By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Drie redenen waarom deflatie geen vat zal krijgen op de eurozone

08-01-2014 | Vooruitblik | Léon Cornelissen
In het kort:
  • Prijsdalingen zijn het gevolg van de sterkere euro
  • Economisch herstel zet naar verwachting door in 2014
  • Draghi zal optreden tegen deflatoire risico's
  • Japanse maatschappij niet te vergelijken met die van Europa

Toen de prijzen alsmaar stegen was het rentebeleid van de ECB vooral gericht op inflatie. Nu, aan het begin van 2014, is het tegenovergestelde scenario de grootste angst: het risico op deflatie.

Het kan een groot probleem zijn. Bij dalende prijzen kopen consumenten minder goederen, omdat zij verwachten dat deze in de toekomst goedkoper worden. Dit belemmert de groei en leidt tot een recessie.

In Japan leidde een periode van prijsdalingen in de jaren negentig tot een 'verloren decennium'. Er zijn echter drie redenen waarom deze ontwikkeling in de eurozone niet zal plaatsvinden, zegt Robeco’s Chief Economist Léon Cornelissen.

"Door een combinatie van het economische herstel, vastberaden beleidsmakers en een totaal andere cultuur is deflatie zeer onwaarschijnlijk in de eurozone, zegt Cornelissen in zijn marktvisie van januari.

Het is te danken aan het succes van de euro!
Ironisch genoeg is de dreiging van deflatie voor een groot deel veroorzaakt door het recente succes van de euro. Na jaren van underperformance, waarin de eurozone van de ene crisis in de andere rolde, heeft de euro sinds midden 2012 bijna 13% aan waarde gewonnen ten opzichte van andere belangrijke valuta's. In het geval van Japan droeg een sterke yen aanzienlijk bij aan de deflatie in de jaren negentig.

Er komen zeker meer tekenen die wijzen op deflatie. Cijfers gepubliceerd op 7 januari toonden een daling van de algemene inflatie op jaarbasis van 0,9% in november tot 0,8% in december. De kerninflatie – waarin de volatiele energie- en voedselprijzen niet worden meegeteld – daalde tot een historisch dieptepunt van 0,7% in december. Maar dit wijst op desinflatie, waarbij de snelheid waarmee de prijzen stijgen afneemt, in plaats van de gevaarlijkere deflatie, waarbij de prijzen daadwerkelijk dalen.

"We zien drie argumenten voor optimisme dat deflatie geen vat zal krijgen op de eurozone," zegt Cornelissen. "Ten eerste maakt de eurozone een herstel door, vooral de zuidelijke periferie laat een opleving zien. Het lijkt ons sterk dat een aantrekkende Europese economie in een deflatoire val terecht zal komen."

"Sommigen zijn van mening dat het Europese herstel niet duurzaam is en dat een terugval in recessie door de aanhoudende bezuinigingsmaatregelen voor de hand ligt. Maar dat is niet waar. Het is waarschijnlijker dat de doelstellingen voor het terugdringen van de begrotingstekorten en de schulden wederom worden aangepast. Ze willen dat de economieën in de eurozone eerst weer helemaal op de rails staan.”

Super Mario zal instinctief optreden
De politieke wil speelt ook een rol. "ECB-president Mario Draghi heeft al gezegd dat hij zich bewust is van de deflatoire risico's en dat hij bereid is om hiertegen op te treden," zegt Cornelissen. “De inflatie ligt al ruim onder de ECB-doelstelling van 2%, maar Draghi heeft benadrukt dat deze niet permanent onder de 1% – en dus in de 'gevarenzone' – mag komen te liggen.”

"Nu de rente in de eurozone richting nul beweegt, is dit een helder signaal dat de ECB bereid is om indien nodig over te gaan tot onconventionele monetaire maatregelen. Dit zet de euro onder druk en beperkt de deflatoire risico's.”

Ten derde zijn er aanzienlijke culturele verschillen tussen de Europeanen en de Japanners, zegt Cornelissen. "Het vooruitzicht van een deflatoire omgeving, zoals we die in Japan zagen, is politiek gezien onacceptabel binnen de eurozone," zegt hij. “De lange periode van stagnatie in Japan kan deels worden verklaard door de mono-etnische aard van de Japanse maatschappij en het feit dat deze sterk door consensus wordt gedreven. Men was bereid om te lijden in het belang van het land. Zulk stoïcisme is onwaarschijnlijk binnen de eurozone."

De bankenunie vormt het echte probleem
Een bedreiging die volgens Cornelissen wél zou kunnen leiden tot deflatie, is "de trage, ontoereikende en onbevredigende voortgang richting een echte bankenunie in de eurozone, die leidt tot een trage groei."

"In zo’n scenario kan de link tussen zwakke banken en zwakke staten niet worden doorbroken. Het doet denken aan het Japanse 'konvooi-systeem', waarbij zombiebedrijven in leven worden gehouden door zombiebanken, wat de creatieve afbraak en een nieuwe start in de weg staat. Dat geldt natuurlijk ook deels voor de eurozone."

"De algehele gezondheid van de Europese bankensector is echter beter dan die van de Japanse. Daarom is de ongezonde tolerantie jegens zwakke banken en landen in de eurozone naar onze mening meer een langetermijnprobleem voor het blok. Deze kwestie zal worden overschaduwd door het aanhoudende economische herstel, en zal er niet voor zorgen dat de eurozone in een Japans deflatiescenario belandt.”

Vergeet niet dat de eurozone eerder in deze situatie heeft gezeten in de periode vlak na de financiële ineenstorting in 2008, zegt Cornelissen.

De eurozone overleefde een korte periode van deflatie in 2008/09
Drie redenen waarom deflatie geen vat zal krijgen op de eurozone

Zoals de bovenstaande grafiek laat zien, eindigde een dramatische daling van de inflatie in 2008/2009 in een periode van vijf maanden van milde inflatie. "Zo'n korte periode van milde inflatie is geen ramp zo lang de deflatoire verwachtingen niet verankerd raken. En daarvan is in de eurozone nog lang geen sprake," zegt Cornelissen.

Robeco voorspelt dat de inflatie in de eurozone door een aantrekkende groei geleidelijk zal stijgen naar 1,2% in 2014, in lijn met de consensus van andere vermogensbeheerders.

Cijfers voor 2012 zijn werkelijke data; cijfers voor 2013 zijn schattingen op basis van beschikbare data tot (in de meeste gevallen) november; cijfers voor 2014 zijn voorspellingen

robecos inflatievoorspellingen wereldwijd


Léon Cornelissen

Léon Cornelissen

Chief Economist
"You can be sure of risk, you can’t be sure of return."
Deel deze pagina:


Auteur

Léon Cornelissen
Chief Economist