By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

DSM: Groene chemie als strategische kracht

12-09-2013 | Visie
In het kort
  • Het gebruik van groene chemie is een strategische kracht voor het bedrijf en niet slechts een setje principes.
  • Het terugdringen van de schadelijke effecten van chemicaliën leidt ook tot lagere kosten.
  • Regelgevende instanties en de maat-schap-pij vragen steeds vaker om duurzaamheid op de lange termijn.
  • De vraag naar groene chemie zal sneller groeien dan het industriegemiddelde en zal niet onderworpen zijn aan strenge regelgeving.
Voor DSM, het in Nederland gevestigde wereldwijde life-sciencesbedrijf, is het gebruik van groene chemie meer dan een aantal principes. Het is een strategische kracht.

Groene chemie creëren
Groene chemie is gebaseerd op principes die variëren van het verminderen van het gebruik van gevaarlijke grondstoffen tot het minimaliseren van afval en energieverbruik. Het overstappen op hernieuwbare, niet op fossiele brandstoffen gebaseerde reagentia wordt gestimuleerd, net als de ontwikkeling van producten met een duurzamere levenscyclus die makkelijker en milieuvriendelijker afbreekbaar zijn.

Veel chemiebedrijven hebben al verschillende aspecten van groene chemie overge-nomen om voortgang te boeken op hun duurzaamheids-agenda, bijvoorbeeld door producten op de markt te brengen die gedurende hun hele levenscyclus minder CO2 uitstoten.

Strategische bedrijfsbenadering
Groene chemie is voor DSM meer dan een reeks principes: het is een inspirerende kracht voor het innovatieprofiel van het bedrijf en de activiteiten op het gebied van productrentmeesterschap. Een zeer groot percentage van de producten in ontwikkeling en bijna de helft van de huidige productenportefeuille van DSM wordt als ECO+ gekwalificeerd. Dat betekent dat deze producten gedurende de hele levenscyclus een duidelijk ecologisch voordeel hebben in vergelijking met concurrerende producten, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties van het product. Dit laat zien dat DSM duidelijk ernaar streeft producten minder giftig te maken en klanten te helpen hun ecologische voetafdruk kleiner te maken.

Bovendien is het bedrijf intensief bezig om traditionele productieprocessen die op olie gebaseerde grondstoffen gebruiken, te vervangen door productieprocessen die (chemische) tussenproducten opleveren door middel van gisting van hernieuwbare grondstoffen. De chemische producten die op deze nieuwe manier worden geproduceerd, worden vervolgens intern gebruikt in zowel de materialen- als de life sciences-divisie. Door bedrijfsactiviteiten te integreren kan DSM de kosten beter beheersen.

Een echt baanbrekende benadering
Terwijl groene chemie zorgt voor de maat-schap--pelijke acceptatie van de activiteiten van DSM door klanten en medewerkers, betekent de overstap naar groene-chemie-principes als bepalende factor voor bedrijfs-waarde een baanbrekende benadering. Deze benadering zal nieuwe zakelijke kansen opleveren en tot een betere kostenbeheersing leiden, omdat de chemische industrie onder steeds grotere druk komt te staan van strengere regelgeving. Met deze benadering wordt ook het rendement op geïnvesteerd vermogen groter dan dat van soortgelijke bedrijven, waardoor door duurzaamheid gestuurde waarde en winstgevende groei voor de lange termijn worden gecreëerd.

Over DSM

Koninklijke DSM N.V. is een mondiale onderneming die vanuit wetenschappelijke basis actief is op het gebied van gezondheid, voeding en materialen. De 23.500 medewerkers van DSM realiseren gezamenlijk een jaarlijkse netto-omzet van ongeveer EUR 9 miljard. De onderneming is genoteerd aan de NYSE Euronext. In september 2010 markeerde een nieuw strategieprogramma ‘DSM in motion: driving focused growth’ de overgang van intensief portfoliomanagement naar een strategie gericht op duurzame, winstgevende groei.

Erkenning door derden

DSM bevindt zich onder de leiders in de chemiesector binnen de Dow Jones Sustainability World Index. Sinds 2004 verwierf de onderneming driemaal een plaats in de absolute top van de sector en werd men wereldwijd 'sustainability leader' in de chemiesector.


Meer lezen
Company website: www.dsm.com
Deel deze pagina: