By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

De geheimen achter Sustainability Investing

Michael Baldinger, Roderick Munsters

Een financiële analyse is pas compleet als daar ESG-criteria in worden meegenomen. Het onderwerp duurzaamheid kan een groot effect op de winstgevendheid hebben, en daarmee op de waardering en het risicogewogen rendement van beleggingen.

Het meewegen van ESG-criteria in beleg-gings-beslissingen is daarom in het belang van onze cliënten. De analyse van ESG-factoren is standaard in de beleggingsactiviteiten van Robeco. Robeco heeft bij meer dan honderd miljard euro aan beheerd vermogen ESG-informatie geïntegreerd. Dat maakt ons wereldwijd tot een van de grootste duurzame beleggers.

Wij zijn ervan overtuigd dat het meewegen van ESG-criteria leidt tot beter gefundeerde beleggingsbeslissingen. Duurzaam beleggen helpt beleggers bovendien hun niet-financiële doelen bereiken, zoals het voldoen aan hun fiduciaire plicht, het maximaliseren van sociaaleconomische impact, het minimaliseren van reputatierisico’s of het creëren van aandeelhouderswaarde. De integratie van ESG-criteria draagt ook bij aan afstemming van de doelen van institutionele beleggers op die van de samenleving als geheel.

We hebben het tot onze missie gemaakt om het duurzaamheidsdenken te bevorderen en we gebruiken de financiële markten als het sterkste overdrachtsmechanisme om dat binnen bedrijven te stimuleren. Het is niet alleen een ethische kruistocht: onze marktgerichte benadering zet de kracht van het kapitalisme in om een beter resultaat te bereiken voor zowel beleggers als andere stakeholders.

Toch vragen nog steeds veel cliënten wat Sustainability Investing nu precies inhoudt. In dit magazine tonen we aan dat het een langetermijnstrategie is die vele definities en benaderingen kent. Dat het een onderwerp is waarover nog geen consensus bestaat. Het is een magazine dat de geheimen achter SI onthult en institutionele beleggers laat zien hoe zij SI op talloze geavanceerde manieren kunnen toepassen, integreren en implementeren in elke beleggingscategorie.

Wij zien de komende jaren drie dingen gebeuren. SI wordt steeds meer 'mainstream'. Er zijn geen excuses meer om SI niet
te integreren. En de vraag waarom een cliënt duurzaam moet gaan beleggen, is achterhaald.

In deze website komen toonaangevende denkers aan het woord en geeft een aantal grote voorstanders van SI van dit moment vlijmscherpe inzichten. Wij wensen u veel leesplezier.

Roderick Munsters                 Michael Baldinger,
CEO Robeco Group                CEO RobecoSAM
             
Deel deze pagina:

Magazine Game changers