingewikkeld omdat je die twee dingen moet combineren: een duidelijk verantwoordelijkheidsbesef en een verfijndere opvatting over wat efficiënt financieel beheer inhoudt. In zekere zin is het ultieme doel voor SI volledige integratie – van een bijgerecht het hoofdgerecht worden. 

Wat kan er worden gedaan om tot een algemener begrip te komen van wat SI inhoudt?
SI roept mensen op van hun oude methode (financieel beheer door een smalle lens) over te stappen op een nieuwe (financieel beheer door een bredere lens). Dit houdt een verandering van model in en het zal dan ook tijd kosten om tot een gemeenschappelijk begrip te komen van wat er allemaal bij komt kijken. Vandaar deze frustrerende periode waarin mensen verschillende termen voor dezelfde dingen gebruiken. Maar nu we ons richting een geïntegreerde toekomst begeven, ontstaat er een duidelijkere taal en denkwijze.

U bent al vele jaren een schakel tussen institutionele beleggers en vermogens-beheerders: hoe zijn de eisen van institutionele beleggers in de loop der tijd veranderd?
Met name de pensioenfondsen van deze wereld hebben massaal geprobeerd het onderwerp voor zich uit te schuiven. Vermogenseigenaren maken voornamelijk gebruik van mijn expertise door te vragen of hun vermogensbeheerders al een beetje vordering maken met SI. Daarmee leggen ze de verantwoordelijkheid bij de vermogensbeheerder neer. Dat is langzaam aan het veranderen, maar ik wil de mate van verandering niet overdrijven. De overgrote meerderheid van de vermogenseigenaren behandelt het onderwerp nog steeds als belangrijk, maar niet urgent. En omdat ze druk bezig zijn met andere zaken, maken ze er geen tijd voor vrij. In sommige opzichten is de vraag vanuit vermogenseigenaren dus nog niet volledig naar voren gekomen. Het beslag op de tijd van de vermogensbeheerders is daarentegen aanzienlijk toegenomen. Vermogensbeheerders hebben de verantwoordelijkheid voor ESG-integratie moeten nemen, omdat die taak naar hen is gedelegeerd. Ik denk dat dit een behoorlijk grote factor is geweest. Hun denkwijze is de afgelopen tien jaar behoorlijk veranderd.

Wat is het grootste obstakel voor de meeste beleggers als ze besluiten om duurzaamheid in hun beleggingsstrategie te integreren?
De druk om op korte termijn resultaten te behalen is een obstakel. Aandelenbezitters staan onder druk als fiduciaire beheerders van de betreffende fondsen en ik denk dat ze zich door die druk te veel hebben geconcentreerd op kortetermijnresultaten. Het is niet makkelijk om het effect van SI aan te wijzen in de resultaten uit de meest recente periode. Als ze zich op een punt ver in de toekomst zouden richten, en heel diep zouden nadenken over de vele veranderingen die er in de wereld plaatsvinden, en wat de gevolgen daarvan voor hun portefeuille zijn, dan zouden ze denk ik tot de conclusie komen dat ze meer tijd moeten besteden aan deze kwesties. Een andere horde is dat beleggers het moeilijk vinden om factoren tegen elkaar af te wegen die niet direct als financieel worden beschouwd. Ik wil ze niet niet-financieel noemen, omdat veel van deze factoren bij ESG wel degelijk financieel zijn. Ze lijken echter op indirecte wijze financieel, of financieel met een vertragingsfactor.

Wat zou uw advies zijn om deze obstakels te nemen? 
Er is eigenlijk geen andere oplossing dan er tijd in stoppen en goed nadenken. Ik pleit ervoor dat fondsen meer tijd aan duurzaamheid besteden dan ze in het verleden hebben gedaan. En dat ze bereid zijn om de langetermijnfactoren te bestuderen die een rol spelen en de effecten daarvan op hun eigen beleggingsprocessen. Mijn advies is om meer tijd te besteden aan het versterken van hun investment governance, omdat dit helpt bij het analyseren en verwerken van het complexe onderwerp SI.

Hebt u misschien een inspirerend succesverhaal van een cliënt voor ons?
Het in Californië gevestigde overheidsfonds CalPERS belegt al enige tijd succesvol via ESG. Mijn betrokkenheid bij CalPERS bestaat eruit dat ik help hun overtuigingen inzake beleggen te formuleren om zo een sterkere basis te leggen voor de beleggingsstrategieën van het fonds. Bij CalPERS was men zeer gebrand op duidelijke overtuigingen met betrekking tot ESG en de belangen van de stakeholders. Ze wilden vooral heel graag de effecten van fysiek, menselijk en financieel kapitaal koppelen. Zij vinden dat deze drie zaken zorgvuldig beheerd moeten worden om succesvol te kunnen zijn. CalPERS is een fonds dat in zijn sector heel graag een leidende rol wil spelen en het heeft tijdens dit proces ook echte leiderschapskwaliteiten laten zien.

Over Roger Urwin
Roger Urwin is sinds juli 2008 het mondiale hoofd Investment Content bij Watson Wyatt (nu: Towers Watson). Van 1995 tot 2008 was hij het mondiale hoofd Investment Practice bij Watson Wyatt. In zijn huidige rol werkt hij onder andere voor enkele van de grootste beleggingscliënten van de firma in zowel het Verenigd Koninkrijk als in andere landen.

Roger Urwin is de auteur van een aantal papers over vermogensallocatie, managerselectie, duurzaamheid en ondernemingsbestuur.

Meer lezen:
Towers Watson: www.towerswatson.com
Calpers: www.calpers.ca.gov
Deel deze pagina: