By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Inzetten op het juiste paard: verdere stijging van aandelen verwacht in 2014

28-11-2013 | Vooruitblik | Léon Cornelissen
  • Groei in VS en Europa trekt aan
  • Langerentestijging ligt voor de hand
  • Aandelen blijft onze favoriete beleggingscategorie
  • High yield favoriet binnen vastrentende waarden

Het ziet ernaar uit dat aandelen in 2014 verder gaan stijgen, nadat de wereld is teruggekeerd naar een normale situatie, met een hogere wereldwijde groei en het einde van goedkoop geld in de VS.

Dit zijn de belangrijkste prognoses van Léon Cornelissen, Chief Economist bij Robeco, voor de markten volgend jaar.

Gunstig klimaat voor risicovollere beleggingen
Aandelen zijn Robeco's favoriete beleggingscategorie voor 2014, al zullen de rendementen mogelijk niet zo sterk zijn als in 2013. In de eerste tien maanden van 2013 steeg de MSCI World Index bijna 16% als gevolg van kwantitatieve verruimingsprogramma's.

"2014 wordt een jaar waarin risicovolle beleggingscategorieën een bevredigend rendement zullen laten zien," zegt Cornelissen. "Een aantrekkende wereldwijde groei in combinatie met een aanhoudend ruim monetair beleid is gunstig voor risicovollere beleggingscategorieën."

Binnen de vastrentende waarden zijn high-yieldobligaties favoriet. Het einde van de kwantitatieve verruiming - te beginnen met de tapering door de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die vanaf de lente wordt verwacht - betekent een nieuw tijdperk van stijgende rentes. Dit maakt de rendementen op high-yieldschuldpapier, zoals bedrijfsobligaties, aantrekkelijker dan die op staatsobligaties.

'Minder nadruk op bezuinigingen zal goed zijn voor het conjunctuurherstel in de eurozone'

De politiek zal de onvoorspelbare factor zijn
Er blijven echter enkele politieke risico's bestaan. Sinds de piek van de eurocrisis in 2011 is de eurozone een heel eind gekomen, met een groei die in 2014 waarschijnlijk tot 1% zal stijgen. "Minder nadruk op bezuinigingen zal goed zijn voor het conjunctuurherstel in de eurozone", zegt Cornelissen. "Dit houdt in dat eerdere tekortdoelstellingen opnieuw niet gehaald zullen worden."

"Niettemin is het opleggen van boetes door de Europese Commissie zeer onwaarschijnlijk (net zo onwaarschijnlijk als een boete voor Duitsland vanwege het aanhoudend te hoge overschot op de lopende rekening). Hoewel in theorie de bevoegdheden van de Commissie voor het bewerkstelligen van een meer centraal gestuurd begrotingsbeleid de laatste jaren sterk zijn toegenomen, zullen deze in de praktijk vanwege het gebrek aan politiek draagvlak vooralsnog een papieren tijger blijken te zijn. De uitkomsten van Europese verkiezingen in mei 2014 zullen een niet verrassende, maar wel onaangename bevestiging zijn van dit gebrek aan draagvlak", zegt Cornelissen.

De VS heeft ook te maken met de mogelijke woede van kiezers omdat de grootste economie ter wereld een faillissement pas afwendde toen de overheid was stilgelegd midden in het getouwtrek over het verhogen van het schuldenplafond. De Amerikaanse Congresverkiezingen zullen plaatsvinden in november 2014. Deze zullen mogelijk slecht uitpakken voor de Republikeinen die tijdens het shutdown-debacle oppositie voerden tegen de democratische president Obama.

Drie scenario's voor kwantitatieve verruiming
Met betrekking tot kwantitatieve verruiming zijn er drie mogelijke scenario's, elk met een andere verwachte uitkomst. "Kwantitatieve verruiming zal in de Verenigde Staten worden beëindigd, in Europa waarschijnlijk niet worden opgestart, en in Japan worden uitgebreid," zegt Cornelissen. Hij voorspelt een afbouw van het kwantitatieve verruimingsprogramma van de Fed van USD 85 miljard per maand aan obligatieaankopen naar 0. Dit zal waarschijnlijk plaatsvinden gedurende een periode van zes tot negen maanden vanaf maart of april. "Ik verwacht een beperkte langerentestijging in de eurozone en de Verenigde Staten; in Japan zal dit door financiële repressie waarschijnlijk niet het geval zijn," zegt Cornelissen.

Dat komt doordat het buitengewone Japanse experiment dat we kennen als 'Abenomics', waarin premier Shinzo Abe kwantitatieve verruiming heeft gecombineerd met een aanval op deflatie en een belofte van structurele hervormingen, volgend jaar zwaar op de proef zal worden gesteld. De btw wordt in april met drie procentpunten verhoogd om de consumentenbestedingen in het eerste kwartaal aan te jagen en zo deflatie af te wenden. Er bestaat echter een risico dat dit een recessie uitlokt, vergelijkbaar met de recessie die volgde op de btw-verhoging in 1997.

In de lang geplaagde eurozone verwacht Cornelissen een gematigd economisch herstel tot boven de 1,0% op jaarbasis. Maar de Chief Economist waarschuwt: "Om dit groeiherstel te bewerkstelligen is ook een positieve groei van de investeringen noodzakelijk in de eurozone. Voor dit herstel is het noodzakelijk dat politieke spanningen onder controle blijven."

Japanse btw-verhoging
Figuur 1: Een Japanse btw-verhoging kan het land weer in een recessie duwen. Bron: Source: www.tradingeconomics.com | The Cabinet Office.

Gemengd beeld voor opkomende markten
Wereldwijd verwacht Cornelissen een gematigde groeiversnelling in de ontwikkelde economieën, met uitzondering van Japan, maar voor opkomende markten wordt een gemengd beeld verwacht.

"China zal een beperkte vertraging laten zien, andere grote opkomende markten een beperkte versnelling", zegt Cornelissen. "Een Chinese groeiversnelling is niet houdbaar en de autoriteiten slaan wederom de weg van monetaire verkrapping in. Wij rekenen al met al op een groei in de orde van grootte van 6,0% tegen 7,5% in 2013".

"Vanwege het economisch herstel in de ontwikkelde wereld achten wij een beperkt groeiherstel voor Brazilië (waar ook verkiezingen plaatsvinden in 2014), India en Rusland aannemelijk."

Winsten zullen bepalend zijn voor het succes van aandelen
"Over het algemeen zal het macro-economische klimaat voor aandelen in 2014 gunstiger zijn dan in 2013," zegt hij. "Een geleidelijke rentestijging in een lagerenteklimaat is een positief signaal dat de economie in principe krachtig genoeg is de winsten van bedrijven te ondersteunen door aantrekkende consumptie en investeringen. Maar de winsten zullen bepalend zijn voor het succes van aandelen in 2014."

Winstmarges van Amerikaanse bedrijven
Figuur 2: Winstmarges van Amerikaanse bedrijven zijn sinds 2009 gestaag gestegen. Bron: Bloomberg / Robeco.

De stijgingen van de aandelenkoersen in 2013 werden vooral gedreven door aandelen die een hogere koers-winstverhouding behaalden, doordat zowel de winst als het ondernemersvertrouwen over het algemeen verbeterden dankzij de kwantitatieve verruiming. Dit zal zich wellicht niet herhalen wanneer de kwantitatieve verruiming volgend jaar wordt afgebouwd, waarschuwt Cornelissen.

"Een meer geleidelijke expansie van koers-winstverhoudingen, een bescheiden winstontwikkeling en een wat hogere marktvolatiliteit maken het moeilijk voor aandelen in 2014 het uitstekende 2013 te overtreffen," zegt hij.

Kapitaalmarktrentes zullen geleidelijk stijgen
Binnen vastrentende beleggingen zijn high-yieldobligaties favoriet, en dan met name bedrijfsobligaties, waar de wanbetalingspercentages onder de 2% zijn gezakt.

"De lagerentepolitiek van afgelopen jaren heeft bedrijven voldoende gelegenheid geboden om langerlopende obligaties tegen gunstige rentetarieven uit te geven," zegt Cornelissen. "Toch constateren we dat deze activaklasse wat glans aan het verliezen is. De vergoeding voor het kredietrisico is inmiddels gedaald naar 450 basispunten en ligt daarmee onder het 10-jarig gemiddelde van 610 basispunten."

Voor opkomende markten bedraagt de huidige vergoeding voor kredietrisico 500 basispunten. Hoewel dit 50 basispunten hoger is dan de vergoeding voor een hoogrentende bedrijfsobligatie met een vergelijkbare duratie, verwacht Cornelissen dat in 2014 de extra vergoeding voor het kredietrisico niet opweegt tegen het significante valutarisico. Dit komt doordat de valuta's van opkomende markten blijven devalueren ten opzichte van de Amerikaanse dollar omdat ze moeite hebben met het realiseren van economische groei.

"Naarmate de economische inhaalslag van opkomende markten vordert, zal ook de huidige onderwaardering van valuta’s (nu nog ruim 40% op basis van koopkrachtpariteit) zich geleidelijk vertalen in valutawinsten en solide rendementen voor obligaties van opkomende markten bieden op de langere termijn," zegt Cornelissen.

Voor staatsobligaties betekenen de taperingplannen van de Fed hogere rendementen - en daarmee ook lagere waardes - aangezien de lange rente geleidelijk stijgt.

"Zowel Amerikaanse als Duitse staatsobligaties zijn ongeveer 100 basispunten lager dan je op basis van geldmarktrentes, inflatie en groeivooruitzichten zou verwachten," zegt Cornelissen. "Wij verwachten dat de kapitaalmarktrentes gedurende 2014 geleidelijk naar de niveaus stijgen die passen bij een verder aantrekkende economische groei."
Deel deze pagina:

Auteur

Léon Cornelissen
Chief Economist