By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Quantifying the chance of a ‘Grexit’

Hoe groot is de kans op een Grexit?

19-05-2015 | Vooruitblik | Lukas Daalder Het vooruitzicht dat Griekenland de eurozone zal verlaten is voor beleggers zo slecht nog niet. Op de lange termijn kan het zelfs positief zijn, zegt het hoofd assetallocatie van Robeco.

In het kort:
  • Grexit leidt op korte termijn tot onrust voor risicovolle beleggingen 
  • Domino-effect op langere termijn zou ook negatief zijn 
  • Het sluiten van de rijen zou juist zeer positief zijn 
  • Kans op Grexit is nu 30% maar schuldendeal is aannemelijker
Met nieuw onderzoek heeft Lukas Daalder geprobeerd de gevolgen van een Grexit op de korte en lange termijn in beeld te brengen voor de belangrijkste beleggingscategorieën aandelen, staatsobligaties, credits en de euro zelf.

Hij zegt dat een Grexit eerst zal zorgen voor chaos, mogelijk gevolgd door negativiteit op de langere termijn als een domino-effect optreedt en de malaise zich uitbreidt. Maar het kan ook zo zijn dat de uitkomst op de langere termijn juist positief uitwerkt als de overige lidstaten van de eurozone de rijen sluiten zodra het Griekse debacle eens en voor altijd is afgesloten.

Het Griekse drama is weer actueel doordat de onderhandelingen met schuldeisers, waaronder de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationale Monetaire Fonds (IMF), tot stilstand zijn gekomen. Op 11 mei heeft Griekenland EUR 800 miljoen terugbetaald aan het IMF, waarmee het een wanbetaling heeft voorkomen. Deze zou er mogelijk toe hebben geleid dat de ECB niet meer bereid zou zijn Griekenland in de toekomst nog financieel te redden. Griekenland had de eurozone dan vrijwillig verlaten of zou eruit zijn geschopt.

Als een boksbal
"Ook dit jaar duikt de angst voor een Grexit weer op. Het is net een boksbal die steeds terugkomt, hoe hard je hem ook van je af stompt", zegt Daalder, Chief Investment Officer van Robeco Investment Solutions.

"Gezien de huidige situatie denken we dat de kans op een Grexit nog nooit zo groot is geweest – ongeveer 30%. Daarnaast denken we dat de kans op een deal waardoor de problemen vooruit geschoven worden, 70% is. Maar wat zal de invloed van een Grexit op de financiële markten zijn als dit scenario inderdaad werkelijkheid wordt?”

Daalder zegt dat Europese aandelen dan op de korte termijn zullen dalen en dat vooral aandelen van banken kwetsbaar zullen zijn. Daarnaast voorspelt hij een vlucht naar kwaliteit in Duitse staatsobligaties, die ondanks hun extreem lage rendement nog steeds worden beschouwd als veilige haven. De creditspreads – het verschil tussen de rente op bedrijfsobligaties en die op Duitse Bunds – zullen stijgen, met een hoger risico tot gevolg.

Hoe groot is de kans op een Grexit?
 
"Op de korte termijn zou een Grexit negatief zijn voor risicovolle beleggingen", zegt Daalder. "De onzekerheid over een mogelijk negatief effect op andere landen zou negatief zijn voor aandelen en resulteren in een hogere creditspread. Er zou sprake zijn van een effect op de perifere landen, maar met het huidige verruimingsprogramma en met de toezegging van de ECB om 'alles te doen wat nodig is' op welke manier dan ook, is er een duidelijke grens aan de mate waarin spreads kunnen uitlopen. Dit heeft echter zijn weerslag op de euro, aangezien een Grexit leidt tot twijfel over de toekomstige kracht en soliditeit van de valuta."

Het domino-effect
Daalder zegt dat het effect op de langere termijn minder duidelijk is en afhankelijk van hoe we over anderhalf jaar terugkijken op de Grexit. Hij onderscheidt twee scenario's: een domino-effect waarbij ook andere landen omvallen en een positiever scenario waarin de rijen worden gesloten.

Bij het eerste scenario zullen aandelen verder dalen en de creditspreads aanzienlijk stijgen. Bovendien zal er meer worden belegd in staatsobligaties als veilige haven en zal de euro dalen als gevolg van het inprijzen van een mogelijke ondergang.

"Op de langere termijn zou een Grexit het breekpunt kunnen zijn voor de samenhang binnen de eurozone", zegt hij. "De euro zou de zoveelste gekoppelde valuta kunnen zijn, net zoals de gouden standaard in de jaren dertig was: een systeem dat optioneel is, maar niet verplicht. Hier toont een Grexit aan dat het systeem gevoelig is voor binnenlandse politieke ontwikkelingen. Iedere verkiezingswinst van een anti-europartij, zoals de UKIP in Groot-Brittannië, zal vrijwel zeker leiden tot meer vertrekspeculaties. Dit negatieve scenario geven we een kans van 60%.”

Hoe groot is de kans op een Grexit? 

Sluiten van de rijen
Toch is een positieve uitkomst op de langere termijn nog altijd mogelijk, mits de rest van de EU zich voldoende solidair toont en een totaal verzwakt Griekenland afschermt, zegt Daalder.

"In dit scenario is het beter voor de eurozone als de Griekse ballast overboord wordt gegooid. Het zal de unie sterker maken", zegt Daalder. "Griekenland heeft te maken met een aanhoudende depressie, hoge inflatie, systematische werkeloosheid en kapitaalcontroles, een afschuwwekkend voorbeeld van wat er gebeurt als je de euro verlaat, waardoor de resterende lidstaten de rijen zullen sluiten."

"Per saldo zal het effect op de financiële markten minimaal zijn, hoewel er netto een klein positief resultaat kan ontstaan dat verband houdt met de lagere euro ten opzichte van een situatie waarin Griekenland binnen de eurozone blijft. Wij achten de kans op dit scenario 40%."
 
Hoe groot is de kans op een Grexit?

Ondertussen verwacht Daalder dat er een soort deal gesloten zal worden tussen Griekenland en zijn crediteuren, aangezien dit beter is voor iedereen. "Wij verwachten wel dat beide partijen inzien dat een deal grote voordelen heeft, maar bij deze enorme drukopbouw in het systeem zou het ook wel eens de verkeerde kant op kunnen gaan", meent hij. "De tijd zal het leren, maar het Griekse verhaal is nog lang niet afgelopen."

Lukas Daalder

Lukas Daalder

CIO Investment Solutions
Deel deze pagina:

Auteur

Lukas Daalder
CIO Investment Solutions


Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.