By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Trap niet in schijnveiligheid van de Ultimate Forward Rate

25-02-2013 | Visie | Johan Duyvesteyn, CFA, Martin Martens, PhD, Roderick Molenaar, Tom Steenkamp

Pensioenfondsen dreigen te laat te reageren als ze louter varen op de nieuwe rente, de ultimate forward rate. De UFR biedt een valse schijn van veiligheid. Dat stellen Robeco-onderzoekers op basis van berekeningen met een Japan-scenario – met langdurig lage rentes en lage groei– voor Nederlandse pensioenfondsen.

Sinds september vorig jaar mogen pensioenfondsen rekenen met de Ultimate Forward Rate (van 4,2%) om te bepalen wat hun toekomstige verplichtingen zijn. Deze nieuwe rente pakt gunstig uit. Zo blijkt nu dat zo’n 28 fondsen dit jaar niet hoeven te korten, terwijl ze het eerder wel hebben aangekondigd. Maar Robeco-onderzoekers Johan Duyvesteyn, Martin Martens, Roderick Molenaar en Tom Steenkamp wijzen erop dat het gebruik van de UFR nu weliswaar verlichting biedt, maar tegelijkertijd ook toekomstige problemen kan verhullen.

Signalen worden te laat opgepakt
De Robeco-onderzoekers hebben berekend wat er met de dekkingsgraden gebeurt wanneer Nederland een Japan- scenario doormaakt met lage rentes, deflatie en zonder groei. Conclusie is dat signalen voor een pensioenfondsbestuur om in te grijpen veel te laat doorkomen als de rentes lange tijd onder de UFR ligt. Hierdoor lijkt het alsof een fonds solide dekkingsgraden heeft, maar is dat feitelijk niet het geval. Zo worden noodzakelijke besluiten om bijvoorbeeld de premie te verhogen of de indexatie te stoppen onnodig vooruitgeschoven.

Blijf ook rekenen met marktwaardes
De onderzoekers raden aan om de dekkingsgraad ook volgens de marktwaarde te blijven berekenen. Ook bevelen ze aan om de marktwaarde en niet de UFR te hanteren om te bepalen in welke mate het renterisico afgedekt moet worden. Want de vermogenskant van het fonds, met daarop onder meer staatsobligaties en derivaten, zal ook op marktwaarde worden gewaardeerd. Een mismatch tussen de vermogenskant en de verplichtingenkant met de UFR- methode is ongewenst.

Robeco´s eigen pensioenfonds
Robeco past het advies dat het aan pensioenfondsen geeft, ook toe op zijn eigen pensioenfonds. Het Robeco-pensioenfonds heeft ervoor gekozen om de dekkingsgraad te blijven berekenen op basis van de marktwaardes, zie ook het persbericht van 7 december 2012 op de website van het Robeco pensioenfonds. 

Deel deze pagina: