By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Wetsvoorstel opent deur voor doorbeleggen na pensioendatum

Wetsvoorstel opent deur voor doorbeleggen na pensioendatum

02-09-2015 | Visie | Jacqueline Lommen, Tom Steenkamp Robeco is positief over het voorontwerp van de wetswijziging, die het verwachte  pensioenresultaat voor deelnemers  verbetert  en  de stabiliteit van het pensioenstelsel vergroot.

In het kort
  • Een wijziging in de pensioenwet vergroot keuzemogelijkheden voor sociale partners in soort pensioenregeling
  • Een belangrijk element is dat er na de pensioendatum in DC pensioenregelingen doorbelegd kan worden 
  • De wijziging vergroot de financiële stabiliteit en het draagvlak onder ons pensioenstelsel

In juli 2016 wordt naar verwachting een aanpassing doorgevoerd in de pensioenwet. Eerder deze zomer is het voorontwerp van de Wet variabele pensioenuitkering door de staatssecretaris van SZW beschikbaar gesteld voor commentaar. Een belangrijk element is dat het in DC regelingen mogelijk wordt om na de pensioendatum door te beleggen en dat risico’s in deze periode met anderen gedeeld kunnen worden.

De voorgestelde aanpassingen zijn terug te voeren op drie drijfveren. Aangezien er direct voor pensioendatum en gedurende de uitkeringsfase meer risicovol kan worden belegd, neemt het verwachte pensioenresultaat voor de deelnemer aanzienlijk toe. De pensioenuitkering  kan voortaan  fluctueren, maar door risico’s collectief te delen en eventueel ook door het spreiden van schokken in de tijd blijven de fluctuaties beperkt. 

De tweede drijfveer is het vergroten van de stabiliteit van de Nederlandse financiële stelsel en de toekomstbestendigheid van de pensioenregelingen. Er wordt een mogelijkheid geïntroduceerd om het langleven risico bij de deelnemer te leggen of het via longevity swaps of het herverzekeren bij een andere partij onder te brengen.

De laatste drijfveer voor de aanpassingen is dat er zo een gulden middenweg onstaat tussen DB en DC pensioenregelingen: enerzijds collectieve risicodeling en uitvoering en anderzijds persoonlijke eigendomsrechten en meer eenvoud en transparantie, bijvoorbeeld door het gebruik van persoonlijke pensioenrekeningen. Dit biedt aan sociale partners een pragmatische en toekomstbestendige pensioenoplossing.

Welkome ontwikkeling
De optimalisering van premieovereenkomsten is in de ogen van Robeco een zeer welkome ontwikkeling. Het verwachte pensioenresultaat van de deelnemer zal duidelijk verbeteren terwijl  de inkomenszekerheid van ouderen  goed geborgd blijft. De aanpak via de persoonlijke pensioenrekeningen zal het pensioenbewustzijn vergroten. De komende maanden is het van belang dat het wetsvoorstel door de Eerste en Tweede Kamer komt.  Het draagvlak is groot, maar – zoals gewoonlijk – draait het om de invulling van de details.

Klik hier om de hele reactie van Robeco op het voorontwerp van de wetswijziging te lezen. Eerder werd over dit onderwerp al het whitepaper Op weg naar een optimale beschikbare premieregeling gepubliceerd.

Tom Steenkamp

Tom Steenkamp

Head Investment Research
Jacqueline Lommen

Jacqueline Lommen

Directeur Europese Pensioenen en bestuurslid Stichting PPI Robeco

"De PPI vervult als pensioeninstelling een belangrijke rol in het toekomstbestendig maken van het Nederlandse pensioenstelsel.”

Deel deze pagina:


Auteur

Jacqueline Lommen
Directeur Europese Pensioenen en bestuurslid Stichting PPI Robeco


Auteur

Tom Steenkamp
Head Investment Research


Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.