By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Smart DC-pensioenregeling: over de gulden middenweg en toekomstbestendigheid

16-01-2014 | Column | Jacqueline Lommen Het gaat me aan het hart. Als ik zie hoe zwart-wit de discussie over toekomstbestendige pensioenregelingen wordt gevoerd. Hoe schel de toon van het debat soms is en hoe veel mispercepties over DC er leven. Hoe dit leidt tot complexe tussenoplossingen, die de facto DC zijn maar DB worden genoemd en ook zo worden gepositioneerd. Ik merk in de dagelijkse praktijk dat steeds meer sociale partners deze pijnlijke spagaat voelen. Tegen deze achtergrond valt het heldere ‘smart DC’ tegenwoordig als serieus alternatief te overwegen. Wat maakt een smart DC-regeling toekomstbestendig?

De gulden middenweg
Smart DC combineert de goede elementen van DB en DC. Het gaat hier niet om vermenging van zwart en wit tot een grijze tussenoplossing. Deze gulden middenweg komt voort uit de ethische filosofie van Aristoteles. De deugd combineert het beste van beide werelden. Het past zwarte en witte elementen in elkaar, als puzzelstukjes. Smart DC-regelingen zijn enerzijds gebaseerd op solidariteit en collectiviteit. Dit zijn kernelementen uit de DB-wereld. Solidariteit is essentieel om biometrische risico’s te delen. Collectiviteit leidt tot schaalvoordelen, kostenefficiency, professionaliteit, een centrale rol van de sociale partners en een onmisbaar stukje paternalisme. Allemaal kenmerken die, anders dan vaak wordt gesuggereerd, ook onderdeel zijn van een smart DC-regeling. Anderzijds zijn smart DC-regelingen gebaseerd op individual accounts. Dit is een kernelement uit de DC-wereld. Individuele pensioenspaarpotten met persoonlijke eigendomsrechten staan centraal. Dat komt tegemoet aan de steeds meer onderkende roep van de jongeren om in een veranderende wereld een einde te maken aan de doorsnee systematiek. En aan de stille behoefte van de politiek om niet langer meegezogen te worden in dit intransparante en verhitte herverdelingsvraagstuk.

Wat is zo slim aan Smart DC
Smart DC-regelingen brengen werkgever en werknemers dichter bij elkaar. ‘You need two to tango’. Het contract is IFRS-proof en combineert beheersbare pensioenlasten voor de werkgever met behoud van een integere pensioenvoorziening. De werknemers krijgen op hun beurt meer grip op hun pensioen. Niemand anders kan meer aan de opgebouwde pensioenpot komen. Pensioen wordt ook begrijpelijker, waardoor waardering en draagvlak weer toenemen. Het belangrijkste slimme element is de bescherming van deelnemers tegen onnodige beleggingsrisico’s, die veelal ongewild hun kant op schuiven. Hier ligt de crux. We willen immers geen Amerikaanse toestanden in Nederland. Goede default keuzeopties zijn essentieel. De vele Nederlandse ‘brains’ die ALM-risicobeheer in DB-regelingen hebben ontwikkeld, doen dit nu voor optimale life cycle-strategieën in DC. Daarin wordt het marktrisico beheerst door de beleggingsportefeuille van elke deelnemer automatisch aan te passen. Ook het inflatierisico en behoud van koopkracht krijgt veel aandacht. Het renteconversie-risico is afgedekt, zodat het voor een deelnemer niet uitmaakt wat de rentestand is op het moment dat met de opgebouwde spaarpot een levenslange maandelijkse pensioenuitkering wordt aangekocht. Als iemand internationaal leidend is op dit terrein, zijn het tegenwoordig de Hollanders.

De derde weg
De gulden middenweg van Aristoteles betreft ook het doorbreken van vruchteloze polariteit en inertie. Smart DC wordt al veel toegepast en is kant en klaar beschikbaar. Met mijn achtergrond in de DB- en de DC-wereld ga ik in 2014 samen met vele anderen werken aan de nog verdere optimalisatie ervan, in lijn met de oproep van staatssecretaris Klijnsma.

Deze column verscheen eerder op FD Pensioen Pro
Deel deze pagina: