By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Risicoprofielen

Pensioenresultaat: keus uit risicoprofielen en gevolgen voor de vervangingsratio

De keus van deelnemers aan Robeco PPI en zijn Smart Pension regelingen uit een defensieve, neutrale en offensieve lifecycle variant heeft gevolgen voor de vervangingsratio’s. Krijg gevoel bij wat er gebeurt met het pensioenresultaat in verschillende rente- en aandelenscenario’s.

Robeco PPI biedt deelnemers binnen zijn Easy Lifecycle en Advanced Lifecycle naast de neutrale - standaard - lifecycle voortaan ook een offensieve en defensieve lifecycle variant aan. Met meer keus uit varianten kan een deelnemer zijn beleggingen nog beter laten aansluiten op zijn persoonlijke voorkeuren, zonder dat hiervoor de stap naar Eigen Beheer nodig is. Op zijn persoonlijke webpagina geeft de deelnemer zijn voorkeur aan Robeco door en in zijn online dossier ontvangt hij vervolgens een bevestiging. Maakt de deelnemer geen keus dan blijft uiteraard de neutrale lifecycle variant van kracht.

Bij de ontwikkeling van de offensieve en defensieve lifecycle variant is uiteraard rekening gehouden met het specifieke glijpad van de neutrale lifecycle. Dat is zowel bij de Easy als bij Advanced Lifecyle het geval. De gewenste varianten zijn verkregen door voorafgaand aan de pensioendatum een hoger of juist lager percentage aan te houden voor de allocatie naar de return portefeuille. Door hier vervolgens de verdelingen naar de return- en matching portefeuille voor de jongere leeftijden logischerwijs op aan te laten sluiten, zijn de drie varianten ontstaan (zie onderstaande grafieken).

Opvallend is de verspringende allocatie naar het return gedeelte op jonge leeftijd in de Easy-variant. De propositie van de Easy variant is om tegen een concurrerende prijs een kwalitatief goed en herkenbaar pensioenproduct aan te bieden. Het herkenbaarheidscriterium is de reden om de allocatie naar return bij het neutrale  glijpad te maximeren op de gangbare 80 procent. Die lijn is ook doorgetrokken naar het defensieve en offensieve risicoprofiel in de Easy-variant. Voor defensief geldt een maximum van 60 procent en offensief kent geen maximum (100 procent).

risicoprofielen-1.jpg 


Maatwerk blijft mogelijk in Advanced Lifecycle
Voor werkgevers die hun Advanced Lifecycle laten afstemmen op de specifieke eigenschappen van hun werknemerspopulatie - of een deel daarvan - biedt bovenstaande methodiek  de mogelijkheid om ook bij de offensieve en defensieve variant de maatwerk lifecycle als uitgangspunt te nemen. Elementen zoals het gemiddelde salaris, het carrièrepatroon en de pensioenregeling bij de betrokken werkgever blijven hierdoor ook bij de keuze voor een andere variant dan neutraal onderdeel van het lifecycle beleggen.

Gevolgen voor vervangingsratio’s
Voor de vraag wat deze lifecycle profielen zouden kunnen betekenen voor het pensioen van de deelnemer is in onderstaande tabel ter indicatie de cumulatieve kansverdeling weergegeven van de vervangingsratio’s. De vervangingsratio relateert het verwachte pensioen (inclusief AOW) aan het laatstverdiende salaris. Voor de tabel zijn de advanced risicoprofielen gehanteerd onder de 3 procentstaffel. Op de horizontale as staat de cumulatieve kansverdeling en op de verticale as de hoogte van de vervangingsratio.

cumulative-kansverdeling-vervangingsratios.png

Er is een kans van ongeveer 50 procent dat de vervangingsratio van het defensieve profiel onder de 60 procent van het laatstverdiende salaris ligt en ongeveer 5 procent kans dat de vervangingsratio onder de 54 procent ligt. Ten slotte is er 1 procent kans dat de vervangingsratio onder een niveau van ongeveer 50 procent uitkomt.

Aan de andere kant van de verdeling is er met het defensieve profiel ook een kans van 5 procent op een vervangingsratio van ongeveer 75 procent of meer. Uiteraard zijn deze modeluitkomsten afhankelijk van de gebruikte parameters. De figuur is bedoeld om gevoel te krijgen bij de spreiding van de uitkomsten. De interpretatie van deze absolute waardes moet dan ook met de nodige voorzichtigheid worden omkleed. Dat geldt uiteraard ook voor de verschillen.

Het zal geen verbazing wekken dat de waarnemingen aan de linkerkant dichter bij elkaar liggen dan aan de rechterkant. In slechtweerscenario’s zorgen de AOW en de allocatie naar de matchingsportefeuille immers voor demping van de neerwaartse vervangingsratio’s als gevolg van bijvoorbeeld tegenvallende aandelenrendementen. Toch zijn ook daar de absolute waardes en de verschillen tussen de profielen erg afhankelijk van de gebruikte parameters, zoals het aandelenrendement, de rente en de veronderstelde volatiliteiten. Om dit te illustreren staat hieronder een gevoeligheidsanalyse. Daarin is te zien wat er gebeurt met het pensioenresultaat in verschillende rente- en aandelenscenario’s waarbij de focus is  op de slechtste 5 procent van de waarnemingen aan de onderkant. Het verschil tussen de offensieve en de defensieve variant staat centraal. Zo betekent een aandelenrendement van 5,5 procent in combinatie met een rente van 3,5 procent dat de offensieve variant een 2 procentpunt slechtere vervangingsratio laat zien in de slechtste 5 procent van de waarnemingen ten opzichte van de defensieve variant. Duidelijk is in de tabel te zien dat het verschil nadeliger wordt voor de offensieve variant naarmate het aandelenrendement lager is of de rente hoger.

verschil-vervangingsratios.png

Omdat deze rendementen zich - helaas -  niet laten voorspellen, is een keuze voor een bepaald profiel dus een zeer persoonlijke afweging die vooral zal gaan over de risicohouding van een deelnemer.

Het belang van een risicoprofiel bij Eigen Beheer
Deelnemers die beleggen via Eigen Beheer kunnen hun risicoprofiel vaststellen met een verbeterde vragenlijst. Dit risicoprofiel geeft Robeco nóg meer inzicht in de kennis en ervaring van de deelnemer met beleggen, zijn financiële situatie en de risico’s die hij kan en wil nemen. Aan de hand van dit risicoprofiel bieden wij de deelnemer jaarlijks inzicht in de verschillen tussen zijn portefeuille en onze portefeuille die past bij zijn risicoprofiel en leeftijd. De deelnemer krijgt hierover bericht in zijn online dossier.

Voor nieuwe en bestaande deelnemers
Alle genoemde wijzigingen zijn beschikbaar voor zowel huidige als toekomstige deelnemers aan Robeco PPI en haar Smart Pension regelingen. Bestaande werkgevers en deelnemers worden niet actief geïnformeerd, maar consultants kunnen hen wijzen op wat deze uitbreiding van beleggingsmogelijkheden betekent en hen vertellen hoe zij hiervan gebruik kunnen maken. Nieuwe werkgevers en deelnemers treffen in de offerte standaard informatie over het neutrale risicoprofiel aan en daarnaast ook informatie over de offensieve en defensieve lifecycle varianten.

Deel deze pagina:


Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.