By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Verlaging kosten Returnfonds Robeco Smart Pension

Verlaging kosten Returnfonds Robeco Smart Pension

De (beperkte) wijzigingen die wij hebben doorgevoerd in de onderliggende beleggingen in het Returnfonds hebben gezorgd voor een kostenverlaging. Met ingang van mei 2015 hebben wij daarom de lopende kosten van het Returnfonds ten opzichte van 2014 met 0,10% verlaagd. Dit geldt voor het Returnfonds bij Volledig Beheer en Eigen Beheer.

Wat betekent dit voor de deelnemers?
Belegt de deelnemer via Volledig Beheer? Dan is de lifecycle waarin hij of zij belegt de zogenaamde Advanced lifecycle. Deze bestaat uit een combinatie van de return- en matchingportefeuille, waarvan de samenstelling afhankelijk is van zijn/haar leeftijd. Bij de Advanced lifecycle zijn alle kosten inbegrepen, zodat de deelnemer altijd duidelijkheid heeft over de totale kosten. Dus ook de overige kosten, zoals belastingen en bewaring, en de lopende kosten. De verlaging heeft alleen betrekking op de returnportefeuille.

Belegt de deelnemer via Eigen Beheer? Dan heeft de verlaging alleen betrekking op de deelnemer wanneer hij het Returnfonds heeft opgenomen in zijn portefeuille.

Deze kostenverlaging wordt met de deelnemer verrekend via een korting die jaarlijks achteraf aan de deelnemer wordt uitgekeerd. Hij ontvangt hiervan  jaarlijks een afrekening in zijn persoonlijke online dossier.

Wat moet de deelnemer doen?
De deelnemers hoeven niets te doen. De kostenverlaging van het Returnfonds is al doorgevoerd.

Vragen?
Neem dan contact met ons op via 0900-0774. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur. Of stuur een e-mail naar: service@robeco.nl.

Met vriendelijke groet,

Stichting Premiepensioeninstelling Robeco

Stichting Premiepensioeninstelling Robeco (handelsregister nummer 51867680), hierna Robeco PPI, heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank te Amsterdam. De Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van de Robeco fondsen zijn kosteloos te verkrijgen via www.robeco.com/nl.


Deel deze pagina:


Join the conversation

Nieuwsbrief professionals