By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Nieuwe koers voor advanced fondsen: een vaste kostenbelading

11-12-2014 | Nieuws De Robeco PPI maakt voor haar advanced propositie gebruik van twee fondsen: het returnfonds (Robeco Pension Return Portfolio) en van het Matchingfonds (Robeco Pension Matching Portfolio).

Het returnfonds is een fund-of-fund, waarin zowel in Robecofondsen als in fondsen-van-derden wordt belegd. Robecodochter Corestone adviseert over de fondsen van derden in deze portefeuille, die uit actieve en passieve oplossingen bestaat. Een risico van fund-of-fund constructies is dat er een intransparante dubbele kostenbelading in kan zitten. Dat heeft Robeco onderkend: de gepubliceerde OC (ongoing charges: voorheen TER) zijn inclusief de kosten van de onderliggende fondsen. Maar transparantie impliceert nog geen voorspelbaarheid. Vooral de post “overige kosten” is hierbij een bron van onzekerheid. Deze post kan per beleggingsfonds wijzigen in de loop van de tijd. Voor het overkoepelende returnfonds is bovendien een wijzigende samenstelling van de asset categorieën of een andere managerselectie van invloed op de hoogte van deze kostenpost. Om deze onzekerheid tegen te gaan, gaan wij sturen op een vaste totale kostenbelading.

Om dit te kunnen doen, maken we gebruik van de korting die aan PPI deelnemers in het fonds wordt toegekend. Indien de totale kostenbelading van een fonds over de afgelopen verslagperiode is gestegen, dan wordt de korting ook in dezelfde orde van grootte verhoogd. En vice versa natuurlijk. Het niveau waarop we sturen bedraagt 55 basispunten jaarlijkse vaste kostenbelading voor het returnfonds. Bij het andere fonds in de advanced propositie -het matchingfonds- hebben we een soortgelijke upgrade geïmplementeerd. Via dezelfde structuur gaat de totale kostenbelading voor dat fonds 20 basispunten bedragen. Op deze manier proberen wij transparantie en zekerheid in onze kosten te optimaliseren. Voor de deelnemer komt hier overigens nog de vermogensfee bij, die wordt geheven over het totale belegde vermogen.
Deel deze pagina:


Join the conversation

Nieuwsbrief professionals