By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Beleggen voor een sabbatical of extra pensioen?

14-07-2014 | Visie | Ruud van Suijdam Doelbeleggen is populair. In navolging van de Verenigde Staten neemt de laatste jaren ook in Nederland de animo toe. Ruud van Suijdam, portfoliomanager bij Robeco, legt uit wat de voordelen zijn van de fondsen die doelbeleggen mogelijk maken, de zogeheten lifecycle-fondsen.

Wat is doelbeleggen precies?
Dat is eenvoudig uit te leggen: je belegt in een portefeuille met een einddatum, en naarmate de einddatum dichterbij komt, vermindert je beleggingsrisico.

Wat is het voordeel van doelbeleggen?
Het voordeel is automatisme. De kans dat je ook werkelijk op het beoogde kapitaal uitkomt, is groter doordat je automatisch steeds veiliger belegt. Bij de start bestaat je portefeuille bijna volledig uit aandelen omdat dan de nadruk ligt op vermogensopbouw. Vervolgens brengen we het risico in de portefeuille geleidelijk terug tot aan de einddatum om het opgebouwde vermogen zo veel mogelijk in stand te houden.

Hoe wordt het risico afgebouwd?
Die afbouw vindt op een slim uitgedachte wijze plaats, namelijk een stapsgewijze aanpassing van de asset-allocatie richting de einddatum. We hebben daar een zogenaamd ‘glijpad’ voor berekend. Dat glijpad toont hoe je geleidelijk overstapt van risicovolle naar risicomijdende beleggingscategorieën, zodat er bij sterke koersdalingen op bijvoorbeeld de aandelenmarkten niet ineens een grote hap uit je opgebouwde kapitaal wordt genomen. Als je doel een sabbatical is waarin je een rondreis door Australië gaat maken, dan wil je niet het risico lopen in de laatste paar jaar een groot deel van je vermogen te verliezen.

beleggen-voor-een-sabbatical.jpg

Wordt het glijpad voor de aanpassing van de asset-allocatie wel eens aangepast?
Niet vaak. Eenmaal per jaar kijken we hier kritisch naar. Een reden voor aanpassing kan zijn dat de verwachtingen voor de rendementen op de lange termijn zijn bijgesteld. Ook onderzoeken we of alle beleggingscategorieën nog voldoende toegevoegde waarde leveren. Zo hebben we onlangs grondstoffen uit de strategische mix gehaald en emerging market debt toegevoegd.

“Met een life cycle fund word je niet afgeleid door beurssentiment”

Waarom zou je de risicoafbouw automatisch laten gebeuren? Je kunt toch ook zelf je portefeuille aanpassen gedurende de looptijd?
Dat klopt. Maar sommige mensen willen juist gemak en dus geen omkijken naar de portefeuille hebben. En, misschien nog wel belangrijker, met dit automatisme blijf je doelgericht. Want een bekende beurswijsheid is dat het grootste gevaar voor een belegger hijzelf is. Als je zelf de verhouding in je portefeuille aanpast, word je sterker beïnvloed door sentiment. En dan kan je in de verleiding komen om de overstap uit te stellen of het toch anders te gaan doen. Met een life cycle fund voorkom je dat.

Wil je niet ook juist kunnen inspelen op marktsentiment?
Dit doen we ook. Op basis van onze visie op de marktontwikkelingen kunnen we de gewichten van de beleggingscategorieën aanpassen. Maar dat doen we binnen vooraf vastgestelde bandbreedtes en volgens een gedisciplineerd proces. Het is verstandig om dit soort beslissingen uit te besteden aan professionele beleggers. Als je een helder doel voor ogen hebt, is het beter emoties naar de achtergrond te schuiven. In een situatie van beurseuforie of een negatieve stemming neem je al gauw te veel of te weinig risico. Door in een lifecycle-fonds te beleggen sluit je dit soort emoties uit.

Zit je geld dan helemaal vast?
Nee, je hebt maximale vrijheid. Je kunt de lifecycle-fondsen dagelijks kopen en verkopen. Als je je doel wil bijstellen, kun je aanpassingen doen. Stel dat je in plaats van een rondreis door Australië een wereldreis wil gaan maken, en je dus een groter bedrag nodig hebt, dan kun je simpelweg extra in het fonds beleggen. Gaat de geplande reis niet door en wil je direct een vakantiewoning kopen, dan kun je het fonds verkopen.

“Je hebt maximale vrijheid. Je kunt de lifecycle-fondsen dagelijks kopen en verkopen.”

Met welk fondsrendement moet je rekening houden?
We hebben het glijpad van de lifecycles zo vastgesteld dat de verwachte rendementen van de lifecycles die eindigen vanaf het jaar 2040 op ongeveer 8% liggen. In de loop van de tijd neemt het risico af, en daarmee ook het verwachte rendement. Voor de kortlopende fondsen ligt het verwachte rendement in de buurt van de 5%. Een belangrijk uitgangspunt bij de inrichting van de portefeuille is het risico. Bij fondsen met een korte looptijd is het risico laag, om te zorgen dat het opgebouwde vermogen niet in gevaar komt.

Waar hangen de prestaties van de lifecycle-fondsen van af?
Allereerst natuurlijk van de verhouding tussen aandelen en obligaties binnen het fonds. In de periode dat je meer risicovolle effecten in je portefeuille hebt, is de verwachting doorgaans een hoger rendement. Maar er is meer. Als vermogensbeheerder opereren we ook tactisch. Want als we voor 20% in obligaties gaan, maakt het ook nog wel uit welke obligaties we nemen. In een vermogenscategorie is nog heel veel keus: kies je binnen aandelen bijvoorbeeld voor dividendaandelen of voor opkomende markten. En die keuzes maken we op basis van de marktvisie van ons asset-allocatieteam.

Voor wie is doelbeleggen geschikt?
Voor beleggers die bijvoorbeeld een aanvulling willen op hun pensioen, of een ander doel hebben waarvoor binnen een vastgestelde termijn kapitaal opgebouwd moet worden. Denk aan de studie van kinderen, de aflossing van de hypotheek of de al genoemde wereldreis. Doelbeleggen is ook heel geschikt voor mensen die geen toegang hebben tot een collectieve pensioenregeling, zoals veel zzp’ers.

Hoe populair is doelbeleggen?
In de VS is doelbeleggen al een populair concept, vooral voor de opbouw van pensioenen. Volgens cijfers van Morningstar was in 2013 al meer dan 500 miljard dollar belegd in lifecycle-fondsen. In Nederland wordt het steeds meer in pensioenregelingen met een DC-karakter toegepast, maar ook daarbuiten neemt de belangstelling toe. Het in rekening moeten brengen van een aparte adviesfee leidt ertoe dat steeds meer mensen zelf aan de slag gaan met hun financiën. De lifecycle-fondsen zijn dan een eenvoudige manier om vermogen op te bouwen.

Waarin onderscheidt het doelbeleggen bij Robeco zich van de concurrentie?
Wij doen zelf veel onderzoek naar de juiste inrichting van de lifecycle-fondsen. De literatuur op het gebied van lifecycle-beleggen richt zich vooral op het berekenen van glijpaden en hoe het ideale pad voor zelf op te bouwen pensioenen eruit ziet. Hoe de vermogensverdeling voor de lange termijn, de strategische asset-allocatie, eruit zou moeten zien is afhankelijk van veel factoren. In de theoretische modellen wordt bijvoorbeeld het verwachte toekomstige inkomen meegenomen. Dit gebeurt ook bij de pensioenoplossingen van Robeco. Verder belegt Robeco in meer beleggingscategorieën dan de meeste andere aanbieders van lifecycle-fondsen. Zo wordt er ook belegd in high-yieldobligaties, emerging debt en alternatieve beleggingen.


Deel deze pagina:


Join the conversation

Nieuwsbrief professionals