By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Renterisico`s afdekken: waar moet u op letten?

16-03-2012 | Visie | Bas Eestermans

De laatste jaren hebben pensioenfondsen last gehad van dalende dekkingsgraden, wat deels het gevolg was van dalende rentes. Het is mogelijk om de rentegevoeligheid van de dekkingsgraad te verlagen door het renterisico van de verplichtingen (gedeeltelijk) af te dekken. Het afdekken van renterisico’s heeft in de afgelopen jaren verschillende grote risico’s met zich meegebracht zoals landenrisico, tegenpartijrisico en waarderingsrisico. Robeco kan u helpen de juiste keuzes te maken en de bijbehorende valkuilen te vermijden. Robeco geeft advies over het afdekken van renterisico met behulp van verschillende oplossingen en past deze oplossingen ook toe. Deze oplossingen variëren van op maat gemaakte strategieën tot kosteneffectieve Liability Driven Investment (LDI)-fondsen.

Aandachtspunten voor het afdekken van renterisico
De nominale en werkelijke verplichtingen van een pensioenfonds zijn zeer gevoelig voor schommelingen in de lange rente. De waarde van de verplichtingen is in de afgelopen decennia gestegen als gevolg van de dalende lange rente. Veel pensioenfondsen hebben ervoor gekozen dit renterisico af te dekken. Dit kan worden gedaan door te beleggen in fysieke obligaties, futures, swaps of swaptions of door te beleggen in een combinatie van deze instrumenten.
Het afdekken van renterisico lijkt eenvoudig, maar is in de praktijk behoorlijk ingewikkeld. Er is een aantal risico’s aan verbonden:

  • Landenrisico: Langlopende staatsobligaties kunnen een landenrisico met zich meebrengen, zelfs als ze een AAA-rating hebben;
  • Tegenpartij- en vervangingsrisico: Renteswaps en swaptions zijn transacties die met één of meer tegenpartijen worden afgesloten. Het faillissement van Lehman Brothers heeft het belang aangetoond van een zorgvuldige selectie van tegenpartijen en van het vervangingsrisico;
  • Risico van het onderpand: Ongerealiseerde winsten/verliezen op renteswaps en swaptionposities kunnen sterk oplopen. Voor deze niet-gerealiseerde posities wordt onderpand uitgewisseld. Vanwege het onderpand lijkt het alsof het risico van deze ongerealiseerde winsten klein is. De kwaliteit van het onderpand kan echter ook sterk variëren. Bovendien kan het opgebouwd zijn uit diverse elementen, van kasgeld tot bedrijfsobligaties. De kwaliteit van het onderpand heeft dan ook grote invloed op de waardering van de renteswaps en swaptions.
Keuzes bij het afdekken van renterisico
Pensioenfondsen die hun renterisico willen afdekken, moeten veel keuzes maken die een grote impact kunnen hebben op het resultaat:
Deel deze pagina: