By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Sustainability integration in Quant Equity strategies

Integratie van duurzaamheid in Quantitative Equity-strategieën

24-03-2015 | Visie | Bart Van der Grient, Michael Strating, Pim van Vliet, PhD, Wilma de Groot, CFA
In het kort
  • Alle Robeco Quant Equity-strategieën integreren ESG-factoren om een beter duurzaamheidsprofiel te krijgen
  • Risico-rendementskenmerken blijven gelijk terwijl onbeloonde ESG-risico's worden vermeden
  • Toegenomen ESG-positie in opkomende markten maakt consistente integratie mogelijk in alle strategieën

Een belangrijke eigenschap van onze benadering is dat bedrijven met een goede ESG-score meer kans hebben om opgenomen te worden in de portefeuilles. We zorgen er namelijk voor dat de ESG-score van onze portefeuille minimaal gelijk is aan die van de benchmark of referentie-index. Dit betekent dat we aandelen ook positief screenen, terwijl bij een uitsluitingsbeleid alleen maar negatief gescreend wordt.

Meer duurzaamheid met gelijke exposure naar modelfactoren
Een belang in een of twee middelmatige bedrijven is geen reden om meteen alarm te slaan. Maar een sterke exposure naar niet-duurzame bedrijven in de portefeuille is wel een groot risico. Bepaalde duurzaamheidsrisico's kunnen in de toekomst immers werkelijkheid worden. We verwachten dat ons beleid in zulke gevallen zijn vruchten afwerpt. Empirische analyses laten zien dat het verbeterde duurzaamheidsprofiel gepaard kan gaan met de aantrekkelijke exposure naar de factoren van het kwantitatieve model. Aandelen die problemen hebben met ondernemingsbestuur of aandelen met de kans op rechtszaken of regelgevingsrisico kunnen worden uitgesloten van het beleggingsuniversum.

Duurzaamheid gemeten door RobecoSAM-scores
Voor het meten van duurzaamheid vertrouwen we op de ervaring van RobecoSAM. Sinds 1999 verzamelt RobecoSAM elk jaar financieel relevante informatie van verschillende openbare bronnen en rechtstreeks van bedrijven door ze uit te nodigen voor de jaarlijkse Corporate Sustainability Assessment (CSA). RobecoSAM heeft een van de meest uitgebreide databases ter wereld op het gebied van duurzaamheid, met meer dan 3000 bedrijven. Gespecialiseerde duurzaamheidsonderzoekers maken bij hun werk gebruik van de nieuwste inzichten en analyseren de verkregen informatie.

Snelle toename van dekking in opkomende markten
RobecoSAM gebruikt een 'best in class'-benadering. De bedrijven krijgen een score tussen de 0 (laag) en 100 (hoog) voor verschillende aspecten op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. Vervolgens worden ze gerangschikt ten opzichte van andere bedrijven in hun sector. De toenemende aandacht voor duurzaamheid blijkt ook uit het feit dat de participatiegraad van bedrijven ieder jaar stijgt. Vooral in opkomende markten is de dekking van RobecoSAM aanzienlijk gestegen – ongeveer 75% van de bedrijven in de MSCI Emerging Markets Index wordt meegenomen. Gemeten naar marktkapitalisatie is dit zelfs meer dan 90% van de index. Dit maakt een consistente integratie van duurzaamheid mogelijk voor alle kwantitatieve producten. De duurzaamheidsscores worden intern verder verbeterd om ze zo goed mogelijk af te stemmen op onze kwantitatieve strategieën.

‘We zorgen ervoor dat de portefeuille een gewogen duurzaamheidsscore heeft die minimaal gelijk is aan die van de betreffende index’

Duurzaamheidsscore portefeuille is minimaal gelijk aan die van de index
Tijdens het samenstellen van de portefeuille zorgen we ervoor dat de portefeuille een gewogen duurzaamheidsscore heeft die minimaal gelijk is aan die van de betreffende benchmark of referentie-index. Dit houdt in dat bedrijven met een goede duurzaamheidsscore meer kans hebben om opgenomen te worden in de portefeuille, vooral als de score van de portefeuille aan de lage kant is.

‘Het verbeterde duurzaamheidsprofiel verandert niks aan de exposure naar de factoren van het kwantitatieve model’

Ongewijzigde risico-rendementskenmerken
Simulaties tonen aan dat de exposure naar de kwantitatieve modellen nauwelijks verandert na de implementatie van het nieuwe beleid. Dit kunnen we meten aan de hand van de gemiddelde weging in de portefeuille van de 20% meest aantrekkelijke aandelen – voor onze Global Conservative Equities-strategie ligt deze gemiddelde weging bijvoorbeeld boven de 70%. Dit percentage blijft gelijk of daalt met slechts 0,2% voor de meeste van onze strategieën. De reden hiervan is dat er genoeg duurzame alternatieven zijn voor aantrekkelijke aandelen die niet goed scoren op duurzaamheid.

Empirische analyses
De cijfers zijn gebaseerd op gesimuleerde historische empirische analyses voor vier van onze kernstrategieën die we als voorbeeld gebruiken: Global Enhanced Indexing, Global Conservative, Emerging Markets Core Quant en Emerging Markets Active Quant. Ons onderzoek start voor ontwikkelde markten in september 2001 (toen de RobecoSAM-scores beschikbaar werden) en voor opkomende markten in september 2008 (toen de dekking groot genoeg was). Het loopt door tot december 2013. We laten de gewogen verbeterde duurzaamheidsscores zien van de gesimuleerde portefeuille en benchmark. Een hogere score betekent meer exposure naar bedrijven met een hogere duurzaamheidsscore.

Voor alle strategieën geldt dat de score van de portefeuille inderdaad overwegend hoger en soms gelijk is aan die van de index. Voor strategieën met meer actieve posities, zoals Conservative Equities, kunnen we grotere verschillen verwachten wat betreft de duurzaamheidsscore. Dit is ook terug te zien in de grafiek.

Duurzaamheidsscores van gesimuleerde gewogen portefeuille en index voor vier kwantitatieve aandelenstrategieën

Integratie van duurzaamheid in Quantitative Equity-strategieënIntegratie van duurzaamheid in Quantitative Equity-strategieën
Integratie van duurzaamheid in Quantitative Equity-strategieënIntegratie van duurzaamheid in Quantitative Equity-strategieën

Bron: Robeco. Cijfers tonen resultaten van historische simulaties op basis van de huidige strategieën. Duurzaamheidsscores zijn gerangschikt op een schaal van 0% (laagste) tot 100% (hoogste).

Onbeloonde risico’s vermijden
We beschouwen de integratie van duurzaamheidsfactoren als een vorm van behoedzaam risicobeheer. Met onze verbeterde ESG-integratie vermijden we het risico van een te grote exposure naar minder duurzame bedrijven en onze empirische analyses laten zien dat dit gepaard gaat met gelijke risico-rendementskenmerken. Dit is in lijn met onze algemene filosofie voor risicobeheer om alle risico's te vermijden die niet worden beloond met een hoger rendement.
Deel deze pagina:

Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.