By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Pensioendebat over beschikbare premie vervuild door mythes

04-09-2012 | Visie | Laurens Swinkels, Oskar Poiesz

Het pensioendebat is vervuild. Misverstanden en onwaarheden zingen rond over de nieuwe pensioenregelingen waarbij de premie-inleg centraal staat. Tegenstanders van deze regeling zinspelen erop dat de werknemer er bekaaid van afkomt met een Defined Contribution (DC)-regeling. Zo zouden de DC-regelingen leiden tot een veel lagere pensioenuitkering, grotere risico’ s en hogere kosten. Maar veel van de weerzin tegen DC-regelingen stoelt op onjuiste interpretaties en achterhaalde feiten. Dat blijkt uit een nadere analyse van Swinkels en Poiesz. Zij ontkrachten de hardnekkigste mythes rondom DC-regelingen.

Lagere pensioenuitkering
‘Een DC-regeling leidt tot een lagere pensioenuitkering’ is een veelgehoorde stelling in het debat. Gepensioneerden zouden minder geld krijgen dan met de traditionele pensioenregeling die gebaseerd is op de uitkomst (Defined Benefit DB) in plaats van de inleg. Uit onderzoek blijkt dat de lage pensioenuitkomst van DC-regelingen in bijvoorbeeld de Verenigde Staten voor een belangrijk deel toe te schrijven is aan een lage pensioenpremie. Dit is echter niet toe te schrijven aan een DC-regeling, maar aan de vrijheid die deelnemers hebben om hun premiehoogte te kiezen. Een goede pensioenregeling is gebaat bij voldoende ingelegde pensioenpremie, en vrijheden met betrekking tot de ingelegde premie zullen dus beperkt moeten zijn om een goede pensioenuitkomst mogelijk te maken.

Hoge kosten
Een andere mythe is dat de DC-regeling de werkgever opzadelt met hoge vermogensbeheerkosten. Die stelling is gebaseerd op oude cijfers. Tegenwoordig doet de schaalgrootte van de DC-regeling zijn werk, waardoor de kosten van het beleggingsbeheer inmiddels vergelijkbaar zijn met zelfs die van de grootste DB-regelingen.
  
Geen beleggingskennis
Bij een DC-regeling kunnen individuele deelnemers gemakkelijk onhandige beleggingsbesluiten maken, is een andere veelgehoorde klacht over de regeling. De deelnemer is immers over het algemeen niet geschoold in beleggen. Maar verhalen over mensen die vlak voor hun pensionering hun pensioenopbouw verliezen horen thuis in het rijk der fabelen. Want binnen de DC-regeling zijn er  degelijke standaardregelingen ontworpen, zoals het levenscyclusbeleggen. De risico´s op financiële verliezen nemen met levenscyclusbeleggen af naarmate de deelnemer zijn pensioenleeftijd nadert.

Deel deze pagina: