By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Het Algemeen Pensioenfonds wordt een succes

21-02-2014 | Column | Jacqueline Lommen De API, de Algemene Pensioeninstelling. Wellicht ver van uw bed. Het onderwerp sneeuwt onder in de berichtgeving over het pensioencontract en de financieringsproblemen. En nu is daar opeens het APF, het Algemeen Pensioenfonds.

Het APF is een volgende stap in het API-dossier. Ik kan u aanraden er eens in te duiken met het oog op het kiezen van een efficiënt uitvoeringsmodel.

Staatssecretaris Klijnsma zet op dit moment grote stappen met de noodzakelijke fundamentele veranderingen in ons stelsel. Terwijl de sector verwikkeld is in een zoektocht naar een tussenvariant-contract om de acute nood te lenigen, gaat op de achtergrond het echte werk aan het toekomstbestendig stelsel in hoog tempo verder. Kernelementen daarin zijn de CPB-publicatie over de doorsneesystematiek, de doorontwikkeling van DC-contracten, IORP2 (het Europese FTK), fiscale versobering en de introductie van de PPI en het APF. De ministeries van SZW en Financiën weten elkaar steeds beter te vinden.

Marktwerking in de Nederlandse pensioensector
Waarom geloof ik in het succes van het APF? U heeft elders kunnen lezen over versnelde consolidatie, professionalisering van bestuur, beperking van nalevingskosten, meer keuzemogelijkheden voor sociale partners en lagere uitvoeringskosten. In de kern is dit samen te vatten als: marktwerking in de collectieve pensioensector. Niet omdat Europa dit afdwingt, maar omdat dit in Nederland in een behoefte voorziet.

Nederland heeft lange tijd geen vrije markt voor pensioeninstellingen gekend. De meeste pensioenregelingen zijn verplicht ondergebracht bij een specifiek bedrijfstakpensioenfonds. Andere uitvoerders mogen deze regelingen niet uitvoeren. Pensioenfondsen domineren de pensioenmarkt, maar ze mogen alleen worden opgericht door sociale partners. In de circa 10% van de markt die door verzekeraars wordt bediend, zorgt strikte taakafbakening ervoor dat het ongelijke speelveld met de bevoordeelde pensioenfondsen in goede banen wordt geleid. Dit stelsel heeft ons veel goeds gebracht. Echter, de behoeften en de omgeving veranderen.

De PPI, en binnenkort dus ook het APF, kunnen niet alleen door sociale partners worden opgericht, maar ook door pensioendienstverleners. In het buitenland is dat heel normaal. Zie bijvoorbeeld de Pensionskasse en het Pensionsfonds in Duitsland en Zwitserland, de pensioendochters van financiële instellingen in Oost- en Zuid-Europa, maar ook de superannuation fondsen in Australië en Zuid-Amerika. In al deze landen kunnen sociale partners vrijelijk kiezen tussen een eigen (sector)pensioenfonds, een verzekeringsoplossing of het aansluiten bij een ‘multi-client’ APF. Ik zie dan ook voor me, dat spoedig ook in Nederland APF’en worden opgericht door bijvoorbeeld de pensioenuitvoeringsorganisaties, vermogensbeheerders, verzekeraars en banken.

De API is een no brainer
Maar met het Algemeen Pensioenfonds zijn we er nog niet helemaal. Er volgen nog twee stappen tot de totstandkoming van de API, zoals deze meer dan tien jaar geleden al was voorzien. Ten eerste zit er een oplossing in het vat voor de grote verplichtstelling. Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen mogen zich nog niet omvormen tot een APF omdat dan het zijden draadje breekt waaraan de grote verplichtstelling hangt. De verplichtstelling zou verhangen kunnen worden om de voordelen van de verplichtstelling te kunnen continueren: niet het fonds, maar de regeling zou verplicht kunnen worden voor de bedrijfstak. Zo zouden alle Nederlandse ondernemingen, ook die in verplichte bedrijfstakregelingen, kunnen profiteren van het meer flexibele Algemeen Pensioenfonds.

Daarnaast is het geharmoniseerde Europees FTK onontbeerlijk. IORP2 zorgt er voor dat dezelfde pensioenregeling ondergebracht bij een pensioeninstelling of bij een verzekeraar dezelfde financieringsvereisten krijgt. Zo wordt oneigenlijke ‘regulatory arbitrage’ voorkomen. Europese financieringsvereisten zullen het APF ook aantrekkelijk maken voor het beheer van buitenlandse DB-pensioenregelingen, net als de PPI. Hierdoor kan ‘Nederland Pensioenland’ dan internationaal definitief vorm krijgen.

Deze column verscheen eerder op FD Pensioen Pro
Deel deze pagina: