By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.


2015 OutlookWilt u het volledige rapport lezen?
Klik hier en download de (Engelstalige) "Outlook 2015: The return of volatility"'Verschillen in monetair beleid zullen leiden tot structureel hogere volatiliteit'

28-11-2014 | Vooruitblik Actieve en dynamische vermogensallocatie worden steeds belangrijker, zegt Hans Rademaker, Chief Investment Officer bij Robeco.

Nu het jaar 2014, dat steeds volatieler is geworden, ten einde loopt, spreken we met Hans Rademaker over de vooruitzichten voor het komende jaar. Rademaker maakt sinds 2010 deel uit van het Management Board van Robeco. Bij beleggen richt hij zich het liefst op de lange termijn, maar gelukkig wil hij ook zijn visie geven voor 2015. Voor beleggers is structurele economische groei een belangrijk thema. Hij verwacht ook dat de marktvolatiliteit hoger wordt en er meer verschillen in koersperformance zullen zijn. Dit betekent dat actieve en dynamische vermogensallocatie steeds belangrijker worden.

Hoe zou u de financiële markten van 2014 beschrijven?
"In 2014 was er sprake van een verdere daling van de rente. Januari begon met een lage rente, maar deze rente daalde nog verder. Hierdoor gingen de koersen van alle grote beleggingscategorieën over de hele wereld omhoog. In de afgelopen twee maanden zagen we meer volatiliteit in de obligatie- en aandelenmarkten en was er sprake van een correctie. Maar dit kwam niet als een complete verrassing. Aan het begin van het jaar dacht ik al dat de waarderingen voor een aantal beleggingscategorieën te hoog leken en dat er mogelijk een correctie aan zat te komen."

Wat is belangrijk voor de klanten?
"Een belangrijke vraag is hoe klanten in een periode waarin de rente bijna nul is toch een redelijk rendement op obligaties kunnen boeken. Zij willen een mate van kapitaalbehoud met een acceptabel rendement bij een acceptabel risiconiveau. Ook willen ze graag weten hoe lang deze lage rente aanhoudt. Een andere kwestie die hiermee te maken heeft is het feit dat er in de grote economieën steeds meer verschillen zijn in monetair beleid. De Fed en de Bank of England gaan steeds meer richting een verkrappend monetair beleid, terwijl de ECB en de Bank of Japan binnenkort waarschijnlijk vast blijven houden aan een extreem soepel monetair beleid."

Wat voor gevolgen hebben deze verschillen in monetair beleid?
"Ik verwacht dat deze verschillen in monetair beleid zorgen voor een aanhoudende volatiliteit en meer verschillen in performance voor de diverse beleggingscategorieën in de VS, Europa en de rest van de wereld. En omdat de markten over het algemeen niet langer goedkoop zijn, zal er een minder grote buffer zijn om teleurstellingen op te vangen. De geopolitieke situatie is ook veranderd. De spanningen zijn toegenomen en er zijn over de hele wereld veel conflicthaarden. Denk bijvoorbeeld aan Irak, Syrië, Noord-Korea, West-Afrika en Oekraïne."

"Ik verwacht dat er grotere verschillen tussen landen zullen zijn wat betreft resultaten en ook qua aandelen van opkomende markten. De landenallocatie wordt belangrijk voor het realiseren van een goede performance. Dit verschil in monetair beleid heeft al grote gevolgen gehad voor de valutamarkten. De dollar is dit jaar gestegen terwijl de euro en de yen in waarde zijn gedaald. Ik verwacht dat dit nog wel even doorgaat."

Hoe kunnen beleggers het beste omgaan met toegenomen marktvolatiliteit en -verschillen?
"Actieve en dynamische vermogensallocatie zijn belangrijker dan ooit. Door voorzichtig te zijn en wat geldreserves achter de hand te houden, kunnen beleggers misschien ook de nieuwe kansen benutten die door deze volatiele markten ontstaan. Wij beschikken over strategieën die zeer geschikt zijn in deze marktomstandigheden. Deze strategieën hebben namelijk de flexibiliteit om van de benchmark af te wijken. Kijk maar naar bijvoorbeeld Rorento, onze vastrentende totaalrendementsstrategie, of Conservative Equities, onze laagvolatiele strategie die erop is gericht het neerwaartse risico te beperken."

"Het oude concept van spreiding wordt weer essentieel, omdat de marktvolatiliteit toeneemt en ik minder correlatie tussen de koersen verwacht voor volgend jaar. De tijd dat je alleen maar hoefde te besluiten of de markt bereid was risico's te nemen of risico's meed is voorbij. Spreiding leidt tot robuustere beleggersportefeuilles."

Denkt u dat obligatie- en aandelenmarkten op dit moment zijn overgewaardeerd?
"Op basis van objectieve waarderingsmaatstaven zijn veel obligatiemarkten duur: de rente en creditspreads zijn erg laag. Voor de aandelenmarkten is het beeld genuanceerder. Sommige megacaps, voornamelijk IT-aandelen in de VS, hebben erg hoge waarderingen, terwijl veel midcaps en smallcaps neutraler gewaardeerd zijn."

Wat wordt een belangrijk beleggingsthema in 2015?
"Het blijft volgend jaar belangrijk om eventuele tekenen van structurele economische groei in de belangrijkste economieën in de gaten te houden. Het verschil in monetair beleid is een nieuw thema, dat gevolgen heeft voor de koersen en voor meer onzekerheid zorgt."

