By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Onzekerheid over Europa maakt laagvolatiele aandelen aantrekkelijk

06-10-2014 | Insight | Jan Sytze Mosselaar Toenemende onzekerheid over de langetermijnvooruitzichten van Europa zal leiden tot hogere volatiliteit op de aandelenmarkten en een grotere focus op dividendrendement. Dan kan het aantrekkelijk zijn om in een Europese laag-volatiliteitsstrategie te beleggen. De keerzijde is dat die aantrekkelijkheid ervoor kan zorgen dat laagvolatiele aandelen duur worden. De Robeco European Conservative Equities-strategie is erop gericht dure laag-volatiliteitsaandelen te vermijden.


Speed read:
  • Hogere volatiliteit en focus op dividendrendement verwacht in Europa
  • In dit klimaat zullen aandelen met een lage volatiliteit in trek zijn
  • ‘Conservative’-strategie Robeco vermijdt dure laagvolatiele aandelen

Tabel 1 toont dat de strategie, waarin per eind augustus 2014 ruim EUR 690 miljoen werd beheerd, sinds de start in augustus 2007 een significant betere risico-rendementsverhouding heeft behaald dan ‘gewone’ Europese aandelen en traditionele Europese laag-volatiliteitsindices.

tabel-robeco-european-conservative-equities-550px.jpg
Bron: Robeco. Cijfers in EUR, voor aftrek van beheervergoeding, o.b.v. intrinsieke waarde. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Start: cijfers vanaf september 2007.

Lagere groei in Europa
Een aantal lange-termijnontwikkelingen in Europa zal leiden tot een structureel lagere economische groei en een lagere verwachte winstgroei. Zo zal vergrijzing leiden tot een kleinere beroepsbevolking, zal de balansverkleining van Europese banken de kredietgroei in de regio temperen, en zullen de noodzakelijke overheidsbezuinigingen leiden tot een lager besteedbaar inkomen voor consumenten.

Deze drie ontwikkelingen houden de economische groei in Europa waarschijnlijk structureel laag. Ook de winstgroei van bedrijven zal afvlakken, aangezien deze grotendeels gekoppeld is aan economische groei. Dividendrendement zal in een dergelijk klimaat een belangrijk onderdeel zijn voor beleggers. De groeiende groep gepensioneerden heeft tevens behoefte aan inkomensgenererende beleggingen, en met de historisch lage rentes zullen hoogdividendaandelen waarschijnlijk in populariteit stijgen.

Aangezien deze langetermijnontwikkelingen gepaard gaan met periodes van onzekerheid en verhoogde volatiliteit op de Europese financiële markten, blijft een focus op risicoreductie cruciaal.

Goede omgeving voor een defensieve aandelenstrategie
Een defensieve aandelenstrategie lijkt dan ook verstandig, en Robeco European Conservative Equities kan uitkomst bieden. De focus op het beperken van neerwaarts risico in combinatie met het bovengemiddelde dividendrendement maakt het fonds momenteel zeer geschikt voor de langetermijnbelegger in Europese aandelen. Het belegt daarvoor in stabiele bedrijven met een gunstige waardering en een bovengemiddeld dividendrendement.

Te duur?
Als laagvolatiele aandelen in trek zullen zijn, is er een risico dat hun populariteit tot hogere waarderingen zal leiden en beleggers dus te veel betalen. Hier komt de geavanceerde aanpak van Robeco van pas. Deze is erop gericht om niet tegen andere bewezen factoren, zoals waarde en momentum, in te gaan. Hierdoor worden dure laagvolatiele risicoaandelen vermeden.

Robeco-aanpak vermijdt dure laagvolatiele aandelen
Traditionele factorstrategieën bieden slechts exposure naar één bepaalde factor. Het nadeel van deze aanpak is dat hij vaak tegen andere bewezen factoren ingaat. De premies die deze strategieën beogen binnen te halen kunnen zelfs helemaal verdwijnen in een periode waarin de factoren met elkaar in tegenspraak zijn, bijvoorbeeld als laagvolatiele aandelen heel duur zijn (en dus slecht scoren op de waardefactor) of de afgelopen periode slecht hebben gepresteerd (en dus negatief scoren op de momentumfactor).

De factorstrategieën van Robeco hebben een verbeterde aanpak, aangezien een van hun kenmerken is dat ze aandelen vermijden die slecht scoren op de andere bewezen factoren, zoals momentum en waarde. Onderzoek wijst uit dat dit niet alleen bijdraagt aan een hoger gemiddeld rendement, maar ook de stabiliteit van het rendement verhoogt. Onnodige risico’s en kosten worden vermeden. De verbeterde factorstrategieën van Robeco blijven het goed doen wanneer traditionele factorstrategieën het moeilijk hebben.

De waardering van Robeco European Conservative Equities is aantrekkelijker dan de gemiddelde laag-volatiliteitsstrategie en dan de markt als geheel.

Onderzoek met data die 82 jaar teruggaat, toont aan dat de Conservative-strategie van Robeco het best werkt wanneer laagvolatiele aandelen een hogere waardering hebben.

Het resultaat in verschillende marktomstandigheden
De European Conservative Equities-strategie is gericht op lange-termijnbeleggers. Onze analyses tonen dat de rendementen het volgende patroon laten zien:
  • In dalende markten worden verliezen naar verwachting aanzienlijk beperkt, waardoor een groter deel van het kapitaal behouden blijft.
  • Tijdens gematigd stijgende markten presteert de strategie even goed als of beter dan de aandelenmarkt.
  • In sterk stijgende markten blijft de strategie gewoonlijk achter bij de aandelenmarkt, al wordt er wel een positief rendement behaald.

Voorloper in laagvolatiele aandelenstrategieën
Robeco is wereldwijd een van de voorlopers op het gebied van actieve laag-volatiliteitsstrategieën. Per eind juni werd EUR 7,3 miljard beheerd in strategieën voor opkomende, Europese, wereldwijde en Amerikaanse laag-volatiliteitsaandelen. Daarnaast wordt meer dan EUR 3 miljard beheerd in laagvolatiele bedrijfsobligaties.
Deel deze pagina: