By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Mensen zijn pensioenbewusteloos geworden

20-09-2012 | Visie | Linda Boersma

“Niet meer, maar anders communiceren. En vooral duidelijkheid bieden”. Dat is het advies van Prof. Dr.  Onno Steenbeek, directeur ALM van de Algemene Pensioengroep (APG) aan pensioenfondsbesturen. Steenbeek was één van de gastsprekers van de Institutional Summit van Robeco. Een van de punten waar volgens Steenbeek te veel de focus op ligt is transparantie en communicatie. Echter, dat is niet waar deelnemers behoefte aan hebben, integendeel: de deelnemers zijn inmiddels “pensioenbewusteloos”. Meer communiceren is daarom geen oplossing, duidelijkheid scheppen daarentegen wel. Steenbeek schetste de status quo van de pensioenwereld: de ontwikkelingen, de problematiek en de gevolgen. Bekijk hier zijn presentatie.

Steenbeek is er een voorstander van om de pensioenen met maximaal 5 procent te korten, teneinde de gestegen levensverwachting te compenseren. Zo wordt volgens hem duidelijkheid geschapen voor de deelnemers.

Het risico van dikke staarten
Een andere gastspreker Harold de Boer, directeur R&D en algemeen directeur van Transtrend bv, maakt indruk met zijn overtuiging dat regulering meer verandert dan de bedoeling is. Juist binnen de financiële markten, waar pensioenfondsen hun vermogen beleggen, ziet De Boer dit gebeuren. Een gevolg van deze regulering zijn dikke staarten, zoals De Boer het noemt in statistiekterminologie. Dikke staarten ontstaan wanneer het ene risico wordt uitgesloten en er ongewild andere risico’s ontstaan, die mogelijk groter zijn dan het originele (zie grafiek C in de presentatie).

Zo zwaait een wolkenkrabber heen en weer bij stevige wind (risico). Wanneer het gebouw echter zo wordt geconstrueerd dat het stil blijft staan bij deze windkracht, kan het ongewilde risico ontstaan dat bij een veel sterkere wind het gebouw omvalt. En dat is de zogenaamde dikke staart: het risico dat je niet wilt. De Boer ziet dit ook gebeuren bij de toenemende regulering binnen beleggen. Bekijk hier de presentatie.

Pensioenregeling in de VS
Onder de gastsprekers bevond zich ook David van Hooser, bestuursvoorzitter en algemeen directeur van Harbor Capital uit de Verenigde Staten. Van Hooser presenteerde de Amerikaanse ervaringen en zijn adviezen rond de premiepensioenregeling (DC-regeling). Duidelijk is dat de Nederlandse DC-pensioenregelingen verder gaan dan de huidige Amerikaanse. Bekijk hier een interview en zijn presentatie.

De Robeco Institutional Summit, gehouden op 17 september in de Van Nelle-fabriek in Rotterdam, had als doel te kijken naar het verleden, het heden en de toekomst van de Nederlandse pensioenwereld en vooral aandacht te besteden aan de uitdagingen waar het zich nu mee geconfronteerd ziet.

Deel deze pagina: