By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Pensioenpioniers in de VS

Welke lessen kunnen we trekken uit het Amerikaanse pensioenstelsel?

17-09-2012 | Visie | David van Hooser

In de Nederlandse pensioenwereld speelt de discussie over pensioenregelingen, met name rond de toegezegd-pensioenregelingen (DB-regelingen) en de premiepensioenregelingen (DC-regelingen). Nederland staat op de drempel om ook op grotere schaal de overstap te maken naar een DC-regeling. In Amerika heeft de overstap in de jaren tachtig al plaatsgevonden en inmiddels is de DC-regeling voor veel Amerikanen de belangrijkste pensioenregeling. De kinderziektes die in Amerika bovenkwamen, vormen voor Nederland een handige leerschool. Robeco sprak er vrijdag over met David van Hooser - Chairman, President and Trustee of Harbor Capital Advisors - op de Institutional Summit in Rotterdam.
 
Wat zijn de overzeese ervaringen met de DC-regeling?

De DC-regeling geeft de werknemer de verantwoordelijkheid voor het opbouwen van zijn pensioenvermogen. Dat wordt erg gewaardeerd door de werknemers. Deze verantwoordelijkheid brengt echter ook de vrijheid met zich mee om de opbouw uit te stellen, en dat is precies wat er gebeurt. Daarom is het belangrijk om werknemers een financiële stimulans te geven om het pensioensparen niet uit te stellen. Eenmaal aan het deelnemen blijken werknemers het overigens prettig te vinden om invloed te hebben op hun pensioenvermogen.

Maar ook al hebben werknemers graag controle over hun pensioenvermogen, hun rendement op het pensioenvermogen is niet zo goed als die van de DB-pensioenregeling. Daarbij mogen werknemers tussentijds geld onttrekken aan hun pensioenvermogen. Dit heeft een negatief effect op de uiteindelijke pensioenhoogte.

In Nederland kan dat niet. Het is in Nederland voor werknemers verplicht om deel te nemen aan een pensioenregeling. Wat zou u de Nederlandse werkgever willen adviseren?

Ook al geniet de Nederlandse deelnemer een goede bescherming, toch blijft het essentieel dat er helder en duidelijk wordt gecommuniceerd richting de deelnemer. Bijvoorbeeld over de mogelijkheid dat het beleggingsresultaat kan meevallen, maar ook tegenvallen. Het is de grootste verantwoordelijkheid van de werkgever om de deelnemers goed te informeren en te onderwijzen. Daarbij moeten de onderwijsinspanningen zich vooral richten op de individuele belegger.
 
De Nederlandse werknemer die via een DC-regeling zijn pensioen opbouwt, doet dat standaard via een lifecycle-strategie. Deze zorgt voor een gebalanceerde vermogensverdeling in de portefeuille van de deelnemer. De Nederlandse DC-pensioenregeling bouwt dus eigenlijk voort op de lessen die we uit de DC-ervaringen uit Amerika hebben getrokken. Welk advies geeft u werkgevers die overgaan van een DB- naar een DC-regeling?

Wees eerlijk tegen uw werknemers: de verandering komt ten gunste van de financiële situatie van de werkgever, degene die de bijdrage moet leveren. Werknemers begrijpen de noodzaak van een werkgever om concurrerend te zijn.  Een overstap naar een DC-regeling betekent bovendien dat werknemers een grotere verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen pensioenplanning en –vermogen. Dat blijken werknemers erg te waarderen.

Deel deze pagina: