By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

In gesprek met Harry Smorenberg

01-10-2013 | Interview

"ESG moet breed worden geaccepteerd en de gecontroleerde norm zijn waaraan alle marktpartijen moeten voldoen"

Hoe heeft de markt voor SI zich volgens u in het afgelopen decennium ontwikkeld?
SI heeft zich in de afgelopen tien jaar tamelijk langzaam ontwikkeld. In de afgelopen twee à drie jaar is het pas echt van de grond gekomen. Vooral in het begin hadden de voorstanders van SI het moeilijk. Ze moesten de markt eerst voorlichten en de spelers overtuigen van de voordelen van SI. Dit was een hele uitdaging, gezien de hevige concurrentie en de afwezigheid van een gelijk speelveld. Het is dus echt als 'een alternatieve positionering' begonnen en werd gedreven door de wil om goed en verantwoord te handelen.

Na die tijd hebben mainstreambeleggers een flinke bewustzijnsgroei laten zien. Het is al bijna gebruikelijk om ‘duurzaamheid’ als punt mee te nemen bij beleggingen en bedrijfsactiviteiten. PGGM, een vooraanstaande Nederlandse pensioenuitvoerder die zijn wortels heeft in de gezondheidszorg en maatschappelijk werk, belegt niet langer in de tabaksindustrie. PMT en PME, de Nederlandse pensioenfondsen voor metaal, techniek en metalektro, beleggen niet meer in Walmart vanwege klachten over de arbeidsomstandigheden daar. De Rabobank, ’s werelds grootste bank op het gebied van de voedingsmiddelen- en landbouwsector, financiert geen bedrijven die betrokken zijn bij de winning van schaliegas, en verstrekt ook geen leningen aan boeren die hun land verpachten aan producenten van schaliegas. Ze hebben geleerd dat milieu- en sociale factoren van essentieel belang kunnen zijn voor de financiële prestaties. Dit toont een duidelijke verschuiving aan van kortetermijn- naar langetermijndenken. Volgens mij is het zeer belangrijk geweest dat grote vermogensbeheerders als Allianz Global Investors in hun portefeuille meer aandacht zijn gaan schenken aan risico’s met betrekking tot klimaatverandering.

De definitie van ESG varieert sterk binnen de sector. Wat is volgens u ESG-integratie? Wat kan er worden gedaan om tot een algemeen geaccepteerd begrip te komen?
ESG dekt een zeer breed spectrum van vele (vaak met elkaar verband houdende) kwesties. Het is moeilijk om dat te communiceren omdat beleggers, marktspelers en het grote publiek allemaal een ander idee hebben van wat het betekent en welke prioriteiten er gesteld moeten worden. De definitie van ESG ontwikkelt zich ook naarmate de maatschappij evolueert en nieuwe inzichten en ervaringen de huidige opvattingen veranderen. Ook dat zal worden toegevoegd aan de reeds zeer lange lijst van gewenst gedrag van bedrijven en beleggers. Ik ben van mening dat ESG een algemeen geaccepteerde en gereguleerde norm moet zijn waaraan alle marktpartijen zich moeten houden. Het moet op termijn de ‘nieuwe norm’ worden en beleggers moeten het gevoel hebben dat ze een bijdrage dienen te leveren aan een betere wereld.

Vragen klanten nu vaker naar financiële oplossingen waarbij ESG-factoren worden geïntegreerd?
De vraag van de klant werd aanvankelijk gedreven door milieukwesties. Door de opwarming van de aarde, het weglekken van olie en (andere) milieurampen zijn we ons continu bewust van onze eigen handelwijze en van wat wenselijk gedrag is. Ik zie duidelijk een verschuiving naar maatschappelijke onderwerpen. Bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden van mensen die werken bij de iPhonefabriek in China of in de Indiase kledingindustrie, of de hele kwestie rond kinderarbeid. Ook onderzoeksjournalisten maken mensen bewuster door de berichten van buitenlandse bedrijven en beleggers over 'corporate citizenship' in opkomende markten kritisch door te lichten. Dankzij effectieve druk van de media wordt er steeds meer gekeken naar de arbeidsomstandigheden, het onderwijs en de gezondheidszorg. Topmerken beseffen dat een wereldwijde kopersstaking slecht voor hun positie kan zijn en gevolgen kan hebben voor de winstgevendheid. Apple heeft dit ondervonden toen de arbeidsomstandigheden van een van zijn toeleveranciers in China wereldwijd op tv werden uitgezonden. Ik verwacht dat ondernemingen bij de uitbesteding van werk steeds meer normen zullen stellen voor goede arbeidsomstandigheden.

Wat is voor de meeste beleggers het grootste obstakel als ze besluiten duurzaamheid in de beleggingsstrategie te integreren?
Dat is de concurrentie. Als vermogensbeheer-ders SI niet in overweging nemen, kunnen ze kiezen voor beleggingscategorieën met een hoog rendement, maar het risico op reputatieschade is dan ook groter. Deze beleggingen leveren wellicht op de korte termijn betere resultaten op, maar wij zijn van mening dat bedrijven die systematisch maatschappelijke criteria en milieucriteria in hun besluitvorming opnemen een betere langetermijnbelegging zijn. Technologieën waarmee je energie efficiënter kunt benutten bieden bedrijven aantrekkelijke groei- en winstkansen, terwijl het milieu er ook baat bij heeft. Een focus op energie-efficiëntie kan worden beschouwd als een bron van alternatieve goedkope stroom. Helaas leveren beleggingen in traditionele kolencentrales op dit moment echter waarschijnlijk meer op.

Heeft u beleggers gesproken of geholpen om dit obstakel uit de weg te ruimen?
Mijn advies is om een richtlijn te creëren, die pensioenfondsen gebruiken om private-equitybedrijven in de gaten te houden. Door het eens te worden over uniforme voorwaarden zal er uiteindelijk een gelijk speelveld worden gecreëerd dat gebaseerd is op een gewenste norm inzake SI. Het zal echter tijd kosten om marktpartijen te motiveren en te ‘dwingen’ om deze voorwaarden te accepteren. Uiteraard zullen politici en uiteindelijk regeringen ook meedoen, maar ik heb liever dat de sector het voortouw neemt en een bijdrage levert aan de maatschappij als goede 'corporate citizens'.

Wat is uw grootste frustratie op het gebied van ESG?
Er is al een hoop gedaan, maar er zijn nog steeds bedrijven en mensen die zich richten op financieel gewin op de korte termijn. ESG wordt tegenwoordig als een strategisch doel opgevat. We moeten het veel meer inbedden in een algemeen aanvaarde kernwaarde die onafhankelijk en officieel wordt gemonitord en gecontroleerd.

Waar liggen volgens u de grootste kansen voor SI?
Uiteraard kun je de aandacht vestigen op sectoren als de energiesector. Het is essentieel om te kijken waar de effecten van SI echt tellen en als katalysator kunnen worden gebruikt voor andere sectoren. Op de lange termijn gaat het over het opnieuw doordenken van de gewenste plaats van mens en maatschappij in relatie tot alle (natuurlijke) hulpbronnen. Het gaat over gedragsverandering van de maatschappij om zo een nieuwe harmonie met alle aspecten van het leven te ontwikkelen, zodat we zorgen dat we overleven.

Over Harry Smorenberg
Harry Smorenberg is strateeg op het gebied van marketing en positionering van financiële dienstverlening. Voorheen was hij werkzaam bij Banque Paribas en ABN Amro en was hij directeur bij twee toonaangevende, internationale strategische consultants. Smorenberg levert toonaangevende bijdragen aan de innovatie van zowel het particuliere als zakelijke betalings- en transactiewezen. Hij is ook actief betrokken geweest bij het ontwikkelen van oplossingen voor financiële planning, internationale pensioenen en 'maatschappelijke innovaties'. Zijn kracht ligt in het aanzetten van instellingen tot het ontwikkelen van een visie en strategie, en het vaststellen en implementeren van klantgerichte oplossingen.
Contact: harry@smorenberg.nl

Deel deze pagina: