By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Kosten van beleggingsfondsen voor premiepensioen lopen flink uiteen

29-11-2012 | Visie

Beleggingsfondsen die pensioengeld passief beleggen, berekenden in 2011 hiervoor kosten die sterk variëren. Dat blijkt uit een onderzoek van actuarieel adviesbureau Lane, Clark & Peacock (LCP) naar de beleggingskosten bij verzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI) in 2011.

‘Bij passief beleggen wordt er weinig gehandeld, waardoor je zou verwachten dat de kosten niet zo ver uit elkaar liggen’, zegt actuaris Jeroen Koopmans van LCP. ‘Toch lopen de kosten sterk uiteen.’ Uit het rapport valt op te maken dat de tarieven van Robeco en Centraal Beheer Achmea ver uit elkaar liggen. Ook de kosten van fondsen waarbij mensen zelf beleggen, verschillen sterk, maar dit kan te maken hebben met de mate waarin actief wordt belegd.

Bij een beschikbarepremie­regeling storten de werkgever en de werknemers een vast percentage aan premie in een pensioenpot. Een PPI is een nieuw vehikel dat collectieve pensioenregelingen uitvoert door vooraf vastgestelde premies te beleggen. De werknemer kan er bij een beschikbarepremieregeling voor kiezen of hij passief wil beleggen via een vastgestelde mix of dat hij zelf wil kiezen hoe hij belegt. ‘De overgrote meerderheid wil niet actief beleggen’, zegt Koopmans.

Passief beleggen is gemiddeld een stuk goedkoper dan wanneer je als pensioendeelnemer zelf je beleggingsmix kiest. Het scheelt 0,4 %-punt. ‘Op lange termijn leidt zelf beleggen tot 5% tot 7% minder pensioen door de hogere kosten’, zegt Koopmans. ‘Je moet dan wel veel meer rendement halen met zelf beleggen om die kosten goed te maken.’

Zelf doen is niet altijd goedkoper

De fondsen waar deelnemers standaard voor kiezen en die veelal passief beleggen, zijn zogeheten lifecycle-fondsen. Het idee hierachter is dat elke levensfase vraagt om een andere beleggingsmix. Grofweg geldt dat hoe ouder je bent, hoe meer je in staatsobligaties gaat beleggen en hoe minder in aandelen. Zo wordt het risico op grote fluctuaties van de pensioenpot verkleind.

Uit het onderzoek blijkt dat 90% van de lifecycle-fondsen van de pensioenaanbieders in 2011 een lager rendement behaalt dan de benchmark. ‘Bij de fondsen waar je zelf in kunt beleggen is dat iets beter, maar alsnog weet maar een kwart van deze fondsen de benchmark te verslaan’, zegt Koopmans.

De maatregelen van het kabinet voor zogeheten middelloonregelingen zullen naar verwachting ook worden toegepast op beschikbarepremieregelingen, stelt Koopmans. De pensioenopbouw wordt dus ruim 20% minder.

LCP wijst erop dat de fiscale regelgeving gebaseerd is op een weinig realistisch nettobeleggingsrendement van 4% per jaar. Daarbij worden nog altijd oude sterftecijfers gebruikt, waardoor de hogere levensverwachting niet wordt meegenomen bij de berekening van het verwachte pensioen. Net als vorig jaar, toen LCP eenzelfde onderzoek deed, concludeert het actuarieel advies­bureau dat dit ertoe kan leiden dat het pensioen 25% lager ligt dan deelnemers verwachten.

LCP heeft bij het bepalen van de kosten niet alleen gekeken naar de kosten van de beleggingsfondsen, maar ook naar beheerkosten en kortingen van de aanbieder.

Gepubliceerd op 29-11-2012 in het Financieele Dagblad ©
Deel deze pagina: