By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Unilever: Duurzaamheid centraal

26-09-2013 | Visie
In het kort
  • Unilever heeft zestig specifieke targets vastgesteld voor verbeteringen op ESG-gebied.
  • Het bedrijf wil twee keer zo groot worden en tegelijkertijd de ecologische voetafdruk verminderen.
  • Door zijn omvang alleen al zou het bedrijf het welzijn van een miljard mensen kunnen verbeteren.
  • Unilever verwacht EUR 200 miljoen aan duurzame en verantwoorde besparingen te realiseren, waardoor de winst toeneemt.
Unilever heeft grote vooruitgang geboekt met Compass, de strategie om de omvang van het bedrijf te verdubbelen en tegelijkertijd de ecologische voetafdruk te verkleinen en het positieve effect op de maatschappij te vergroten.

Duurzaam leven
Compass, dat in 2009 werd gelanceerd, is in 2012 versterkt met hogere targets en de integratie van zijn duurzaamheidsstrategie, het Unilever Sustainable Living Plan. In de strategie wordt uiteengezet hoe het bedrijf duurzame groei wil bewerkstelligen: door de ecologische voetafdruk in 2020 te hebben gehalveerd, door alle landbouwgrondstoffen duurzaam te betrekken, en door de gezondheid en het welzijn van meer dan een miljard mensen over de hele wereld te verbeteren. Het plan wordt ondersteund door ongeveer zestig specifieke targets die dat nieuwe denken in het bedrijf verankeren.

Unilever laat duidelijk zien hoe het hiermee de inkomsten kan laten stijgen, terwijl de kosten worden teruggedrongen. In 2011 zei CEO Paul Polman dat hij besparingen van 200 miljoen euro verwachtte te realiseren door schaarse middelen efficiënt te gebruiken en nieuwe producten te ontwikkelen waarbij beter wordt gelet op het beheer van schaarse middelen.

Meer samenwerking nodig
Unilever boekt goede voortgang. De uitstoot van broeikasgassen door de productielocaties is tussen 2008 en 2012 met bijna een derde teruggebracht en de hoeveelheid afval is gehalveerd. Meer dan de helft van de 252 productielocaties wereldwijd voerde geen enkel niet-gevaarlijk afval naar vuilstortplaatsen af. Unilever heeft zichzelf als nieuw doel gesteld dat dit in 2015 wordt bereikt voor alle fabrieken. Unilever is van mening dat meer samenwerking nodig is tussen bedrijven, ngo's en consumenten om de doelstellingen te halen en grootschalige verandering te verwezenlijken.

Effect op het bedrijfsresultaat
Unilever's inspanningen renderen. In 2010 was slechts 10% van de grondstoffen van duurzame afkomst. In 2011 was dit gestegen naar 24% en in 2012 naar 36%. In dezelfde periode stegen de inkomsten met 10,5% en de gemiddelde jaarlijkse groei van de autonome omzet was in de afgelopen twee jaar hoger dan voorheen. Unilever heeft ook een positief effect op het bedrijfsresultaat gezien: de operationele winstmarge was meer dan 13,5%, 100 basispunten hoger dan het gemiddelde in voorgaande jaren.

Over Unilever
Unilever is een van 's werelds grootste leveranciers van levensmiddelen, huishoudelijke producten en producten voor persoonlijke verzorging en zet die producten af in meer dan 190 landen. De onderneming telt 173.000 werknemers wereldwijd en had in 2012 een jaaromzet van EUR 51,3 miljard.


Erkenning door derden
Unilever stond voor het 14e jaar op rij bovenaan in de Food Producers-sector van de 2012 DJSI en werd benoemd tot super-sectorleider in Food & Beverages. In 2013 behield Unilever voor het derde achtereenvolgende jaar de toppositie in de Sustainability Leaders survey van GlobeScan/SustainAbility.


Meer lezen:
Company website: www.unilever.com

Deel deze pagina: