By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

2014 wordt jaar van herstel

Bedrijfsleven moet stokje overnemen

23-01-2014 | Vooruitblik | Léon Cornelissen

De krimp verdwijnt uit zicht; 2014 wordt een jaar van herstel. In Europa en Japan zal dat nog voorzichtig zijn, in de Verenigde Staten meer volwassen, verwacht Robeco. Hoofdeconoom Léon Cornelissen: “De omstandigheden zijn gunstig voor cyclische aandelen en voor high yield credit. Maar houd er rekening mee dat over de hele linie de rendementen bescheiden zullen zijn.”

Aandelen blijven favoriet. “Wij voorzien dat de lange rente licht gaat stijgen en dat vermindert de aantrekkelijkheid van een aantal beleggingscategorieën”, aldus Cornelissen. “Maar níét die van aandelen. Vooral voor cyclische aandelen, bijvoorbeeld IT, is dit een gunstig klimaat. Het is in elk geval nog geen tijd om defensief te gaan.” De verwachte renteontwikkeling is reden om terughoudend te zijn met staatsobligaties en vastgoed, stelt Cornelissen. “Daar is voorzichtigheid geboden. Bij bedrijfsobligaties gaat de voorkeur uit naar high yield.“ Maar ook voor aandelen past hier een kanttekening. “Aandelen zijn inmiddels aan de prijs. De koers-winstverhoudingen liggen behoorlijk boven het langjarige gemiddelde.” Reden tot zorg? “Nee, dat niet. Wel is duidelijk – dat blijkt ook uit onze vijfjaarsvisie – dat de tijd van de grote rendementen voorbij is. Maar keuzes maken hoort nu eenmaal bij beleggen en in de huidige situatie valt onze keus dan zonder meer op aandelen.”

‘In de huidige situatie valt onze keus zonder meer op aandelen’

Twee potten
Beleggingskeuzes maken, daar heb je ook als topman van Robeco mee te maken. CEO Roderick Munsters laat de macro-economische visie van Robeco over aan Cornelissen en zijn team, maar desgevraagd wil hij wel vertellen wat zijn persoonlijke beleggingskeuze is. “Als ik kijk naar mijn beleggingen met een wat langere horizon, dan heb ik een voorkeur voor aandelen.” Twee ‘potten’ heeft Munsters, legt hij uit. “Een pensioenpot en daarnaast een pot waarmee ik op de lange termijn een bepaalde aanschaf kan doen. Die laatste bevat uitsluitend aandelen, overigens voor een belangrijk deel aandelen met een gemiddeld lage volatiliteit. De pensioenpot heeft een bredere spreiding. Meer dan de helft bestaat uit aandelen, maar ik beleg ook in bedrijfsobligaties en een klein deel in grondstoffen.” Over de gedachte achter die strategie kan hij kort zijn: “Beleggen doe je met een doel en dat is in dit geval een aantrekkelijk pensioen. Daarvoor moet het vermogen wel groeien en om rendement te boeken moet je - dat is nu eenmaal onontkoombaar - risico nemen.”

Economie VS in prima conditie
Wat zullen de risico’s zijn in 2014? ‘Politiek’ komt opvallend vaak terug in het verhaal van Cornelissen. “Beleggers houden niet van politieke onzekerheid. Europese verkiezingen, presidentsverkiezingen in Brazilië en Indonesië: dat zijn met onzekerheden omgeven gebeurtenissen en dat beïnvloedt het tempo van economische groei. Kijk naar de Verenigde Staten: daar is de politieke rust teruggekeerd met het begrotingsakkoord en dat is met grote opluchting begroet. De vooruitzichten zijn nu ronduit goed. Ik verwacht dat ze een groei van rond de 3 procent kunnen realiseren. Wij zien dat de VS al met al in prima conditie is.“ Volgens Munsters zou er zelfs meer in het vat kunnen zitten. “De Amerikanen zijn in elk geval in lange tijd niet zo optimistisch meer geweest. Ik was eind 2013 zelf in Chicago en New York en voelde de dynamiek en het enthousiasme. De machine draait weer nu de consumptie aantrekt. Wil het herstel echt doorzetten, dan moeten de investeringen van bedrijven in 2014 toenemen: het bedrijfsleven moet nu het stokje overnemen. Dat is ook cruciaal voor de werkgelegenheid.”

Japan en Europa
Toenemende investeringen van de bedrijven; die factor is ook van wezenlijk belang voor de twee andere grote ontwikkelde economieën, Japan en Europa. “De Japanse premier Abe heeft radicale economische hervormingen voorgesteld die tot forse groei van het bbp moeten leiden; dat zou ruimte moeten geven voor Japanse aandelen om te stijgen. Japan staat bovendien aan de vooravond van een forse btwverhoging. In april gaat de btw van 5 naar 8 procent en dat zal in het eerste kwartaal tot extra en vervroegde uitgaven leiden. De vraag is echter hoe groot de terugval in consumptie zal zijn na 1 april. Wij zijn op dit moment nog overwogen in Japan, maar ik zeg niet dat we dat het hele jaar volhouden.” Over Europa is Cornelissen gematigd positief. “Het herstel is er, ook al is het beperkt. Het midden- en kleinbedrijf zal echter nog last houden van de herstructurering van de bankensector. En dat is een rem op de groei.” Ook politiek is Europa niet de rust zelve; Cornelissen stipte het al even aan. “De Europese verkiezingen kunnen met name met betrekking tot Italië een risicofactor zijn. Niemand hoeft ervan op te kijken als eurosceptische partijen daar – en overigens ook elders - een flinke sprong maken. Daarmee komt echt niet meteen het hele Europese raderwerk tot stilstand, maar in Italië bijvoorbeeld kan dat op nationaal niveau wel voor instabiliteit zorgen.”

Emerging markets
Tot slot de opkomende markten: daar adviseert Robeco een neutrale weging. Cornelissen: “Die markten blijven nu al drie jaar achter bij de ontwikkelde markten zoals Europa en de VS; dus in termen van koerswinstverhoudingen zijn de aandelen niet duur. Maar de Chinese groei vertraagt en daar hebben alle emerging markets last van. Bovendien is ook in deze regio’s de politieke stabiliteit niet optimaal. Ik noemde al de presidentsverkiezingen in Brazilië en Indonesië. Ook in India komen er nieuwe verkiezingen aan en volgens onze inschatting is een politieke impasse daarna zeer wel mogelijk. Voor beleggers is dat reden om zeer behoedzaam te zijn.” Al met al voorzien we voor 2014 een jaar met kansen. Kansen die zich vooral voordoen bij cyclische aandelen, maar ook bij high yieldobligaties.

Al met al voorzien we voor 2014 een jaar met kansen. Kansen die zich vooral voordoen bij cyclische aandelen, maar ook bij high yieldobligaties.

In het kort Economie

  • Verenigde Staten trekt de kar: stijging lange rente
  • Eurozone: groei trekt aan
  • Japan: succes van Abenomics nog niet verzekerd

Financiële markten

  • Aandelen favoriete categorie
  • Binnen vastrentend voorkeur voor high yield
  • Moeilijk jaar voor staatsobligaties, maar geen herhaling 1994


Deel deze pagina: