By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Kabinetsplannen pensioenfondsen incompleet

13-09-2012 | Visie De plannen van het kabinet om het Financieel Toetsingskader (FTK) te veranderen zijn incompleet en kunnen averechts werken. Dat stellen de pensioendeskundigen van Robeco in reactie op het consultatiedocument dat het kabinet op 12 juli heeft gepresenteerd.

Robeco noemt in zijn reactie aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid twee punten die om extra aandacht vragen. Allereerst is het toezichtkader ontoereikend voor het reële pensioencontract. Er is een kader opgesteld dat past bij een nominaal pensioencontract, maar helemaal niet bij een reële pensioenaanspraak, zo betogen de pensioendeskundigen van Robeco.
Gevolg hiervan is dat de waardevastheid van pensioenen wordt ondermijnd, en dat is juist het kernpunt van het reële contract. Uitholling van de koopkracht van pensioenaanspraken dient in een reëel contract immers zo veel mogelijk te worden voorkomen via indexatie.

Weeffout in het toezichtkader
Het toezichtkader is geënt op afdekking van de nominale rente in plaats van de reële rente. Hierdoor komt het pensioenfonds dat kiest voor waardevaste pensioenen in een vervelende beleggingsspagaat terecht. Want als deze systematiek wordt toegepast dan lopen de dekkingsgraden sterk terug bij onverwachte inflatiedalingen, zo toont onderzoek van de Robeco-specialisten. In zo’n geval ontstaan dus pensioentekorten, en wordt het nastreven van een inflatiestrategie afgestraft in plaats van aangemoedigd. Volgens Robeco dient het toezichtkader naast een variant voor een nominaal contract “ook in een reëel jasje te worden gegoten”, om te voorkomen dat er verkeerde prikkels ontstaan in het beleggingsbeleid.

Geen oog voor DC-regelingen
Het tweede punt betreft de moeilijke keuze die pensioenfondsbestuurders moeten maken met betrekking tot het nieuwe pensioencontract. Het keuzepalet dient in dit opzicht volledig te zijn, maar op dit moment regelt het kabinet nog onvoldoende voor de alternatieven voor het nominale en het reële contract. Aanvullende maatregelen kunnen ervoor zorgen dat vooral Smart DC-regelingen een belangrijke rol kunnen vervullen in het toekomstbestendig maken van de Nederlandse pensioensector. Robeco roept de staatssecretaris op om de doorontwikkeling van beschikbare premieregelingen mogelijk te maken met wetswijzigingen.
Robeco heeft ook een white paper gemaakt dat pensioenfondsen helpt bij de overgang naar een nieuwe contract. Klik hier om het whitepaper te bestellen.
Deel deze pagina: