By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

"Onze samenleving verandert. En dus zal ons pensioenstelsel mee moeten veranderen"

Tom Steenkamp | Pensioenbeleggingsexpert Robeco

Insights

Uitstel central clearing zet pensioenfondsen op verkeerde been

15-05-2017 | Visie | Peter van der Spek, Remmert Koekkoek

De argumentatie voor de verlengde vrijstelling van central clearing van renteswaps is eenzijdig en incompleet. Dat vindt Robeco bij het voorstel van Eurocommissaris Valdis Dombrovski. Hij gaat voorbij aan significante risico’s en hogere kosten van de bilaterale handel voor pensioenfondsen. Het uitstel biedt daarmee in de praktijk beperkt soelaas.

‘Bewustwording van juridische positie pensioenfondsbestuur is noodzakelijk’

31-01-2017 | Visie

Door grotere belangen ‘verjuridiseert’ de pensioenwereld. Het bestuur van een pensioenfonds komt steeds vaker tegenover deelnemers of werkgevers te staan. Pensioenadvocaat Irene Vermeeren analyseert deze trend. “Een crisisplan voor gerechtelijke procedures brengt rust in het bestuur.”

“Zijn politiek en pensioensector wel klaar voor hervorming pensioenstelsel?”

26-01-2017 | Visie

We kunnen het met zijn allen wel eens zijn dat ons pensioenstelsel moet worden aangepast, maar gaat het ook veranderen? Is ‘politiek Den Haag’ klaar voor hervorming van het stelsel? En is de pensioensector voorbereid? Dat vraagt Emile Soetendal, projectleider toekomst pensioenstelsel bij de Pensioenfederatie, zich af.

Praktische consequenties en mogelijkheden van de vernieuwde Europese Pensioenrichtlijn

15-12-2016 | Visie | Jacqueline Lommen

De recente herziening van de Europese pensioenrichtlijn sneeuwde onder door de grote binnenlandse pensioendossiers. Daarom de feiten, gevolgen en kansen voor Nederlandse pensioenfondsen op een rij. De pensioensector benut niet alle mogelijkheden van deze belangrijke wetgeving.

Central clearing steeds urgenter voor pensioenfondsen

05-12-2016 | Visie | Peter van der Spek

Pensioenfondsen staan voor de keus of ze nu al renteswaps centraal gaan clearen of wachten tot ze daartoe verplicht worden. Robeco adviseert om central clearing niet langer uit te stellen omdat het voordeliger, veiliger en transparanter is dan bilaterale swaptransacties.

"Onderzoek doen naar beleggen en daarover vertellen is voor mij de ideale combinatie"

30-08-2016 | Visie | Laurens Swinkels

Laurens Swinkels is terug bij Robeco. Met de wetenschapper versterkt Robeco zijn sales- en accountmanagementteam voor Scandinavië en zijn afdeling Investment Research.

In de psyche van de pensioendeelnemer voor betere pensioencommunicatie

29-08-2016 | Visie

Pensioenuitvoerders staan al snel met 1-0 achter als ze communiceren met hun deelnemers. “Mensen vertonen bij begrippen als ‘gras’ en ‘baksteen’ positievere emoties dan bij ‘uniform pensioenoverzicht’ en ‘dekkingsgraad’.” Neuromarketing biedt uitkomst.

Pensioendeelnemer in premieregeling duidelijk beter af met variabele pensioenuitkering

09-08-2016 | Visie | Jacqueline Lommen, Tom Steenkamp

Wat is het effect van de Wet verbeterde premieregeling of doorbeleggen op de pensioenuitkering? Robeco analyseert de gevolgen voor deelnemers en berekent de hoogte van en fluctuaties in vaste en variabele uitkeringen. En biedt pensioenfondsen en sociale partners een handleiding voor het implementeren van de nieuwe wet.

Wat de SER-pensioenverkenning betekent voor pensioenfondsen

14-06-2016 | Visie | Jacqueline Lommen, Tom Steenkamp

“Pensioenfondsen kunnen nu al met hun beleggingsbeleid anticiperen op een toekomst met beheer van defined contribution regelingen.” Robeco’s pensioendeskundigen Tom Steenkamp en Jacqueline Lommen laten hun licht laten schijnen op de pensioenstudie van de SER en vertellen wat die betekent voor pensioenfondsen.

Het dynamische duo: Hoe de ware aard van je beleggingsportefeuille te kennen

18-04-2016 | Alexander de Roode, Roderick Molenaar

De huidige volatiele marktomgeving biedt genoeg stof tot nadenken voor beleggers. Om tot beter onderbouwde beleggingsbeslissingen te komen heeft Robeco zijn Dynamic Strategic Asset Allocation-tool (DSAA) en Stress Test verder ontwikkeld.

Maatwerk bij risicoprofiel pensioendeelnemer met de Pension Builder

12-04-2016 | Research | Ed Vermeulen, Tom Steenkamp

De Pension Builder biedt een oplossing voor een belangrijk probleem bij de gebruikelijke vragenlijsten om het risicoprofiel van een pensioendeelnemer te bepalen.

Risicoprofiel pensioendeelnemer is niet scherp omlijnd

05-04-2016 | Visie | Tom Steenkamp, Ed Vermeulen

Een betere methode om het risicoprofiel van deelnemers aan een pensioenregeling te meten is noodzakelijk.

Beleggers moeten anders gaan kijken naar demografie

30-03-2016 | Visie

Volgens bevolkingsexpert Amlan Roy moeten beleggers hun hele visie op demografie gaan veranderen. Het huidige pensioensysteem is namelijk onhoudbaar.

Lage dekkingsgraad pensioenfondsen: nieuwe premieovereenkomst biedt soelaas

17-03-2016 | Visie | Jacqueline Lommen

Onrust over de lage rente en dekkingsgraden van pensioenfondsen vullen de kranten. Dat is niet onverwacht. Een oplossing is dan ook al langere tijd in de maak. De collectieve premieovereenkomst met variabele uitkering maakt ons pensioenstelsel echt toekomstbestendig.

Pleidooi voor een APK voor pensioenproducten

08-02-2016 | Visie | Oskar Poiesz

Er moet een nieuwe, bredere zorgplicht voor pensioenproducten komen. De ideale pensioenzorgplicht vergroot de betrokkenheid van Nederlanders bij hun pensioen en zorgt in ieder geval dat evident slechte keuzes worden vermeden.

Van DB naar DC: slootjespringen in de pensioenpolder

26-01-2016 | Visie

Het gaat nu snel met het nieuwe pensioencontract. Het wetsvoorstel voor een DC-regeling met variabele pensioenuitkering zit in de politieke pijplijn. En de SER komt later dit jaar met zijn advies voor een toekomstbestendig pensioenstelsel. Sociale partners kunnen dus naar verwachting binnenkort de voordelen van DB en DC combineren. Een reden wellicht om samen de sprong te wagen.

Van DB naar DC: laat de pensioenfondsbestuurder maar schuiven

26-01-2016 | Visie | Jacqueline Lommen, Tom Steenkamp

De eventuele overstap van een DB- naar een DC-pensioenregeling wordt voor een pensioenfonds gemakkelijker door nu al voor te sorteren in het beleggingsbeleid. Dat kan met het tweefondsenmodel met een matching en return portefeuille. Met een schuif is eenvoudig de verhouding tussen beide portefeuilles te regelen en de beleggingen aan te passen aan het gewenste risicoprofiel van het pensioenfonds.

PGB-voorzitter: “Maak een kritische foto van je pensioenfonds”

26-01-2016 | Visie

"We zijn een APF avant la lettre." Dat zei Ruud Degenhardt op het pensioenseminar van Robeco en TrigNum. PGB is een pensioenfonds dat de regie een aantal jaar geleden stevig in eigen hand nam.

“Wacht als pensioenfonds niet op voldongen feiten”

21-01-2016 | Visie

Neem de regie in eigen hand en wacht als pensioenfonds niet op de politiek of voldongen feiten. Dat was de boodschap van FNV-beleidsadviseur Chris Driessen op het pensioenseminar van Robeco en TrigNum.

Private equity voor pensioenfondsen: dit verwacht DNB

11-12-2015 | Interview | Ralph Verhoeks

“DNB is niet tegen beleggen in private equity door pensioenfondsen. Maar het is een complexe beleggingscategorie en daarom stellen we hogere eisen aan de risicobeheersing.” Dat zegt Ralph Verhoeks, toezichthouder bij DNB.

Goede tijden, nieuwe tijden voor de doorsneepremie

30-11-2015 | Column | Jacqueline Lommen

PNO Media zet een innovatieve en weloverwogen stap door de doorsneepremie aan te passen én een nieuwe DC-regeling met collectieve risicodeling in te voeren. Het is goed om te zien dat het bedrijfstakpensioenfonds inspeelt op nieuwe, veranderende behoeften en voorsorteert op komende wet- en regelgeving.

De rol van private equity in een beleggingsportefeuille

25-11-2015 | Visie | Roderick Molenaar, Thijs Markwat

Private equity kan van toegevoegde waarde zijn voor de beleggingsportefeuille van institutionele beleggers. Er zijn echter wel een aantal mitsen en maren zoals voldoende kennis over dit type beleggingen en kwaliteiten om de juiste fondsmanager te selecteren.

Het Nederlandse pensioenstelsel krijgt weer lucht door loskoppeling verplichtstelling

19-11-2015 | Visie | Jacqueline Lommen

Met de loskoppeling van de verplichtstelling aan het pensioenfonds zet het kabinet een volgende stap naar meer marktwerking in het Nederlandse pensioenstelsel. Een noodzakelijke stap om het draagvlak onder ons pensioenstelsel te versterken en het stelsel toekomstbestendig te maken met flexibiliteit en keuzevrijheid.

Private equity voor pensioenfondsen: hoe het juiste fonds te selecteren

16-11-2015 | Visie | Jesse de Klerk

Het rendement van private equity fondsen loopt sterk uiteen. Dat benadrukt hoe belangrijk de analyse en uiteindelijke selectie van een fonds is. Maar wat als een klein pensioenfonds niet de mensen en middelen heeft? “Rendementen kunnen sterk oplopen, maar een belegger kan ook flink onderuit gaan.”

Gevolgen Expected Returns voor pensioenfondsen

19-10-2015 | Visie | Jaap Hoek

Eén van de controversieelste voorspellingen in Robeco’s Expected Returns 2016-2020 is een rendement op Duitse staatsobligaties van min 3 procent. Net als voorgaande jaren zal het boekwerk met verwachte beleggingsrendementen tot discussies leiden bij beleggingscommissies van pensioenfondsen.

Private equity voor pensioenfondsen: selectie van fondsmanager is cruciaal

19-10-2015 | Visie | Thijs Markwat

Private equity kan een interessante beleggingsoptie zijn voor pensioenfondsen. Het biedt diversificatie en kan bovengemiddeld rendement opleveren. Maar de keus voor de juiste fondsmanager is uiterst belangrijk. “De dispersie in rendementen van verschillende fondsmanagers is groot.”

Wetsvoorstel opent deur voor doorbeleggen na pensioendatum

02-09-2015 | Visie | Jacqueline Lommen, Tom Steenkamp

Robeco is positief over het voorontwerp van de wetswijziging, die het verwachte pensioenresultaat voor deelnemers verbetert en de stabiliteit van het pensioenstelsel vergroot.

Alternatieve beleggingen: Niet alles wat hedgefunds aanraken verandert in goud

17-08-2015 | Visie | Roderick Molenaar

Hedgefondsen zijn omgeven met een bepaalde mystiek. Er is iets geheimzinnigs aan de manier waarop ze opereren. Ze worden beschouwd als producten waarmee je winst kunt maken ongeacht de richting van de markt. Maar zijn ze wel zo geschikt voor een institutionele portefeuille?

De Nederlandsche Bank past rekenrente aan. Wat zijn de gevolgen?

17-07-2015 | Visie | Daniel Lai, Jaap Hoek, Peter van der Spek, Remmert Koekkoek, Roderick Molenaar

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de berekening van de Ultimate Forward Rate per 15 juli aangepast. Hierdoor stijgt voor een gemiddeld pensioenfonds de waardering van de verplichtingen met 2,4% en de rentegevoeligheid met 5%.

Renderen bij een stijgende rente

15-07-2015 | Mathieu van Roon, Remmert Koekkoek

Bij stijgende rentes verliezen zowel de verplichtingen als de rentedragende beleggingen van pensioenfondsen waarde. Om de dekkingsgraad te laten profiteren van een stijgende rente kan een pensioenfonds kiezen voor minder rentedragende beleggingen of bescherming te kopen tegen een daling van deze beleggingen.

Door de bomen het bos zien

06-05-2015 | Visie | Jacqueline Lommen, Tom Steenkamp

Veel van Robeco’s klanten zijn mensen die direct of indirect (via bijvoorbeeld een pensioenfonds) beleggen voor hun pensioen. Het is daarom belangrijk dat Robeco weet wat er speelt op pensioengebied. En niet alleen weten, maar ook uitdragen en een visie vormen.

Zorgeloos genieten van je oude dag

25-03-2015 | Visie | Jeroen van Oerle

In veel Westerse landen is het demografische dividend opgebruikt en stijgt de afhankelijkheidsgraad, waardoor de huidige structuur van veel pensioenregelingen onhoudbaar is. Er zijn vier trends die de wereldwijde pensioenstelsels waarschijnlijk zullen beïnvloeden.

De aankoop van een annuïteit, nu of later?

18-03-2015 | Visie | Roderick Molenaar, Thijs Markwat

De lage renteniveaus op de kapitaalmarkt stellen werknemers en ondernemers die hun eigen pensioen moeten inkopen voor een dilemma. Loont het om de aankoop van een annuïteit uit te stellen? Volgens Thijs Markwat, Roderick Molenaar (beiden Robeco) en Juan Carlos Rodriguez (Universiteit Tilburg) hangt dit vooral af van hoe het kapitaal in de ‘wachtperiode’ wordt belegd en van hoe de verwachte rentestijging zich verhoudt tot de kans op een verkeerde afloop.

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes?

17-03-2015 | Visie | Jaap Hoek, Mathieu van Roon, Remmert Koekkoek

Negatieve rentes voor obligaties met lange looptijden zijn volgens de financiële markten niet onwaarschijnlijk. Remmert Koekkoek, Mathieu van Roon en Jaap Hoek onderzochten hoe een (afwijkende) visie van een pensioenfonds zich verhoudt tot die van de financiële markt.

Op weg naar een optimale beschikbare premieregeling

20-02-2015 | Visie | Jacqueline Lommen, Tom Steenkamp

Op weg naar een optimale beschikbare premieregeling. Vul uw gegevens in en download de white paper.

Stem pensioendeelnemers belangrijk voor ESG-discussie

12-02-2015 | Visie

Sociale voorkeuren op het gebied van duurzaamheid kunnen een rol spelen bij beleggingsbeslissingen, zegt Paul Smeets, een expert in behavioral economics en finance. Ook kwantitatieve beleggers moeten hier rekening mee houden.

Het nieuwe financieel toetsingskader

09-02-2015 | Visie | Jaap Hoek, Roderick Molenaar

Op 25 juni heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing financieel toetsingskader (FTK)’ ingediend bij de Tweede Kamer.

Nieuwe spelregels bieden kansen voor pensioenfondsen

29-01-2015 | Visie | Jaap Hoek

Het nieuwe FTK betekent dat pensioenfondsen grotere buffers moeten aanhouden. Maar het biedt ook kansen. Portefeuillestrateeg Jaap Hoek laat zien hoe verschuivingen in de asset-allocatie kunnen leiden tot een betere mix van risico en rendement.

Bestuurders zijn bereid keuzes te maken

22-01-2015 | Visie | Tom Steenkamp

Goede voornemens en nieuwe mogelijkheden domineerden het pensioenseminar dat op dinsdagmiddag 7 januari werd gehouden in het Amsterdamse Rosarium. Thema van het seminar: ‘Beheers het pensioenlandschap!’.

Nieuwe koers voor advanced fondsen: een vaste kostenbelading

11-12-2014 | Nieuws

De Robeco PPI maakt voor haar advanced propositie gebruik van twee fondsen: het returnfonds (Robeco Pension Return Portfolio) en van het Matchingfonds (Robeco Pension Matching Portfolio).

Slim omgaan met stijgende rentes

10-12-2014 | Visie | Jaap Hoek, Lukas Daalder, Remmert Koekkoek

Hoe moeten pensioenfondsen omgaan met het risico van oplopende rentetarieven op de kapitaalmarkt? Is het afdekken van renterisico’s verstandig of moeten we eerder letten op het inflatierisico? Drie deskundigen belichten de renteproblematiek voor pensioenfondsen in het licht van het nieuwe Financieel Toetsingskader.

Het beste uit DB en DC samenbrengen

14-10-2014 | Interview

Steeds vaker kiezen bestuurders van pensioenfondsen en ondernemingen voor een beschikbare premieregeling, ook wel DC-regeling genoemd. Theo Nijman, hoogleraar risicomanagement van pensioenen aan de Universiteit Tilburg, en Oskar Poiesz, director DC-pensioenen bij Robeco, pleiten voor pensioenregelingen die het beste uit DB (defined benefit) en DC (defined contribution) samenbrengen. Meer flexibiliteit in de uitkeringsfase van DC-regelingen zou een stap in die richting zijn.

Een toekomstperspectief voor premieovereenkomsten

26-08-2014 | Visie | Jacqueline Lommen, Tom Steenkamp

De behoefte aan toekomstbestendige pensioenregelingen neemt toe en daarmee de aandacht voor premieovereenkomsten. Netspar, het samenwerkingsverband van onderzoekers op het gebied van vergrijzing, pensioenen en sociale vernieuwing, heeft onlangs een paper gepubliceerd met de titel ‘Een toekomstperspectief voor premieovereenkomsten’.

Vergrijzing in de schoolbanken

22-08-2014 | Column | Lukas Daalder

Vergrijzing zal de groei onder druk zetten. Ook Moody’s is tot die conclusie gekomen, maar hanteert hierbij een vreemd argument…

Maatwerk life-cycle voor een beter pensioenresultaat

15-08-2014 | Insight | Oskar Poiesz

Naast het behalen van rendement is het beheersen van risico’s bepalend voor de kwaliteit van vermogensbeheer. De life-cycle systematiek is daarbij één van de sleutelelementen. In een onderzoek van LNBB ion 2013 kwam de life-cycle systematiek van de Robeco PPI als beste naar voren. Wat is kenmerkend voor de aanpak binnen Robeco Smart Pension?

‘The best of two worlds’: schuiven tussen mean variance en risk parity

18-07-2014 | Visie | Roderick Molenaar

Keuzes met betrekking tot de asset-allocatie hebben grote invloed op de rendement-risico-karakteristieken van beleggingsportefeuilles. Nieuwe wetenschappelijke inzichten hebben geleid tot belangrijke innovaties op dit terrein. Eén daarvan is het implementeren van visie in een risk-parity-portefeuille.

Beleggen voor een sabbatical of extra pensioen?

14-07-2014 | Visie | Ruud van Suijdam

Doelbeleggen is populair. In navolging van de Verenigde Staten neemt de laatste jaren ook in Nederland de animo toe. Ruud van Suijdam, portfoliomanager bij Robeco, legt uit wat de voordelen zijn van de fondsen die doelbeleggen mogelijk maken, de zogeheten lifecycle-fondsen.

Hedgefondsen: nuttig of niet in een beleggingsportefeuille?

09-07-2014 | Interview

Hedgefondsen staan veelal bekend om hun ongebonden, offensieve beleggingsstijl, hun hoge kosten en hun afwijkende rendementsprofiel. Maar waar leidt dit toe in de praktijk? Hoe nuttig zijn ze in de portefeuille van institutionele beleggers als pensioenfondsen?

'Het combineren van kwantitatieve en fundamentele strategieën biedt duidelijke voordelen'

02-07-2014 | Visie

Volgens APG biedt het combineren van verschillende kwantitatieve en fundamentele strategieën duidelijke voordelen. De Nederlandse vermogensbeheerder APG is een van de grootste beleggers van pensioenfondsgeld ter wereld. Het heeft ruim EUR 359 miljard aan beheerd vermogen en is verantwoordelijk voor 30% van alle Nederlandse collectieve pensioenen. Kwantitatieve aandelenstrategieën zijn bijzonder belangrijk voor APG.

Verslag DC seminar 5 juni

17-06-2014

De pensioenwereld is volop in beweging. De langere levensduur, Europese wet- en regelgeving en de gevolgen van de financiële crisis dwingt de sector tot keuzes over de inrichting van ons pensioenstelsel.

Maatwerk vereist bij lifecycle-beleggen

16-06-2014 | Tom Steenkamp

De toekomstige verdiencapaciteit van werkenden verschilt per beroepsgroep en per individu. Bij zowel collectieve DC-regelingen als individueel lifecycle-beleggen heeft dit invloed op de beleggingsmix.

5 lessen van pensioenfondsen over factorbeleggen

06-06-2014 | Visie | David Blitz, PhD

Na de crisis van 2008 hebben veel pensioenfondsbesturen zich de vraag gesteld: “Beleggen we op de goede manier?”. Factorbeleggen – het strategisch, van bovenaf toedelen van vermogen naar factoren als ‘waarde’ en ‘momentum’ – is sindsdien hoog op de agenda gekomen.

De veranderende rol van de sociale partners

16-05-2014 | Column | Jacqueline Lommen

Sociale partners. Ze hebben veel goeds gebracht in de pensioensector. Maar hun rol is aan het veranderen. Nieuwe bestuursmodellen, representativiteit van de vakbonden en een Algemeen Pensioenfonds (APF) dat voortaan ook door anderen dan de sociale partners kan worden opgericht. Waar komt het nieuwe evenwicht te liggen?

Beleggingsportefeuilles: kijk eens onder de motorkap

22-04-2014 | Visie | David Blitz, PhD, Joop Huij, PhD

Als je dacht de juiste exposure te hebben naar factoren die een goed verwacht rendement opleveren en je blijkt precies het tegenovergestelde te hebben, dan ben je niet tevreden. Toch gebeurt dit regelmatig. Volgens kwantitatief researcher Joop Huij en hoofd Equity Research David Blitz moeten institutionele beleggers goed opletten bij het beoordelen van vermogensbeheerders.

Verplichtstelling: De Toren van Babel

14-04-2014 | Column | Jacqueline Lommen

Belanghebbenden in de pensioenwereld praten langs elkaar heen als het gaat over verplichtstelling. Misschien onbewust. Ons ingewikkelde pensioenstelsel leidt gemakkelijk tot misverstanden en kennislacunes.

Impact nieuwe parameters verschilt per pensioenfonds

03-04-2014 | Visie | Jaap Hoek, Roderick Molenaar

De nieuwe parameters kunnen belangrijke gevolgen hebben voor pensioenfondsen. Deze gevolgen verschillen per pensioenfonds, afhankelijk van de rekenmethode die het fonds nu hanteert.

Tussen DB en DC

26-03-2014 | Visie | Jacqueline Lommen

In het kader van de stelselherziening neemt een werkgroep onder de vleugels van Netspar premieregelingen onder de loep; een tweede onderzoekt fundamentele dilemma's van ons pensioenstelsel. De eerste bevindingen komen dit voorjaar naar buiten.

Multinationals kiezen voor Europees pensioenfonds

17-03-2014 | Column | Jacqueline Lommen

Vanwege financiële en bestuurlijke voordelen kiezen multinationals steeds vaker voor één Europees pensioenfonds. De laatste jaren betreden ook pensioendienstverleners deze markt, onder andere met de PPI.

Doelbeleggen ontleed

21-02-2014 | Ruud van Suijdam

Nieuw zijn ‘target date’-fondsen niet, maar het heeft even geduurd voordat deze producten voet aan de grond kregen. In ons land zijn ze beter bekend onder de noemer Life Cycle Funds.

Het Algemeen Pensioenfonds wordt een succes

21-02-2014 | Column | Jacqueline Lommen

De API, de Algemene Pensioeninstelling. Wellicht ver van uw bed. Het onderwerp sneeuwt onder in de berichtgeving over het pensioencontract en de financieringsproblemen. En nu is daar opeens het APF, het Algemeen Pensioenfonds.

Europa: katalysator voor veranderingen in ons pensioenstelsel

12-02-2014 | Interview | Jacqueline Lommen

Binnen de Nederlandse pensioensector is soms weerstand tegen de bemoeienissen vanuit Brussel. Maar is dit terecht? Jacqueline Lommen, directeur Europese Pensioenen bij Robeco, denkt dat we juist de vruchten plukken van Europese invloeden.

'People power' voor pensioenen?

29-01-2014 | Visie

Sustainability investing wordt vaak gezien als een ‘top-down’-initiatief, omdat pensioenfondsen hun vermogensbeheerders zouden opdragen dit op te nemen in het beleggingsproces. Maar sustainability investing wordt juist steeds meer gestimuleerd door druk van onderaf. De pensioenfondsdeelnemers eisen het zelf, om uiteenlopende redenen.

Beter pensioen met 3% staffel

24-01-2014 | Tom Steenkamp

Tot nu toe bepalen we de inleg voor pensioen met de 4%-staffel vanwege 4% rekenrente. De echte rente is echter al lang lager. Dus mogen en gaan we de 3%-staffel toepassen. Dat betekent meer inleg voor een beter pensioen. Maar wel goed toetsen op bovenmatigheid!

Smart DC-pensioenregeling: over de gulden middenweg en toekomstbestendigheid

16-01-2014 | Column | Jacqueline Lommen

Het gaat me aan het hart. Als ik zie hoe zwart-wit de discussie over toekomstbestendige pensioenregelingen wordt gevoerd.

Drie fundamentele trends voor u om op in te springen

23-12-2013 | Column | Jacqueline Lommen

Door de bomen het bos blijven zien. Dat is de grote uitdaging in de Nederlandse pensioensector. Er komt zoveel op u af. Wellicht helpt deze column om een stip op de horizon te zetten. Een stip waarop u zich kunt richten indien u besluiten moet nemen. Of als u moeilijke gesprekken aangaat met direct belanghebbenden om het pensioenhuis weer toekomstbestendig te maken. Waar gaan we naar toe?

Duurzaam beleggen moet, maar hoe?

28-11-2013 | Visie | Frank van Alphen

Veel pensioenfondsen hebben duurzaam beleggen omarmd. Simpel is het niet, want het heeft meerdere betekenissen. Wat helpt, is het polsen van de achterban.

Waar het om draait

11-11-2013 | Interview

In Haida Gwaii, een eilandje voor de kust van Canada, zag ze kilometers boomstammen liggen die aan land waren gespoeld en daar lagen weg te rotten.

SI voegt waarde toe aan pensioenfondsen

04-11-2013 | Visie | Edith Siermann

Sommige institutionele beleggers in Europa deinzen nog steeds terug voor de integratie van Sustainability Investing (SI) en ESG-factoren (Environmental, Social and Governance) in hun beleggingsstrategie, omdat ze te druk zijn met allerlei andere zaken.

Country Sustainability Rankings – om het beeld compleet te krijgen

31-10-2013 | Visie | Edith Siermann

De wereldwijde financiële crisis heeft een heftige discussie op gang gebracht of met alléén financiële ratings de economische stabiliteit van een land kan worden voorspeld. RobecoSAM heeft een methode ontwikkeld die duurzaamheidsgegevens integreert in de credit rating van een land. Dit levert een beter beeld op van de kredietwaardigheid van een land, waardoor beleggingsbeslissingen beter gefundeerd zijn.

Integratie van ESG-factoren: een betere maatstaf voor kredietrisico

28-10-2013 | Visie | Edith Siermann

Sustainability Investing (SI) biedt de belegger een dubbel voordeel: het stelt hem in staat te bepalen welke bedrijven tot de toekomstige outperformers gaan behoren omdat zij al druk bezig zijn hun bedrijf opnieuw uit te vinden, en bovendien langetermijnrisico's te vermijden lang voordat deze zijn ingeprijsd in de waarderingen.

Inspelen op EMIR

28-10-2013 | Visie | Elbert Rodenburg

De nieuwe regels onder EMIR m.b.t. derivatentransacties vormen een extra reden voor integraal vermogensbeheer.

Update over Advies Commissie UFR

17-10-2013 | Visie | Daniel Lai, Jaap Hoek, Peter van der Spek, Remmert Koekkoek, Roderick Molenaar

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is van plan om per 1 januari 2015 de door de Commissie UFR geïntroduceerde nieuwe methode voor de bepaling van de UFR-curve in te voeren. Investment Solutions & Research heeft de belangrijkste implicaties hiervan op een rij gezet.

RobecoSAM’s Corporate Sustainability Assessment : research als basis voor betergefundeerde beleggingsbeslissingen

07-10-2013 | Interview

Corporate Sustainability Assessment (CSA) is het belangrijkste instrument van RobecoSAM om vast te stellen wie de winnaars van morgen zijn.

EMIR maakt uitbesteding extra aantrekkelijk

03-10-2013 | Visie | Peter van der Spek, Remmert Koekkoek

De nieuwe Europese regels voor het gebruik van derivaten hebben belangrijke gevolgen voor pensioenfondsen. Peter van der Spek en Remmert Koekkoek, werkzaam bij het Investment Solutions-team van Robeco, geven aan hoe pensioenfondsen op de regels kunnen inspelen.

Het onmogelijke nieuwe contract: ‘De spagaat blijft’

26-09-2013 | Interview | Roderick Molenaar

De pensioensector heeft deze zomer met het consultatiedocument van Klijnsma zitten puzzelen met de gevolgen van het nieuwe contract. Vermogensbeheerders vinden dat fondsen worden gedwongen te kiezen uit twee kwaden, schrijft Frank van Alphen.

Overheid geeft te rooskleurig beeld van pensioenopbouw

04-09-2013 | Visie | Tom Steenkamp

De overheid gebruikt geen realistische aannames voor de opbouw van pensioen in een premieregeling (DC). Gevolg hiervan is dat het pensioen voor werknemers wel eens flink kan tegenvallen, zegt Tom Steenkamp.

‘Nominaal of reëel contract?’

15-08-2013 | Tom Steenkamp

Bij vergelijking van het nieuwe nominale en reële pensioencontract gaat de voorkeur van Robeco uit naar het reële contract, omdat daar minder kans is op forse kortingen en dit zich beter verhoudt met het nemen van beleggingsrisico.

Reëel pensioencontract biedt meer zicht op indexatie

18-07-2013 | Visie

Pensioenfondsbestuurders staan voor een lastige keus: een nominaal of reëel pensioencontract. Wil men perspectief houden op indexatie, dan is het reële contract veelal de beste keuze.

‘Nadenken over nieuw pensioencontract geeft voorsprong’

20-06-2013 | Visie | Frank van Alphen

Pensioenbesturen moeten al beginnen met nadenken over de keuze tussen een nominaal en een reëel contract, ook al zijn niet alle regels bekend zijn over het nieuwe Financiële Toetsingskader (FTK). Dat was de voornaamste boodschap van de sprekers op het pensioenseminar dat Robeco 13 juni hield aan boord van de SS Rotterdam.

API plaveit de weg voor internationale pensioenambities

05-03-2013 | Visie | Jacqueline Lommen

Jacqueline Lommen, Directeur Europese pensioenen bij Robeco, vertelt hoe de API de weg plaveit voor pensioenregelingen die de grens over willen, om de mogelijkheden te benutten die de Europese ontwikkelingen bieden.

Trap niet in schijnveiligheid van de Ultimate Forward Rate

25-02-2013 | Visie | Johan Duyvesteyn, CFA, Martin Martens, PhD, Roderick Molenaar, Tom Steenkamp

Pensioenfondsen dreigen te laat te reageren als ze louter varen op de nieuwe rente, de ultimate forward rate. De UFR biedt een valse schijn van veiligheid. Dat stellen Robeco-onderzoekers op basis van berekeningen met een Japan-scenario – met langdurig lage rentes en lage groei– voor Nederlandse pensioenfondsen.

Pensioenambitie: bewust kiezen en efficiënt uitvoeren

18-02-2013 | Visie | Linda Boersma

Op 22 januari jl. vond bij in het besneeuwde koetshuis van de Business School Nyenrode een pensioenseminar plaats met ongeveer 70 bestuurders en directies van pensioenfondsen. Terwijl buiten de sneeuwvlokjes naar beneden dwarrelden, voerden de pensioenfondsbestuurders binnen Zij voerden een constructieve en open discussie over de ontwikkelingen en keuzemogelijkheden binnen de pensioensector. Met als thema ‘Pensioenambitie: bewust kiezen en efficiënt uitvoeren’.

API verlaagt werkdruk pensioenfondsbestuur

12-02-2013 | Visie | Linda Boersma

Binnenkort wordt in Nederland het concept van de API publiek gemaakt, de Algemene Pensioen Instelling. Toine van der Stee, directeur van de Blue Sky Group die onder andere het beheer uitvoert van de drie KLM-fondsen, licht de ontwikkelingen toe. Hij is als werkgroeplid betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding van de API.

PFZW en het reële contract

11-02-2013 | Visie | Linda Boersma

Het FTK2 geeft pensioenfondsen de keuze tussen een nominaal en een reëel contract. Pensioenfonds PFZW (Zorg en Welzijn) kiest voor het reële contract en dat heeft veel stof doen opwaaien. Nog steeds. PFZW is een van de eerste pensioenfondsen die openlijk dit voornemen heeft bekendgemaakt en loopt hiermee vooruit op de troepen.

Europa als aanjager Nederlandse pensioen

11-02-2013 | Visie | Linda Boersma

De Nederlandse pensioenwereld is volop in beweging. Niet alleen aangestoken door binnenlandse veranderingen, maar ook op Europees niveau. Deze ontwikkelingen hebben direct of indirect invloed op de Nederlandse pensioenpolder. Denk aan de IORP2-wetgeving en de API (Algemene Pensioen Instelling). Jacqueline Lommen, directeur Europese Pensioenen bij Robeco, merkt echter dat er in Nederland weinig aandacht is voor de Europese wetgeving en innovaties.

"Maak een eind aan het one-size-fits-all-pensioen"

28-01-2013 | Tom Steenkamp

De Autoriteit Financiële Markten noemt de ‘doorsneepremie’ in het pensioenstelsel oneerlijk voor jongeren. Volgens de pensioensector hoort de toezichthouder zo’n uitspraak niet te doen. Pensioendeskundige Tom Steenkamp van Robeco reageert inhoudelijk: ‘De pensioensector kan meer rekening houden met verschillen tussen jong en oud.’

Deel deze pagina:

Expert op dit gebied

Jacqueline Lommen
Directeur Europese Pensioenen en bestuurslid Stichting PPI Robeco