By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Westpac: Rekenen op duurzaamheid

30-09-2013 | Visie
In het kort
  • Westpac loopt al tien jaar voorop in de financiering van ethische projecten.
  • Deze visie is beloond met een grote stijging van verantwoord beheerd vermogen.
  • De principes van de bank sluiten aan bij het initiatief van de Australische overheid om de CO2-uitstoot te verminderen.
  • Westpac kan een flinke groei verwachten uit de financiering van projecten op het gebied van schone energie en milieu.
Het Australische Westpac, een van de oprichters en eerste ondertekenaars van de Equator Principles, heeft duurzaamheid ingebouwd in zijn beleggingsprocessen.

Mondiale blik
Demografische, maatschappelijke en milieutrends hebben steeds meer invloed op risicoprofielen en mogelijke rendementen binnen projectfinanciering, kredietverlening en beleggen. Hierdoor is het bankwezen een van de sectoren die het meest geraakt wordt door maatschappelijke en milieutrends op de lange termijn. Westpac erkent al vele jaren het belang van duurzaamheid voor zijn algehele strategie en loopt hierin voorop. Het bedrijf kreeg in 2003 een voortrekkersrol binnen de financiële wereld doordat het een van de tien ondertekenaars van de Equator Principles was. Dit is een reeks maatschappelijke richtlijnen en milieurichtlijnen voor projectfinanciering.

In goed gezelschap
Voortbouwend op deze voortrekkersrol heeft Westpac in 2010 de duurzaamheidsfocus nog verder aangescherpt door het invoeren van een overkoepelend ESG-beheerkader en risicobeleid om duurzaamheidsoverwegingen in het kredietgoedkeuringsproces te integreren. Voor deze innovatie zijn regelmatige evaluaties en documentatie van de klant nodig om ervoor te zorgen dat effectief met ESG-risico’s wordt omgegaan. Daarnaast heeft Westpac eigen bedrijfsprincipes ontwikkeld als richtlijn voor het ethisch beleid met betrekking tot mensenrechten, financiële criminaliteit en milieurisico's.

Schone projecten financieren
Westpac wil dat toekomstige groei voortkomt uit financiering van projecten met een nadruk op verbetering op milieugebied. Hierbij richt de onderneming zich in het bijzonder op schone energie, schone technologie en adviezen over klimaatverandering. Deze focus op 'economische oplossingen voor milieuvraagstukken' sluit aan bij de Australische CO2-belasting die in 2012 als onderdeel van de Clean Energy Future-campagne werd geïntroduceerd. Deze campagne richt zich op een afname van 80% van de binnenlandse CO2-uitstoot in 2050 (vanaf het niveau van 2010).

Westpac stimuleert ook de groei van verant-woord belegd vermogen via de dochter-onder-neming BT Financial Group, een ondertekenaar van de Principles of Responsible Investment van de VN, en de totale waarde van de fondsen is in de periode 2008-2012 gestegen van AUD 513 miljoen naar AUD 981 miljoen.    

Over Westpac
Westpac Banking Corporation werd opgericht in 1817 en was de eerste bank in Australië. Vandaag de dag is Westpac een van de top-5 banken van Australië met in totaal AUD 677,5 miljard aan activa. De onderneming telt ongeveer 36.000 medewerkers in Australië, Nieuw Zeeland en elders op de wereld. Het verantwoord belegd vermogen steeg van AUD 513 naar AUD 981 miljoen tussen 2008 en 2012.

Erkenning door derden
De onderneming is sinds 2001 elk jaar opgenomen geweest in de Dow Jones Sustainability Index, en was wereldwijd sectorleider van 2002-2007 en in 2011.
Deel deze pagina: