By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Factorbeleggen neemt hoge vlucht

14-10-2013 | Visie

Factorbeleggen – het beleggen in systematische rendementsbronnen - neemt een hoge vlucht. Institutionele beleggers onderzoeken de mogelijkheden van factorbeleggen. Maar wat is nu de toegevoegde waarde, en hoe is het toepasbaar in de praktijk? Vragen die wij voorleggen aan Prof. dr. Philip Stork, hoogleraar Financiële markten en instrumenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

factorbeleggen-neemt-hoge-vlucht.jpgWaarom is het onderwerp factorbeleggen zo actueel?
De kredietcrisis in 2008 heeft de grote stimulans hiervoor gegeven. Veel verschillende beleggingscategorieën zakten tegelijk in waarde. De crisis liet zien dat diversificatie moeilijk is en dat een andere aanpak nodig is. Maar het idee bestaat al decennia in wetenschappelijke literatuur.


U heeft meegewerkt aan de studie voor Robeco over de waarde van factorbeleggen. Wat zijn de verschillen met het eerdere werk van de wetenschappers Ang, Goetzmann, Schaeffer (AGS)?
Onze invalshoek is anders. We hebben meer gekeken naar wat in praktijk mogelijk en haalbaar is. Het AGS-rapport behandelt alle denkbare toepassingen, zoals het benutten van long-short-strategieën en gebruik van ‘financiële hefbomen, maar bij de huidige regelgeving is dat niet haalbaar. Daarnaast concentreert ons onderzoek zich op Europa, terwijl het AGS-rapport vooral focust op de Verenigde Staten.

Wat zijn de voordelen van factorbeleggen?
Als je het op grote schaal implementeert met een gespreide portefeuille kan je goede resultaten behalen. Dat kun je stellen op basis van historische testresultaten. Je bereikt er twee doelen mee. Ten eerste liggen de rendementen naar verwachting hoger. Bij rendementen denk je aan gemiddeld 1% of 2% extra rendement per jaar. Ten tweede liggen de risico’s van een portefeuille 30%-40% lager, omdat de correlatie tussen verschillende factorpremies lager is dan tussen de traditionele beleggingscategorieën als aandelen en obligaties.

Wat zijn de nadelen aan factorbeleggen?
Het is nu nog lastig uitlegbaar aan de betrokken partijen. Denk in geval van pensioenfondsen bijvoorbeeld aan de toezichthouder De Nederlandsche Bank, een pensioenfondsbestuur en visitatiecommissies. Als je het invoert, doe het dan met beleid en voor de langere termijn. Drie tot vijf jaar is wel het minimum. Het blijft een markt waarin je belegt, en de marktomstandigheden kunnen sommige periodes tegenzitten.

Wat zijn de bevindingen met betrekking tot laagvolatiel beleggen?
Dat laag volatiel beleggen op lange termijn de risico-rendement-verhouding verbetert van een portefeuille komt heel duidelijk uit de data, ongeacht welke markt je pakt. Laagvolatiel wordt vooral geassocieerd met aandelen. Maar ook in andere markten zoals short credit (kortlopende obligaties) en short treasury (kortlopend schatkistpapier) levert laagvolatiel beleggen een bijdrage aan de rendement-risico-verhouding. Het is hetzelfde fenomeen. Laagvolatiel is een voor de hand liggende factor om mee te nemen in een portefeuille.

Wat zijn de bevindingen met betrekking tot momentumbeleggen?
Het is mijn persoonlijke favoriet en één van de belangrijkste. Maar voor beleggers is deze vaak moeilijker toepasbaar. In een gespreide factorportefeuille zou je momentum mee moeten nemen, omdat het aantrekkelijke eigenschappen bezit uit oogpunt van diversificatie. Het heeft namelijk een lage of zelfs negatieve correlatie met de value- of sizefactoren.

Hoe kijkt u tegen diversificatie binnen factorbeleggen aan?
Je moet niet zomaar een factor toevoegen aan je portefeuille, als een soort losse flodder. Als je de overstap maakt, moet je een aantal factoren tegelijk toevoegen. Je bent anders nog steeds overgeleverd aan de willekeur van de markt. Diversificatie is en blijft belangrijk.

Hoe past de factorbenadering in het portefeuilleproces?
De keuze voor factorbeleggen is een top-down-beslissing die je op strategisch niveau in de organisatie moet nemen. Je moet een ’investment belief’ hebben en dit gaan doen voor ten minste een aantal jaar. Je kunt er niet onderaan in de organisatie mee beginnen. Wel zijn er tussenvormen mogelijk. Sommige pensioenfondsen doen het stapsgewijs. Zij breiden het na een jaarlijkse evaluatie verder uit.

‘De keuze voor factorbeleggen is een top-down-beslissing die je op strategisch niveau in de organisatie moet nemen’

Hoe is factorbeleggen te combineren met verplichtingen van pensioenfondsen voor de lange termijn?
Je kunt de voordelen van factorbeleggen beter benutten als er langetermijnverplichtingen tegenover staan. De reden hiervoor is dat je door factorbeleggen je risico’s verlaagt. Dit helpt de dekkingsgraad stabiliseren.

Wat is de grootste verrassing op het gebied van factorbeleggen?
De verrassing is hoe snel factorbeleggen in institutionele portefeuilles wordt toegepast, terwijl het voor een deel nog onontgonnen terrein is. Je ziet hier dat de praktijk voorloopt op de wetenschap. Er wordt nu al veel geïmplementeerd. Vaak is het juist andersom. Dan bestaan theorieën jarenlang, terwijl ze pas langzaam toegepast worden in de praktijk.

Ik heb er geen twijfel over dat het een goede stap is, maar in de wetenschap zijn er nog veel open vragen. Er is nog weinig gezegd over de keuze van welke factoren, hoeveel factoren, de weging en de timing van factoren. Er is veel bekend over timing van beleggingscategorieën, maar over timing van factoren is nog weinig bekend. Dat zijn essentiële vragen, waarvoor meer onderzoek nodig is om deze te beantwoorden.

Dat laat onverlet dat als je de meest basale aanpak neemt - een simpele gelijkgewogen methode, een beperkt aantal factoren, niet-timen - je het al beter doet dan een pure beleggingscategorie-aanpak.

Deel deze pagina: