By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

API verlaagt werkdruk pensioenfondsbestuur

12-02-2013 | Visie | Linda Boersma Binnenkort wordt in Nederland het concept van de API publiek gemaakt, de Algemene Pensioen Instelling. Toine van der Stee, directeur van de Blue Sky Group die onder andere het beheer uitvoert van de drie KLM-fondsen, licht de ontwikkelingen toe. Hij is als werkgroeplid betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding van de API.
 
De Algemene Pensioen Instelling is op Europees niveau al enige jaren gemeengoed. “Den Haag”, erkent Van der Stee, “heeft er echter geen zin in. De verantwoordelijke minister, Kamp, bewijst Brussel slechts een lippendienst door de API met restricties in te voeren. Dit is mijns inziens ongewenst en alleen met een integrale invoering van de API kan deze uitvoeringsvariant tot wasdom komen en keuzemogelijkheden bieden aan de Nederlandse pensioenwereld.” 
 
API laat bestuurders besturen
Op dit moment ligt de focus bij de besturen van pensioenfondsen vooral op vakinhoudelijke deskundigheid. Dat staat op gespannen voet met de wezenlijke taak: een goede strategie uitzetten.
 
Pensioenfondsbesturen ervaren de werkdruk en de bestuurlijke last hoog met steeds meer focus op de details om ‘in control’ te zijn. “Strategie is steeds meer het ondergeschoven kindje” aldus Van der Stee “en een API - mits goed ingevoerd - laat bestuurders besturen, ervaren managers controleren en gespecialiseerde uitvoerders uitvoeren. 
 
Prominentere rol voor pensioenfondsbestuur
“In het kort”, zegt Van der Stee, “maakt de API een volledige scheiding mogelijk tussen bestuur en uitvoerder van een pensioenfonds. In een API kunnen de beroepsdeskundigen hun deskundigheid in dienst stellen van meerdere pensioenfondsen.”
 
“Meerdere werkgevers kunnen zich bij een API aansluiten. Daarmee ontstaat een constructie waarin de API het integrale pensioenbeheer op zich neemt en het bestuur zich toelegt op de ambitie en het houden van toezicht op een efficiënte uitvoering. Dit verlaagt voor pensioenfondsbesturen de werkdruk en maakt hun bestuurlijke rol meer prominent.”
Deel deze pagina: