By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Zweedse AP3 zet vervolgstappen naar duurzaam beleggen

10-10-2013

AP3, het derde Zweedse nationale pensioen-fonds, is een van de vijf zoge-heten bufferfondsen in het Zweedse pensioensysteem. AP3 koos RobecoSAM als gesprekspartner om te onderzoeken welke mogelijkheden er waren om ESG te integreren in de beleggingsportefeuilles van AP3.

Eind juni 2013 maakte AP3 bekend dat het een samenwerking is aangegaan met Generation Investment Management LLP en USD 50 miljoen heeft geïnvesteerd in het nieuwe Global Credit Fund van de groep. Het fonds streeft ernaar een relatie op te bouwen met bedrijven die uitdagingen en kansen op het gebied van duurzaamheid willen grijpen, waaronder de overstap naar een koolstofarme economie. Eerder heeft AP3 al belegd in de Groene Obligaties van de Wereldbank.
Anne-Charlotte Hormgard, senior manager Asset Management bij AP3, is van mening dat de belanghebbenden van tegenwoordig (uiteenlopend van consumenten tot regel-gevende instanties) steeds vaker eisen dat duurzaamheid als algemeen principe wordt toegepast.

Redenen voor ESG-integratie
“Er zijn meerdere redenen om ESG-factoren te integreren in beleggingsstrategieën, -processen en -beslissingen”, zegt mevrouw Hormgard. “AP3 heeft in 2006 de United Nations Principles for Responsible Investment ondertekend en wil die beginselen nu waar relevant en mogelijk in de praktijk brengen. Aangezien duurzaamheid een strategische aangelegenheid voor ons is, vinden wij het noodzakelijk om ESG te integreren in de beleggingsbeslissingen en de organisatie als geheel.” 

Beter gefundeerde beleggingsbeslissingen
AP3 is van mening dat er een verband bestaat tussen goed bestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen enerzijds en het vermogen van ondernemingen om aandeelhouderswaarde te leveren op lange termijn anderzijds. “Simpel gezegd denken wij dat goed bestuurde bedrijven betere langetermijnbeleggingen zijn”, aldus mevrouw Hormgard. Je kunt ESG beschouwen als risico én als kans. “De integratie van ESG-factoren kan men zien als onderdeel van het risicobeheer om met bedrijfs- en reputatierisico's om te gaan. Wat de kansen betreft, geloven wij dat goed bestuurde bedrijven op de lange termijn betere beleggingsrendementen opleveren. AP3 kan daar als langetermijnbelegger van profiteren. ESG-integratie – en dus een betere beleggingsanalyse vooraf – moet leiden
tot beter gefundeerde beleggingsbeslissingen.”

Duurzaamheid integreren
Het derde Zweedse nationale pensioenfonds is nu bezig met de efficiënte integratie van duurzaamheid in zijn beleggingsproces. “We streven ernaar sustainability investing in zo veel mogelijk verschillende beleggingscategorieën te integreren”, aldus mevrouw Hormgard.
“Er is niet slechts één enkele benadering, maar er zijn juist verschillende benaderingen voor verschillende beleggingen en verschillende managementstijlen. Ons fonds beheert zijn portefeuille zowel passief als actief en maakt gebruik van interne en externe beheerders. Hulpbronnen, deskundigheid, tijd en kosten zijn factoren die van invloed zijn op het integratieproces.”

Tot nu toe behaalde voordelen
Volgens Hormgard is het groeiende inzicht in het belang van duurzaamheid, voor zowel bedrijven als de maatschappij, tot nu toe het grootste behaalde voordeel. “Een ander inzicht voor ons als beleggers is dat duurzaamheid een van de risicofactoren is – zowel financieel als niet-financieel – waar we rekening mee moeten houden”, zegt ze. “Het is vooral noodzakelijk om helemaal te doorgronden wat duurzaamheid nu eigenlijk inhoudt en hoe het de winst kan beïnvloeden. Pas dan kan het proces van kwantificeren en kwalificeren beginnen.”

‘Sustainability Investing wordt mainstream’
De effectiviteit en resultaten van duurzaamheid worden nog weleens in twijfel getrokken, "maar tegelijkertijd maakt de beschikbaarheid van informatie en hulpbronnen over duurzaamheid een indrukwekkende en snelle ontwikkeling door”, aldus mevrouw Hormgard. “Sustainability investing is een proces – de uitdaging is om het proces in een aanvaardbaar tempo op gang te krijgen. In de loop der
tijd zal sustainability investing steeds normaler worden, omdat steeds meer mensen erom vragen.”

Over AP3
AP3 heeft van het Zweedse parlement opdracht gekregen het grootst mogelijke voordeel voor het pensioenstelsel te genereren door het fondskapitaal zo te beheren dat de beleggingen een hoog rendement opleveren tegen een laag risico. AP3 beheert een gevarieerde wereldwijde portefeuille met beursgenoteerde aandelen, vastrentende waarden en alternatieve beleggingen. Op dit moment bedragen de beleggingen van AP3 in duurzame vastrentende effecten in totaal SEK
2,1 miljard (USD 300 miljoen).


Meer lezen

Company website: www.ap3.se

Deel deze pagina: