By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Maatwerk life-cycle systematiek

voor een beter pensioenresultaat.

Maatwerk life-cycle voor een beter pensioenresultaat

15-08-2014 | Insight | Oskar Poiesz Naast het behalen van rendement is het beheersen van risico’s bepalend voor de kwaliteit van vermogensbeheer. De life-cycle systematiek is daarbij één van de sleutelelementen. In een onderzoek van LNBB ion 2013 kwam de life-cycle systematiek van de Robeco PPI als beste naar voren. Wat is kenmerkend voor de aanpak binnen Robeco Smart Pension?

Basisprincipe: verdeling tussen rendementsportefeuille en matchingsportefeuille
Onze life-cycle systematiek is gebaseerd op de ‘human capital’ theorie. Jongere werknemers met een lange carrière voor zich hebben nog een beperkt ‘financieel vermogen’ maar wel een groot ‘menselijk vermogen’ in de vorm van toekomstige salarisstromen. Dit menselijk vermogen moet meegenomen worden in de verdeling tussen de rendements- en de matchingsportefeuille.

Daarom wordt voor jongere werknemers vooral in de rendementsportefeuille belegd, gericht op het behalen van rendement. Hier vindt spreiding van het vermogen plaats naar aandelen, (hoogrentende) bedrijfsobligaties, obligaties uit opkomende landen en grondstoffen. Ook maakt Robeco gebruik van innovatieve beleggingsvormen, zoals factorbeleggen.

Naarmate dit rendement zorgt voor een substantieel financieel vermogen en de resterende looptijd tot de pensioendatum korter wordt, zal een verschuiving plaatsvinden naar de matchingsportefeuille. De samenstelling van de Robeco matchingportefeuille is uitsluitend gericht op het beschermen van het opgebouwde vermogen en beperking van de risico’s voor de inkoop van de pensioenuitkering.

Smart Pension life-cycle: maatwerk voor een beter pensioenresultaat
Hoe gaat de omruil tussen rendementsportefeuille en de matchingsportefeuille plaatsvinden in de loop der tijd? Robeco vindt het voor het beste pensioenresultaat belangrijk om maatwerk toe te passen. Robeco Smart Pension biedt dan ook de mogelijkheid om de life-cycle methodiek aan te passen aan de karakteristieken van het deelnemersbestand van uw onderneming. Aan de hand van een geavanceerd model wordt in nauw overleg met de werkgever de standaardmix aangepast aan de risicobereidheid van de deelnemers, de eigenschappen van de sector en/of de een specifieke carrièreontwikkeling van (een deel) van uw deelnemersbestand.

Denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen een werknemer in de financiële sector en de gemiddelde Nederlandse werknemer. We verwachten dat het optimale life-cycle verloop van de eerste anders zal zijn om diverse redenen. Ten eerste hebben werknemers in de financiële sector doorgaans een hoger startsalaris. Ten tweede is hun loongroei hoger. Tot slot is hun inkomen ook risicovoller, doordat dit in grotere mate afhankelijk is van de ontwikkelingen op de financiële markten. Deze aspecten samen leiden ertoe dat het verstandig is voor werknemers in de financiële sector om hun opgebouwd vermogen eerder te beschermen via een verschuiving naar de matchingsportefeuille.

maatwerk-life-cycle-grafiek.jpg | IMAGE
 
Door deze vorm van maatwerk optimaliseert Robeco de combinatie van rendementsvooruitzicht en risico van de beleggingsportefeuilles van de deelnemers. Uiteindelijk doel is het bereiken van een beter pensioenresultaat voor de deelnemers van onze klanten.
Deel deze pagina:

Alle ins en outs


Informatie voor:


Contact

Robeco PPI
010 - 224 3535
ppi@robeco.nl