By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Wijzigingen in wet- en regelgeving per 01-01-2015

17-02-2015 Zoals u weet, is de pensioenopbouw op basis van het bestaande Witteveen kader met ingang van 1 januari 2015 ingeperkt. Dit heeft ook gevolgen voor de pensioenregelingen van uw relaties. Hoe Robeco u en uw relaties daarbij van dienst kan zijn, vatten wij hier graag voor u samen.

Premiestaffels
De nieuwe fiscale premiestaffels gebaseerd op een 3% en 4% rekenrente en het nieuwe ambitieniveau van 1,875% vormen straks een regulier onderdeel van onze dienstverlening. Daarnaast biedt de zogenoemde “Verhoogde 4% staffel” mogelijk uitkomst voor relaties die hun ‘oude’ 4% beschikbare premiestaffel willen continueren. Hierbij kan de fiscale 4% premiestaffel met een ambitieniveau van 1,875% verhoogd worden tot het niveau van het oude ambitieniveau van 2,15% onder gebruikmaking van de fiscale ruimte van de nieuwe 3% premiestaffel. In de praktijk leidt deze systematiek er toe dat er qua premie-inleg zo min mogelijk hoeft te veranderen voor de deelnemers binnen een bestaande 4% regeling. De inleg valt vanaf 2015 vervolgens onder de fiscale event-toetsing die u kent bij een 3% premiestaffel.
Wilt u meer weten over de verhoogde 4% staffel bij Robeco en of dit ook voor uw relaties uitkomst biedt, neemt u dan contact met ons op via ppi@robeco.nl.

Partnerpensioenknip
De fiscaal toegestane opbouw van het partner- en wezenpensioen is eveneens verlaagd per 1 januari aanstaande. Om de gevolgen voor de nabestaanden daarbij zo veel mogelijk te beperken, heeft Robeco de pensioenknip ingevoerd. Met deze knip wordt de hoogte van het partner- en wezenpensioen tot 1-1-2015 gehandhaafd op het ‘oude’ niveau en wordt slechts vanaf die datum het lagere opbouw percentage (en eventueel: het lagere salarisdeel tot € 100.000) betrokken in de eindloontoezegging. Daarnaast kunnen we, in elk geval gedurende de overgangsperiode tot 1 januari 2018, de lage franchise van € 12.552 (2015) ook gebruiken voor de nabestaandenpensioenen.
Meer weten? Neem dan contact met ons op via ppi@robeco.nl.

Schematisch overzicht
blokken-550px.jpg

Netto Pensioen Sparen
Medewerkers met een salarisdeel boven € 100.000 worden extra geraakt door de fiscale wijzigingen. Voor hen stopt de bruto pensioenopbouw voor zowel de oudedag als voor een voortijdig overlijden straks bij een fulltime salaris van € 100.000. Robeco kan in deze oplossing tevens mogelijke aanvullende verzekeringsoplossingen bieden. Op deze manier kunnen we ook voor deze groep medewerkers de gevolgen hiervan verkleinen. Het uitgangspunt daarbij is dat de huidige situatie, een pensioenvoorziening over het volledige salaris, zoveel mogelijk wordt benaderd en op een manier die weinig extra inzet van de medewerker zelf vraagt.

Met het Robeco Netto Pensioen Sparen (NPS) kan dit.
Deelname aan NPS en/of de risicodekking geschiedt op vrijwillige basis met een opting out mogelijkheid en voorkomt zo de situatie dat een deelnemer onbewust en vaak onbedoeld geen aansluitende regeling zou treffen voor het hogere salarisdeel. NPS kan ook worden aangeboden aan uw relaties waarvoor Robeco nog niet de (bruto) pensioenregeling uitvoert. In dat geval bespreken we graag met u onder welke voorwaarden wij een passende dienstverlening kunnen bieden. Wanneer u ons mailt op ppi@robeco.nl stemmen we de mogelijkheden graag met u af.

Stichting Premiepensioeninstelling Robeco (handelsregister nummer 51867680), hierna Robeco PPI, heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank te Amsterdam. De Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van de Robeco fondsen zijn kosteloos te verkrijgen via www.robeco.com/nl.
Deel deze pagina:


Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.