By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Laagvolatiel beleggen is net als de Tour de France

02-10-2013 | Insight | David Blitz, PhD

blitz-550x300.jpgHoe kunnen beleggers het beste omgaan met de verwachting van stijgende rentes en grotere schommelingen op beurzen? Eén antwoord hierop is laagvolatiele aandelen, zo bleek op het Fondsevent voor beleggingsprofessionals.

Zo’n 350 beleggingsprofessionals zijn op 30 september in congrescentrum Spant in Bussum bijeengekomen om nieuwe ideeën op te doen. Een belangrijk thema onder hen is de stijgende rente. Met het dreigende einde van het losse monetaire beleid van de Amerikaanse Fed vragen zij zich af of de volatiliteit op de financiële markten weer gaat toenemen en hoe ze toch rendement kunnen halen.

Een mogelijk antwoord hierop is het laagvolatiel beleggen. Dit wordt steeds populairder. Robeco is al een grote aanbieder met de Conservative-strategie, maar ook andere aanbieders zoals BNP Paribas, en ETF’s richten zich hierop. Er is interesse, maar ook de nodige scepsis onder adviseurs: “ Beginnen de laagvolatiele aandelen niet te duur te worden? En staat de anomalie, de afwijking van de gangbare theorie dat aandelen met een hoger risico beter renderen, niet onder druk?”

In een zeldzame coproductie tussen twee vermogensbeheerders gaan David Blitz van Robeco en Etienne Vincent van BNP Paribas dieper in op laagvolatiel beleggen. Zij geven een masterclass onder begeleiding van Mariska van der Westen, hoofdredacteur van het pensioenplatform IPN.

De presentatie start onverwacht met een korte video over de Tour de France. Mariska begint met een raadsel voor het publiek: “Wat is de overeenkomst tussen de Tour en het laagvolatiel beleggen? Bij beide geldt dat je de race voor de beste totaalscore kan winnen zonder de snelste te zijn. Er zijn wielrenners die geen enkele etappe pakken, maar wel de Tour winnen. En bij laagvolatiel beleggen kan je een goed eindresultaat behalen zonder extreem hoge tussentijdse resultaten te halen.”

Want wat is het geheim achter het succes? “Beleggers negeren laagvolatiele aandelen, terwijl ze te veel betalen voor hoogvolatiele aandelen”, zegt Blitz.

Hij verwacht niet dat hier snel verandering in gaat komen: “Er zitten krachten achter de anomalie die niet zomaar veranderen. Een voorbeeld van zo’n kracht achter de anomalie is wet- en regelgeving. Institutionele beleggers als pensioenfondsen kunnen door hun toezichthouder gedwongen worden risico terug te dringen. Maar deze toezichthouder maakt geen onderscheid tussen de risico’s van laagvolatiele en hoogvolatiele aandelen, terwijl ze wel onderscheid maken tussen de risico’s van aandelen en obligaties. Pensioenfondsen die hun risico moeten verlagen, verkopen dan aandelen, waaronder de laagvolatiele. Zo blijft de anomalie in stand. “

‘De kracht van het laagvolatiel beleggen zijn de marktrendementen tegen een lager risico’

Maar er zijn meer redenen waarom de anomalie stand zal houden. De beloningsstructuur bij vermogensbeheerders gaat niet zomaar veranderen. “Portefeuillemanagers worden niet afgerekend op rendementen gecorrigeerd voor risico. Meestal op basis van performance ten opzichte van de benchmark. Zij hebben dan ook geen incentive om laagvolatiele aandelen te kopen.”, zegt Blitz.

Blitz vertelt dat de anomalie van laagvolatiel beleggen al meer dan 40 jaar geleden is aangetoond. Maar waarom is de interesse van laagvolatiel beleggen zo recent?, vroegen sommigen zich af. Hiervoor heeft Blitz wel een verklaring: “de kracht van het laagvolatiel beleggen is de marktrendementen tegen een lager risico. Andere premiefactoren als small caps, momentum en value gaan juist uit van extra rendement, niet zozeer lager risico. Die kans op extra rendement zien veel beleggers als aantrekkelijk. Hierdoor richten ze zich vooral op deze factoren, terwijl ze laagvolatiel beleggen lang links lieten liggen. Hier komt pas de laatste jaren verandering in.”

Vincent ziet voor beleggers een belangrijke toepassing van laagvolatiel beleggen: “het is een manier om meer te beleggen in aandelen, zonder forse extra risico’s te nemen”. Een adviseur merkt op dat het principe van laagvolatiel beleggen moeilijk is om uit te leggen aan klanten. Vincent is het met hem eens: “It’s a tough job.”

Vincent zegt dat klanten die laagvolatiel beleggen voor de lange termijn moeten kiezen. En dat ze niet moeten proberen te doen aan market timing. “De meeste klanten kunnen dat niet”, aldus Vincent. “Laagvolatiel beleggen is niet geschikt voor market timing. Als je positief bent over de aandelenmarkt, zou je juist moeten beleggen in risicovolle aandelen met veel beta. Een betere aanpak dan market timing is het om met laagvolatiele aandelen voor de lange termijn in de markt te blijven.”

Een andere vraag die vaak naar voor voren komt is waarom hedgefondsen de anomalie niet wegarbitreren door long te gaan in laagvolatiele aandelen en short in hoogvolatiele. Maar dat is in praktijk moeilijk toe te passen. Vincent: “Alleen al short gaan in de meest volatiele aandelen is weinig aantrekkelijk vanwege het risico. Bovendien betaal je een extra opslag om in deze aandelen short te gaan. Tot slot kan je deze strategie alleen op lange termijn toepassen. Er zijn andere long-short strategieën die gemakkelijker zijn toe te passen.“ Mariska concludeert dat het goed voor de laagvolatiele beleggers is dat hedgefondsen de anomalie niet zomaar weg kunnen arbitreren: “Dan blijft er nog genoeg rendement voor ons over.”

‘Een betere aanpak dan market timing is het om met laagvolatiele aandelen voor de lange termijn in de markt te blijven’

Een van de aanwezige adviseurs vraagt of laagvolatiele aandelen niet duur aan het worden zijn. Vincent stelt dat de verwachtingen rond laagvolatiele aandelen juist laag zijn. En dit schept ruimte voor meevallers. “Bij hoogvolatiele aandelen zijn de verwachtingen juist hoog en is er weinig ruimte voor meevallers.”, aldus Vincent.

Blitz begrijpt de vrees van sommige beleggers over de hogere waardering voor laagvolatiele aandelen, Maar hij maakt zich geen zorgen hierover: “Dit fenomeen van hogere prijzen voor laagvolatiele aandelen heeft zich vaker voorgedaan in de geschiedenis. Meer dan een derde van alle jaren zijn laagvolatiele aandelen duur. Dat doet zich vooral na recessies voor. Maar zelfs als de waardering iets hoger is, kan je hogere voor risico gecorrigeerde rendementen behalen met laagvolatiel beleggen.”
Blitz heeft nog een belangrijke tip voor beleggers: ”Juist als de waardering van laagvolatiele aandelen wat hoger is, is het goed om andere waarderingsfactoren mee te nemen in je beleggingsstrategie. Zo voorkom je dat je teveel betaalt.”

‘Het einde van de laagvolatiele anomalie is nog lang niet in zicht.’

Ook anderen vroegen zich af of het einde van de anomalie in zicht is na de inflow in laagvolatiele strategieën. David Blitz stelt de adviseurs gerust: ”Het klopt dat er meer geld stroomt naar laagvolatiel beleggen. Maar dat maakt nog steeds maar een miniem percentage uit van het totale belegde vermogen in aandelen. Kortom, de markt is groot genoeg. “

“Om een indicatie te hebben hoever het laagvolatiel beleggen kan gaan moet je kijken naar andere factoren, waar je in kan beleggen. Neem bijvoorbeeld het beleggen in small caps en waardebeleggen. Hierin wordt al meer dan twintig jaar op grote schaal belegd. Maar deze anomalieën bestaan nog steeds. Het einde van de laagvolatiele anomalie is nog lang niet in zicht.”

Deel deze pagina: