By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.


2015 OutlookWilt u het volledige rapport lezen?
Klik hier en download de (Engelstalige) "Outlook 2015: The return of volatility"Amerikaanse winstgroei houdt aan

27-11-2014 | Vooruitblik | Chris Hart Chris Hart is de portefeuillebeheerder van Robeco Boston Partners Global Premium Equities Fund en heeft al negen maal een Morningstar Award gewonnen. Hij is ervan overtuigd dat de Amerikaanse aandelenmarkt de records van 2014 voort kan zetten dankzij groeiende bedrijfswinsten. Hart maakt in zijn aandelenselectie gebruik van de 'filosofie van de drie cirkels'. Hij zoekt ondernemingen die beschikken over momentum, ondergewaardeerd zijn en sterke bedrijfsfundamentals hebben. Het fonds heeft dankzij deze benadering voortdurend de markt overtroffen. In dit interview geeft hij zijn visie op de Amerikaanse aandelenmarkt voor 2015.

In het kort
  • In 2015 kunnen de Amerikaanse bedrijfswinsten verder stijgen
  • Daardoor kan de Amerikaanse aandelenmarkt in 2014 nog recordniveaus bereiken
  • De reële kredietgroei is de 'sleutel tot succes', niet de Fed
Tegen het einde van 2014 is de VS redelijk gewaardeerd, maar ik verwacht dat de Amerikaanse winstgroei komend jaar aanhoudt. Als ik kijk naar de verwachte winstniveaus voor 2015 van de bedrijven die we bezitten, ben ik er vrij zeker van dat er voor de Amerikaanse beursindices (die dit jaar recordniveaus bereikten) nog ruimte is om verder te verbeteren.

De correlatie tussen aandelenmarkten in de wereld neemt af, dus we bekijken nu per markt wat we doen. We hebben een duidelijk beeld van waar we het meeste en waar we het minste vertrouwen hebben in de verwachte winstgroei. Voor de VS zijn onze winstverwachtingen het hoogst en voor continentaal Europa het laagst, omdat we denken dat de winstgroei daar in 2015 lager zal zijn dan wat over het algemeen wordt verwacht. Er zijn grote structurele veranderingen nodig in Europa – de ECB draait de geldkraan wel open, maar dat is niet de oplossing.

'Onze winstverwachtingen zijn voor Europa het laagst'

Bedrijven hebben veel geld
Amerikaanse bedrijven hebben veel geld op hun balansen en we beleggen het liefst in bedrijven die veel vrije kasstroom kunnen genereren. De macrovisie van de centrale bank dat bedrijven te weinig in zichzelf investeren, zien we vanuit bottom-up perspectief niet terug. Hun onroerende goederen, fabrieken en apparatuur zijn meer dan geschikt om kapitaal op te leveren voor de aandeelhouders.

We bezitten bedrijven waar de bezettingsgraad rond de 70% ligt, dus daar zijn geen aanzienlijke investeringen nodig voor uitbreiding. De afgelopen tien jaar is al veel capaciteit uitgebreid en de winstgevendheid van de meeste bedrijven is op dit moment hoger dan ooit. Dit betekent dat hun bestaande capaciteit veel efficiënter wordt benut, wat resulteert in een hogere vrije kasstroom.

Er is natuurlijk een kans dat de winstgevendheid in 2015 terugvalt, maar daar hebben we nog geen signalen van gezien. Voor het komende jaar tot anderhalve jaar verwachten we dan ook geen aanzienlijke verslechtering van de winstgevendheid van bedrijven. De VS heeft de wind flink in de rug – de grondstoffenprijzen dalen, consumenten gaan mogelijk weer geld uitgeven na vijf terughoudende jaren en de huizenmarkt moddert door zonder verder te verslechteren. Dit zijn stuk voor stuk positieve punten. Er is in de VS nog veel uitgestelde vraag die de afgelopen jaren structureel werd afgeremd.

‘We verwachten geen verslechtering van de winstgevendheid’

Vergeet de Fed, het draait om groei van echte leningen
Een ander belangrijk positief punt voor de VS komend jaar is dat het aantal leningen afgelopen jaar sterk is gegroeid. Banken zijn weer gaan lenen aan consumenten en het MKB. Mede daardoor is de winstgroei zo sterk. Het einde van de tapering zal maar weinig invloed hebben op het komende jaar. Als je kijkt naar de rentecurve over 10 jaar, zie je dat er al een verkrapping van zo'n 50 à 60 basispunten is ingeprijsd.

Daarom bekijken we het altijd vanuit bottom-up perspectief. Zo kijk ik niet naar de absolute BBP-groei – die komend jaar in de VS naar verwachting uitkomt op 2-2,5% – maar naar de afzonderlijke bedrijven waar we mogelijk in gaan beleggen. Op basis daarvan schetsen we een plaatje van hoe we tegen de markten aankijken. Er verandert niets in de manier waarop we denken over de drie cirkels (aantrekkelijke waarderingen, positief momentum en sterke bedrijfsfundamentals) als criteria voor aandelenselectie bij het kopen van bedrijven.
2015 OutlookWilt u het volledige rapport lezen?
Klik hier en download de (Engelstalige) "Outlook 2015: The return of volatility"Deel deze pagina:

Outlook 2015

Auteur

Chris Hart
Manager van Robeco Boston Partners Global Premium Equities


Join the conversation

Nieuwsbrief professionals