By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Aanpassen aan de nieuwe normale situatie

04-03-2010 | Visie

Moeilijk voorspelbare markten en gematigde groeivooruitzichten vormen een perfecte omgeving voor de Conservative Equity-strategie, zegt Michael Strating, co-hoofd van Quantitative Equities.

Na twee jaar met een uitzonderlijk hoge volatiliteit op de aandelenmarkten, lijken de markten nu te normaliseren. In december kwamen verschillende maatstaven voor marktvolatiliteit weer dichter in de buurt van hun historische gemiddelden. En, na het dieptepunt van maart, hebben de markten zich in 2009 spectaculair hersteld en sloot de MSCI World-index het jaar af met een winst van 25%.

Maar Michael Strating, co-hoofd Quantitative Equities bij Robeco, waarschuwt dat deze rendementen waarschijnlijk niet zullen aanhouden. De verwachting voor 2010 is wat nu een 'nieuwe normale situatie' wordt genoemd met lagere economische groei, hogere volatiliteit en meer bescheiden aandelenrendementen.

Ondanks het vooruitzicht van lagere rendementen hebben beleggers hun aandelenposities toch niet verkleind. De algemeen heersende opvatting dat een groter risico op de lange termijn ook een hoger rendement oplevert, is een van de redenen waarom zij hun posities in de risicovollere beleggingscategorie aandelen handhaven. Maar is dat ook waar?

Aandelen met een lager risico hebben betere risico-gecorrigeerde rendementen
Onderzoek door Robeco Quantitative Strategies en anderen heeft aangetoond dat op de lange termijn defensieve portefeuilles met aandelen met een laag risico en een lage volatiliteit vergelijkbare of zelfs betere rendementen kunnen genereren dan portefeuilles met aandelen met een hoog risico. De Robeco Conservative Equity-strategie is gebaseerd op dit concept.

"Hoewel een strategie met een lager risico doorgaans achterblijft als de markt sterk stijgt of wanneer sprake is van een thematische bullmarkt, is een dergelijke strategie tijdens een dalende markt in staat de verliezen juist te beperken. En daardoor kunnen op de langere termijn betere rendementen worden gegenereerd," legt Strating uit. Met 'de lange termijn' bedoelen we in dit geval een volledige marktcyclus, dus inclusief een stijgende en een dalende markt.

Het loont om minder te verliezen tijdens slechte periodes
"Wij zijn ons ervan bewust dat de slogan 'minder verliezen tijdens slechte periodes' niet echt aantrekkelijk is," voegt hij toe. Het vraagt om een andere benadering dan de vertrouwde aanpak waarbij actieve beleggers hun vaardigheden gebruiken om in aandelen met een hoger risico te beleggen om zo een benchmark te verslaan. "Hoewel dit op de korte termijn tot een outperformance kan leiden, zullen beleggers met een langetermijnhorizon die op zoek zijn naar absolute rendementen waarschijnlijk teleurgesteld worden," merkt Strating op.

Robeco Euorpean Conservative Equity heeft bewezen dat het mogelijk is deze theorie in de praktijk te brengen. Sinds de introductie in september 2007 heeft het fonds een geannualiseerde bruto-outperformance van 4,3 procentpunt gerealiseerd ten opzichte van de MSCI Europe hedged net return-index. Dit uitstekende rendement gaat samen met een verlaging van het risico met een derde.

Betere risicogecorrigeerde rendementen met Conservative Equity
Strating legt uit dat de Conservative Equity-strategie het antwoord is op de lastige kwesties waar beleggers mee te maken hebben. Door gebruik te maken van de strategie, blijft de positie in aandelen gehandhaafd, evenals de aandelenrendementen. Ondertussen slaat de balans tussen risico en rendement door ten gunste van een laag risico en een uitstekende Sharperatio (risicogecorrigeerde performance). De marktvolatiliteit wordt ook beperkt.

En voor wat betreft het overwinnen van tegenslagen, ligt de focus op totale rendementen op de lange termijn, en niet simpelweg op het verslaan van een benchmark. "De strategie doet het zelfs beter in neergaande markten dan de meeste aandelenfondsen," zegt Strating.

Dit wordt ondersteund door een recent interview* met Robert Haugen, de uitvinder van het minimum variance-concept (of lagevolatiliteitsconcept), waarin hij zegt dat minimum variance-portefeuilles op de lange termijn de beste rendementen zullen blijven leveren.

De Robeco Conservative Equity-strategie combineert het thema lage volatiliteit/minimum variance met twee andere thema's, namelijk inkomsten en sentiment. "Deze unieke combinatie zorgt voor consistente rendementen op de lange termijn," sluit Strating af.

Deel deze pagina: