By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Beleggers zullen hun kapitaal actiever inzetten

28-11-2013 | Vooruitblik | Hans Rademaker Natuurlijk, beleggers willen rendement. Maar daar bovenop gaan ze nieuwe eisen stellen, voorspelt Hans Rademaker, Chief Investment Officer van Robeco.

Hans RademakerIn de staart van het goede aandelenjaar 2013 spreken we met Hans Rademaker over de vooruitzichten voor het nieuwe jaar. Rademaker, die sinds 2010 deel uitmaakt van Robeco’s management board, kijkt bij voorkeur ook verder dan de komende twaalf maanden van 2014. De grotere, en per definitie wat gestage verschuivingen op cultureel, sociaal-economisch en maatschappelijk gebied boeien het 51-jarige bestuurslid. Rademaker gebruikt deze bewegingen ook voor zijn visie op de beleggingsindustrie, inzicht in toekomstige kapitaalstromen en in beleggingsrisico’s en –kansen.

Welke maatschappelijke trend vind jij bijzonder belangrijk?
“De bevolking groeit snel. En bereikt misschien wel een onverantwoorde omvang. De verwachting is dat we in 2050 met 9 miljard mensen zullen zijn. Vergeet niet: tweehonderd jaar geleden, in 1800, waren we nog met 1 mrd mensen. Dat is een gigantische groei, en die levert existentiële vragen op.”

“De gigantische bevolkingsgroei levert existentiële vragen op”

Wat is de grootste spanning die wordt veroorzaakt door die bevolkingsgroei?
“De demografische ontwikkeling staat vast. Die kun je niet substantieel versnellen of vertragen. En met zulke explosieve groei rijst de vraag: hoe ga je om met de toch al schaars wordende grondstoffen? Als deze bevolkingsgroei zou doorzetten in hetzelfde tempo dan zitten we op de hele lange termijn op een onhoudbaar aantal.”

Hoe raakt die trend beleggers?
“Het is een onontkoombare trend dat we duurzamer willen omgaan met de planeet, met het gehele ecosysteem. Of het nu gaat over het behoud van grondstoffen als ijzererts, graan of water, voedselvoorziening of de leefomgeving in brede zin. Daar zie ik een duidelijke verandering in komen voor de beleggingsindustrie.

Het gaat van passief naar actief. Nu nog zijn institutionele beleggers vooral passief hun beleggingen aan het monitoren. Maar ik denk dat we een draai gaan maken: we gaan van passief naar actief. Nadat is gemeten hoe beleggingen scoren op punten als ‘environment, social and governance (ESG)’, wordt er gestemd op een aandeelhoudersvergadering of wordt er een dialoog opgezet met ondernemingen, het zogeheten ‘voting and engagement’. Mensen willen actiever met hun vermogen een bepaald doel behalen waar de samenleving in hun ogen baat bij heeft, en zonder dat het ten koste gaat van het rendement.”

Is dat niet een utopie? Rendement en actief andere doelen najagen?
“Ik denk dat het samen kan. Veel mensen zijn nog zo voorgeprogrammeerd dat die visie op beleggingen ten koste gaat van het rendement. Maar je kunt financieel optimale risico-rendementsverhoudingen hebben, én ook actiever je kapitaal inzetten voor een bepaald doel. Denk bijvoorbeeld aan het pensioenfonds in de gezondheidszorg dat met zijn kapitaal wil bijdragen aan een gezondere samenleving. In zo’n geval kan het extra vermogen beleggen in bedrijven die fitnessapparaten maken of in ondernemingen die werken aan het bestrijden van vetzucht. Dat hoort bij hun branche.

De maatschappij wil actief met het kapitaal aan de slag. Kapitaalverstrekkers willen niet iets subsidiëren, of louter idealistische doelen nastreven. De belegging moet wel rendement opleveren. En onder die voorwaarden kun je twee dimensies bedienen: enerzijds het streven naar een goed risico-rendementsprofiel en anderzijds het bereiken van relevante resultaten die je als kapitaalverstrekker belangrijk vindt.”

Wat zal de drijvende kracht zijn achter deze actieve inzet van kapitaal?
“Zo´n actieve aanpak gebeurt nu nog niet of nauwelijks. Het zit nog in de kraamkamer. Maar ik zie dat wel als een groeigebied. Mensen willen weten hoe er met hun vermogen wordt omgegaan, en krijgen een grotere behoefte aan sturing en het bereiken van impact; alles onder de randvoorwaarde dat het financieel rendement wordt geoptimaliseerd. Aan die eisen moeten pensioenfondsen en andere institutionele beleggers tegemoetkomen.”

De trend van sterke bevolkingsgroei is wel zeer uiteenlopend. Waar in delen van Azië sprake is van verjonging, is in de Westerse maatschappijen met vergrijzing het omgekeerde het geval. Heeft dat gevolgen?
“In de Westerse landen vindt er bij pensioenfondsen een kentering plaats van geld ophalen naar netto geld uitkeren. Daarmee komt er een vraag naar andersoortige beleggingen. We worden alleen maar ouder, en de behoefte aan bescherming van het kapitaal is daardoor groter dan ooit. De traditionele verzekeringen voor instandhouding van het opgebouwde vermogen bieden geen soelaas, want die zijn onbetaalbaar met de huidige lage rente.

De Westerse samenleving zal geen genoegen nemen met grote waardeverliezen, omdat dat ook niet meer te herstellen is. Als mensen nu een pot met 100.000 euro hebben, kan dat niet volgend jaar de helft zijn. Dat is nauwelijks meer te behappen. Mensen zullen best accepteren dat de koersen even naar beneden zijn, maar schokken zoals we die hebben gehad tijdens de ICT-bubbel en kredietcrisis van wel 50%, kunnen mensen niet meer aan. Verder willen de ouderen periodiek inkomen halen uit hun opgebouwde vermogen. Dus het geld moet niet vastzitten.

Ook al staat de demografische ontwikkeling al jaren vast, de productontwikkeling daarvoor is achtergebleven. Maar we bewegen nu snel naar het kantelpunt toe, dus de financiële producten komen eraan. “

“Behoefte aan bescherming van het kapitaal is groter dan ooit.”

Het klinkt als een fantastische tijd voor obligaties?
“Zo klinkt het, ware het niet dat obligaties met een hoge kwaliteit nu weinig opleveren. Dat is een extra complexiteit. Op bedrijfsobligaties zit een interessante opslag, maar die loopt wel terug. Daar staat tegenover dat obligatieproducten altijd nodig zullen blijven als anker in de portefeuille, ook als de rente bijna nul is. Als pensioenfonds of grote institutionele belegger wil je geen al te grote volatiliteit of vermogensverlies, zeker niet als je een vergrijzende doelgroep hebt. Obligaties bieden ook een schokdemper tegen de volatiliteit, alleen een aantal jaren geleden kon je er meer rendement op halen dan nu.”

Leven we in een zeepbel?
“Een zeepbel vind ik een groot woord. Wel moet de tapering – afbouw van de opkoopoperaties door de Fed – een keer gebeuren. Het monetaire experiment gaat stoppen. Nee, je kunt niet eeuwig met trucs of met zaken verschuiven de problemen van de wereldeconomie oplossen. Je kunt niet zeggen: ga maar vrolijk door met steunaankopen. Want dan wordt de druk in het vat groter, en dan wordt datgene wat uiteindelijk gecorrigeerd moet worden steeds omvangrijker. Uiteindelijk zal je echte economische groei moeten hebben om uit de problemen te komen. “

Kan de Fed zonder problemen de stimulans verminderen, of zijn we te zeer verslaafd?
“Er is niemand die dit al vijfentwintig keer heeft meegemaakt. Ik denk dat de afbouw van goedkoop geld beheersbaar kan gebeuren, maar daar zijn niet alle marktpartijen meteen aan toe of van overtuigd. Daarom zal het me niet verbazen als we twee of drie periodes hebben met hele forse rentebewegingen voordat alles weer op zijn pootjes terechtkomt. De vlucht uit opkomende markten dit jaar was een teken aan de wand. Daaraan zie je dat zelfs de aankondiging van tapering de boel volledig op een ander spoor kan zetten. Maar centrale banken zullen erop gericht zijn het aanpassingsproces zo beheersbaar mogelijk door te voeren. “

Welk advies zou je beleggers meegeven?
“Mijn filosofie is dat er altijd wel kansen zijn, in welke omgeving je ook bent. Of je nu in een bubbel zit, of in een bearmarket, of iets daar tussenin. Er zijn altijd kansen en mogelijkheden. Maar wees ook bereid om aan te passen. Heb niet de illusie dat één aanpak altijd werkt.

“Vanuit mijn beleggershart zeg ik: je moet niet weglopen voor risico.”

Vanuit mijn beleggershart zeg ik: je moet niet weglopen voor risico. Je moet risico juist opzoeken, maar alleen als je er naar verwachting voor wordt beloond. Het moet geen doel op zich worden, maar als je gemiddeld genomen daarvoor de juiste beloning kunt krijgen, dan moet je juist blij zijn dat je wat extra risico op de boeken kunt nemen, in plaats van alleen maar schuilen en afdekken. In dat kader is het interessant dat op aandelen nu een historisch hoge risicopremie zit.”
Deel deze pagina: