By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Japan hervindt vertrouwen in eigen kracht

26-11-2013 | Outlook | Arnout van Rijn Het Verre Oosten biedt ook in 2014 kansen voor aandelenbeleggers. Japan en Zuid-Korea zijn favoriet, China is vooral aantrekkelijk voor stockpickers. Obligatiebeleggers moeten oppassen. Leningen uit deze regio zijn gevoelig voor het ‘tapering’-beleid van de Fed.

Het komende jaar zal het monetaire beleid van centrale banken in Oost en West opnieuw een belangrijke rol spelen voor de aandelenmarkten in de Asia-Pacific-regio. Maar waar vorig jaar de ruime geldpolitiek positief uitpakte vanwege een forse instroom van liquiditeiten uit de rest van de wereld, is het beeld nu minder eenduidig. ‘Tapering’ in de Verenigde Staten zal mogelijk een negatief effect hebben. Hier staat tegenover dat de Japanse centrale bank de geldpers juist nog lange tijd laat draaien.

De Japanse economie, en de beurs, zullen hiervan profiteren. Eenzelfde positief effect gaat uit van de zwakke yen en het ruime begrotingsbeleid. De BTW-verhoging in april schept onzekerheid en kan een lagere groei in de tweede helft van het jaar met zich meebrengen. Maar het geeft in mijn ogen ook aan dat de regering de overheidsfinanciën niet uit de hand laat lopen.

Van de derde pijler onder het beleid van de regering, het hervormingsbeleid, mag je geen hoge verwachtingen hebben. Dat is jammer, want aanpassingen van de arbeidsmarkt en het belastingstelsel zijn nodig om de economische groei ook voor langere tijd op een hoger niveau te krijgen. Voor de korte termijn is echter doorslaggevend dat door het stimuleringsbeleid het sentiment lijkt te keren. Japanners hebben jarenlang met de hand op de knip geleefd, maar gaan nu weer geloven in de kracht van het land. Dat leidt tot meer consumptie en hogere investeringen. Ik ben ook positief over de ontwikkeling van de bedrijfswinsten. De waardering van de aandelenmarkt biedt ruimte voor verdere koersstijgingen.

Op de korte termijn is doorslaggevend dat door het Japanse stimuleringsbeleid het sentiment lijkt te keren.

China biedt vooral kansen voor stockpickers. De economische groei zal wat afzwakken, met name doordat de ‘boom’ in de bedrijfsinvesteringen onhoudbaar is. Maar positief is dat de nieuwe leiders marktgerichte hervormingen doorvoeren. Privé-initiatief krijgt meer ruimte en dat is goed. De meeste beursgenoteerde bedrijven zijn staatsondernemingen, die het juist moeilijker krijgen door meer concurrentie en dus lagere marges. De aantrekkelijkste aandelen zal je het komende jaar niet vinden in de financiële sector of de staal- en de cementindustrie. Dynamische bedrijven in private handen zijn vooral actief in alternatieve energie, internet, milieutechnologie, gezondheidszorg en de consumentensector.

De overige Aziatische markten bewegen naar mijn mening al enige tijd binnen een ‘range’ waar ze het komende jaar niet uitkomen. Veel bedrijven hebben geprofiteerd van de lage rente als gevolg van de grote belangstelling voor obligaties uit de regio. Een wereldwijde stijging van de rentetarieven, zoals we die voor 2014 verwachten, is ongunstig voor bedrijven met een hoge schuldenlast. India en de Zuidoost-Aziatische landen zijn in dit opzicht het meest kwetsbaar.

Zuid-Korea heeft die instroom in de obligatiemarkt niet gekend en zal geen last hebben van rentestijging. Daarnaast verwacht ik dat de groei daar, na een periode van zwakte, weer zal aantrekken. De Koreaanse beurs kent veel interessante bedrijven met lage waarderingen.

Stijging van de kapitaalmarktrente in het Westen als gevolg van een afbouw van het goedkope geld in de VS zal de vraag naar emerging debt afzwakken. Ik verwacht niet dat deze in de afgelopen jaren zo populaire beleggingscategorie geheel uit de gratie zal raken, maar voorzichtigheid is geboden.

Al met al is het in dit Chinese jaar van het paard zaak om de juiste keuzes te maken. De Japanse aandelenmarkt zal, gedreven door de geldpers, in mijn ogen de snelle galop van vorig jaar kunnen voortzetten. In de rest van de regio zie ik de aandelenkoersen onder druk van hogere rentes eerder een ‘zijgang’ maken. Wat je in deze markt in ieder geval niet moet doen is beleggen in indexfondsen. Bottom-up aandelenselectie is waar het ook het komende jaar om draait. Je moet inzetten op de juiste paarden.
Deel deze pagina:


Auteur

Arnout van Rijn
Hoofd Asia Pacific-team in Hongkong