By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Verwachte rendementen voor de komende 5 jaar

16-03-2012 | Visie | Laurens Swinkels

Vanwege de ontwikkelingen op de financiële markten leggen pensioenfondsen steeds meer nadruk op de schattingen van de verwachte rendementen. Wij hebben daarom een onderzoek gepubliceerd dat onze klanten kan helpen. Wij verwachten dat de beleggingscategorieën in de komende vijf jaar een lager rendement hebben dan het evenwichtsrendement voor de lange termijn. Hieronder, in de samenvatting van het onderzoek, vindt u de belangrijkste conclusies, de overwegingen en wat deze voor u kunnen betekenen

Het doel en belang van het onderzoek
Het doel van de studie is de verwachte rendementen vaststellen voor de belangrijkste beleggingscategorieën voor de vijfjarige periode 2012-2016. Ook is in de studie een inschatting van de volatiliteit (risico) van deze categorieën meegenomen, hoewel dit niet het eerste doel van het onderzoek is.
De schattingen zijn zeer belangrijk voor institutionele beleggers, aangezien het belangrijke bouwstenen voor assetallocatie zijn. Ze maken onderdeel uit van het fundament voor strategische beleggingsplannen en liggen aan de basis van Asset & Liability Management-studies. Onze klanten kunnen onze schattingen gebruiken als leidraad of als toetsingskader voor bijvoorbeeld het beleggingsplan van het pensioenfonds.

De resultaten moeten antwoord geven op de wezenlijke vragen die bij onze institutionele klanten leven:
  • Welke rendementen mogen we voor de verschillende beleggingscategorieën verwachten voor de komende vijf jaar?
  • Welke aannames liggen ten grondslag aan de inschatting van de verwachte rendementen?
  • Wat zijn de voornaamste risico’s binnen de huidige portefeuille?
Onze inschatting is opgebouwd uit een combinatie van ingrediënten. Robeco heeft ervoor gekozen de langetermijnevenwichtsrendementen als fundament binnen zijn raamwerk te nemen, gebaseerd op ingeschatte macro-economische wetmatigheden. Vervolgens hebben wij de macro-economische ontwikkelingen en de waardering van de verschillende beleggingscategorieën meegenomen als factoren die invloed hebben op de rendementen.

Deel deze pagina: