By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Stand van zaken

17-02-2015 De pensioenmarkt is enorm in beweging en haalt bijna elke dag het nieuws. Dit heeft zeker ook een effect gehad op de vraag naar uitvoering van een beschikbare premieregeling door premiepensioeninstellingen (“PPI”) in 2014. Volgens het door Ministerie van Financiën gepubliceerde evaluatierapport PPI (23 mei 2014) hebben PPI’s  een sterk katalyserende rol gespeeld voor ontwikkelingen aan betere tweede pijler premiepensioenproducten. PPI’s hebben bijgedragen aan meer concurrentie, lagere kosten en betere beleggingen. In de door DNB gepubliceerde gegevens per eind derde kwartaal 2014 beheerden de in Nederland actieve PPI’s ruim € 900 miljoen voor deelnemers. Robeco PPI maakt met een beheerd vermogen van ruim € 200 miljoen richting het eind van 2014 rond 20% van deze totale markt uit. Wij voeren onze dienstverlening uit voor 13.000 deelnemers van ruim 40 opdrachtgevers.

Deze gestage groei is bemoedigend, maar nog steeds relatief beperkt ten opzichte van de totale pensioenmarkt. De pensioenwereld staat momenteel voor grote veranderingen met flinke aanpassingen aan de uitvoeringskant, voornamelijk door wijzigingen in wet- en regelgeving, zoals de introductie van het Witteveenkader 2015 en de aftopping van het pensioengevend salaris op de grens van € 100.000. Voor veel bedrijven gaf dit druk om met adequate oplossingen voor hun werknemers te komen, zoals de knip in het nabestaandenpensioen of het wel of niet voorzien in een collectieve oplossing voor de gemiste pensioenopbouw voor salarissen boven de grens van € 100.000, of als gevolg van de versobering van de opbouwpercentages.
Robeco PPI heeft veel in het werk gezet om mee te denken met haar klanten en dat ook concreet te vertalen naar oplossingen. Robeco Netto Pensioen Sparen, waar u in deze nieuwsbrief nog meer over leest, is daar een goed voorbeeld van. Ook voor dit jaar zullen wij niet alleen ons moeten voorbereiden op nieuwe wijzigingen in de regelgeving, zoals de Wet pensioencommunicatie, maar zullen wij ook veel aandacht besteden aan de verdere vernieuwing en verbetering van onze dienstverlening voor bestaande relaties. Éen innovatie willen wij zeker vast met u delen! Vanaf maart 2015 zal het voor deelnemers van Robeco PPI mogelijk zijn om via een speciale “met pensioen” website online de hoogte van hun pensioenuitkering bij verschillende aanbieders te vergelijken. Dit doen wij in samenwerking met Apple Tree, een onafhankelijke adviseur. Deelnemers kunnen ook direct een offerte opvragen en daarnaast zal Apple Tree deelnemers helpen bij het maken van een keuze en bemiddelen bij de aanbieder van de pensioenuitkering. U kunt hier al vast zien hoe het er voor deelnemers uit ziet.

Aan de beleggingskant zien wij daarbij dat de deelnemers hebben kunnen profiteren van positief gestemde markten afgelopen jaren. Zowel de rendementen van de meer risicovolle (return) portefeuilles als die van de risico-mitigerende portefeuilles (matching) zien er gunstig uit.

Met deze nieuwe publicatie willen wij u periodiek op de hoogte houden over de resultaten, aanpassingen en ontwikkelingen. Wij horen graag uw feedback!

Wij zien uit naar een prettige samenwerking in in het komende jaar.

Wouter de Ridder
Marianne Hamerslag
Oskar Poiesz
Bert Eijkelenboom
Angelique Reinders
Ed Vermeulen

Deze nieuwsbrief is uitsluitend bestemd voor consultants.
Stichting Premiepensioeninstelling Robeco (handelsregister nummer 51867680), hierna Robeco PPI, heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank te Amsterdam. De Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van de Robeco fondsen zijn kosteloos te verkrijgen via www.robeco.com/nl.
Deel deze pagina:


Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.