"Voor de VS was het veel eenvoudiger de financiële sector te herstructureren dan voor Europa. Europa heeft echter wel iets bereikt, namelijk de eurozone bij elkaar houden. Maar het besluitvormingsproces is traag vergeleken met de VS."

"Het is een teken van kracht als de Fed de rente verhoogt, omdat dit wijst op aanhoudende economische groei. Op de korte termijn kunnen de kapitaalmarkten nerveus worden, omdat dan het risicovrije alternatief aantrekkelijker is geprijsd. Maar deze reactie zal slechts tijdelijk zijn. Groei is goed voor de bedrijfsresultaten en deze zullen ruim voldoende zijn om een eventuele stijging in de rentebetalingen te kunnen opvangen."

Wat zijn komend jaar nog meer belangrijke thema's?
"Pensioenfondsen hebben een aanzienlijke vermogensgroei gerealiseerd vanwege de gevoeligheid van die portefeuilles voor de rente. Zij houden obligaties aan om toekomstige verplichtingen af te dekken. Het zou jammer zijn als deze winst verdwijnt wanneer de rente stijgt, terwijl er ook alternatieve beleggingsstrategieën beschikbaar zijn. We willen een dialoog aangaan met klanten en hen helpen om de juiste beslissingen te nemen."

"Bovendien wordt het belang van duurzaamheid duidelijk groter. Beleggers kijken niet meer alleen naar risico en rendement, maar juist ook naar duurzaamheid. Je zou kunnen zeggen dat dit een derde dimensie is binnen het beleggen. Wij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om deze drie dimensies succesvol te combineren."

'Het belang van duurzaamheid wordt duidelijk groter'

"Wat betreft duurzaamheid zien we een verschuiving van het passief in de gaten houden van het duurzaamheidsprofiel van een portefeuille naar het actief verbeteren van deze profielen. Je zou kunnen zeggen dat dit impact investing is. Sommige cliënten willen een meer geconcentreerde portefeuille van ongeveer 30-35 aandelen om meer invloed te hebben op de duurzaamheid van de bedrijven waar zij in beleggen. Vooral in Scandinavië, Nederland en het VK is hier veel vraag naar."

Welke ontwikkelingen op het gebied van kwantitatief beleggen liggen er volgens u bij Robeco in het verschiet?
"Er komen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van factorbeleggen aan. Dit is erg belangrijk voor Robeco, omdat we dit beschouwen als een derde manier van beleggen die tussen actief en passief in zit. Ten eerste bieden onze factoroplossingen binnen aandelen een gespreide exposure naar meerdere factoren. De belangstelling van beleggers voor deze oplossingen zal toenemen. Ten tweede wordt factorbeleggen ook belangrijker voor credits. Ten derde verwacht ik op de lange termijn dat factorstrategieën steeds meer top-down worden geïmplementeerd over verschillende belangrijke beleggingscategorieën in de gehele portefeuille. Voor Robeco Investment Solutions is dit een veelbelovend gebied."

"Bovendien kunnen afzonderlijke kwantitatieve en fundamentele strategieën worden gecombineerd, wat weer zorgt voor spreiding. Het versterkt ook het concept van kwantitatief beleggen. Zo zijn er fundamentele waardestrategieën die ook kunnen worden gecombineerd met kwantitatieve waardestrategieën. Dergelijke gecombineerde strategieën hebben voor beleggers grote gevolgen. Er wordt een nieuw kader voor vermogensallocatie vastgesteld."

'Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van factorbeleggen'

Wat zijn komend jaar de trends op het gebied van vermogensbeheer?
"Klanten maken beter gefundeerde keuzes wanneer zij de voor- en nadelen van verschillende alternatieven tegen elkaar afwegen. 'High conviction'-strategieën met meer geconcentreerde portefeuilles worden steeds populairder naast de indexingstrategieën. De vraag naar een combinatie van 'high conviction' en indexingstrategieën (ook wel een zogenaamd 'beleggingsbarbell' dat wordt gedreven door een expliciet kostenbudget) neemt toe. Factorbeleggen blijft groeien ten koste van strategieën die dicht bij hun benchmark blijven en die geen waarde toevoegen."

Wat is Robeco's positie ten opzichte van andere vermogensbeheerders?
"We hebben een breed aanbod aan goede producten die voldoen aan de behoefte van de klant. De basisvoorwaarden voor een goede toekomstige performance zijn er. De teams van analisten en portefeuillemanagers doen het goed. We zijn geen eendagsvlieg en zijn niet afhankelijk van slechts één goede portefeuillemanager."

"Deze teams opereren op menselijke schaal en de individuele inzet draagt bij aan het totaalresultaat. We willen geen 'logge bureaucratische machine' worden waarbij mensen anoniem blijven. Robeco heeft een programma voor jong talent dat veel uitdagingen biedt. We moeten ook blijven innoveren. Zo willen we onze inspanningen vergroten in kwantitatieve allocatiestrategieën."

"We hebben dus aardig wat ijzers in het vuur bij Robeco en ik weet zeker dat we het goed gaan doen in volatielere en meer uiteenlopende marktomstandigheden. We zijn een robuuste onderneming."
2015 OutlookWilt u het volledige rapport lezen?
Klik hier en download de (Engelstalige) "Outlook 2015: The return of volatility"Deel deze pagina:


Outlook 2015

Join the conversation

Nieuwsbrief professionals