By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Jacqueline Lommen

Multinationals kiezen voor Europees pensioenfonds

17-03-2014 | Column | Jacqueline Lommen Vanwege financiële en bestuurlijke voordelen kiezen multinationals steeds vaker voor één Europees pensioenfonds. De laatste jaren betreden ook pensioendienstverleners deze markt, onder andere met de PPI.

Europese pensioenoplossingen. Dan denkt u wellicht aan expats die van land naar land hoppen of aan pensionados die naar zuidelijke landen verhuizen vanwege fiscale voordelen of grotere koopkracht van hun Nederlandse pensioenuitkering. Maar daar doel ik niet op. Europese pensioenen duiden tegenwoordig op multinationale ondernemingen die een Europees pensioenfonds oprichten.

Groeiend aantal IORP’s
Sinds de invoering van de Pensioenrichtlijn in 2003 kunnen pensioenregelingen van diverse internationale vestigingen worden ondergebracht in één grensoverschrijdend pensioenfonds. In het internationale pensioenjargon ook wel de cross-border IORP genoemd, waarbij IORP staat voor Institution for Occupational Retirement Provisions. Een kleine honderd zijn er nu en het aantal groeit gestaag.
Kortgeleden keek ik nog eens in de publieke registers van de toezichthouders en zag dat Chevron, Johnson & Johnson en Euroclear waren toegevoegd. Klinkende namen als Nestlé, BP, Novartis, Ricoh en Pfizer stonden al langer op de lijstjes. België was er al vroeg bij om in te spelen op de Europese interne pensioenmarkt. Maar ook Luxemburg, Liechtenstein (als EU30-lid en directe buur van de Zwitserse multinationals) en sinds kort Nederland spelen actief in op de marktbehoefte.

Voordelen door grensoverschrijdende aanpak
Wat drijft sociale partners om te kiezen voor een grensoverschrijdend pensioenfonds? In de eerste plaats is dit governance. Waar pensioen traditioneel primair tot het domein van HR behoorde, ligt dit dossier de laatste jaren steeds vaker op de tafel van de financieel directeur en de risicomanagers. Op het hoofdkantoor is de International Employee Benefit Manager aan zet om de IFRS-aanspraken in de ondernemingsbalans in goede banen te leiden en de pensioenen in uiteenlopende landen te stroomlijnen.
Daarnaast zijn er financiële en praktische voordelen. Het runnen van een Europees pensioenfonds leidt tot één toezichthouder, één geconsolideerde rapportage en één bestuur. Voor DB-regelingen is één solvabiliteitsbuffer nodig. Goed geselecteerde internationale uitbestedingspartners leiden tot schaalvoordelen. Vooral in de kleinere landen biedt de grensoverschrijdende aanpak ook kwaliteitsverbetering, met beter risico- en vermogensbeheer en dito pensioenresultaat voor de werknemers.

Borgen van lokale belangen
Belangrijk is het borgen van de lokale belangen. De pensioenregeling verandert gelukkig niet. Die is immers door de lokale sociale partners overeengekomen en moet voldoen aan de lokale sociale en arbeidswetgeving. In de bestuursstructuur wordt ruimte gemaakt voor lokale inspraak. Dat moet ook wel, want anders komt er geen draagvlak vanuit de sociale partners voor de nieuwe pensioenuitvoerder. Een zorgvuldig stap voor stap proces is nodig. Vaak vormen lokale wettelijke beperkingen of uitdagingen de aanleiding en biedt de IORP juist een uitweg voor alle belanghebbenden.

De Nederlandse PPI
De introductie van de Nederlandse premiepensioeninstelling (PPI) speelt hierop in. Deze nieuwe pensioeninstelling kan zowel door sociale partners als door pensioendienstverleners worden opgericht. Ondernemingen kunnen hun regelingen bij een eigen grensoverschrijdende PPI onderbrengen of bij die van een dienstverlener, zodat ze niet zelf alles hoeven te regelen. Aangezien de PPI geen risico’s op haar balans mag nemen, zijn de governance en solvabiliteitseisen beperkt. Dat maakt de Nederlandse PPI’s internationaal aantrekkelijke uitvoerders. De tijd zal het leren of ze in een markbehoefte voorzien.

Deze column verscheen eerder op FD Pensioen Pro

Jacqueline Lommen

Jacqueline Lommen

Directeur Europese Pensioenen en bestuurslid Stichting PPI Robeco

"De PPI vervult als pensioeninstelling een belangrijke rol in het toekomstbestendig maken van het Nederlandse pensioenstelsel.”

Deel deze pagina: