By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Pas op voor teleurstellingen bij passief beleggen

11-09-2012 | Visie | Patrick Houweling, PhD, Sander Bus Trackers zijn in opmars. Veel beleggers stappen in deze vorm van passief beleggen. Ze volgen met een tracker een index van aandelen of obligaties. Trackers zijn er in verschillende soorten en maten. Maar niet iedere tracker is even aantrekkelijk, en bij sommige ligt de teleurstelling op de loer. Dat betogen Sander Bus en Patrick Houweling, respectievelijk hoofd credits en kwantitatief onderzoeker bij Robeco.
Sander Bus en Patrick Houweling

Waarom zou ik geld beleggen in fondsen met dure portfoliomanagers wanneer er een goedkoop alternatief is: indextrackers?
Houweling: Het lijkt goedkoop, maar goedkoop blijkt voor sommige trackers duurkoop. In sommige gevallen is een actief fonds aantrekkelijker. 
 
Hoezo “het lijkt” goedkoop? Het is toch zo? De totale kosten ratio ligt bij passieve indextrackers toch lager?
Houweling: Het is waar dat de Totale Expense Ratio (TER) nu lager ligt bij trackers dan bij actief beheerde fondsen. Maar de distributiekosten, die vermogensbeheerders aan banken betalen voor het aanbieden van hun beleggingsfondsen, gaan verdwijnen. Nu die kostencomponent vervalt, kunnen vermogensbeheerders fondsen aantrekkelijker aanbieden. 
 
Wat gaat dat concreet betekenen voor de klant?
Bus: Laat ik mijn eigen Robeco High Yield Bonds, dat belegt in bedrijfsleningen met een hoger kredietrisico, als voorbeeld nemen. Het fonds heeft een TER van 1,07[1]procent. En sinds kort bieden we het fonds aan zonder distributievergoeding, en daarmee komt de TER uit op ongeveer 0,72 procent[2]. De prijs van verhandelbare trackers (ETF’s) in high yield ligt nog wel lager. Maar let op: de TER vertelt helemaal niet het hele verhaal over de kosten. Er zitten ook onzichtbare kosten aan passief beheerde fondsen. 
 
Welke onzichtbare kosten? De Total Expense Ratio bevat toch alle kosten, zoals de beheervergoeding, service fee, belasting, bewaarvergoeding en distributiekosten?
Bus: Nee. Als je denkt dat met de jaarlijkse vergoeding van de TER alle kosten zijn gedekt, kom je bedrogen uit. De TER bevat bijvoorbeeld geen transactiekosten. Dit zijn de kosten die gemaakt moeten worden voor het handelen in de onderliggende stukken van de benchmark. Als de index verandert, moet de tracker ook zijn mandje met effecten aanpassen. Door deze kosten komt het uiteindelijke rendement dat je haalt lager uit. Dat verklaart bijvoorbeeld de ondermaatse rendementscijfers van trackers in High Yield. 
09 Pas op voor ... | IMG2

Maar deze transactiekosten gelden toch ook voor gewone fondsbeleggers? Waarom zouden vooral beleggers in trackers met onverwachte transactiekosten worden geconfronteerd?
Bus: Iedereen betaalt transactiekosten. Maar de tracker moet – anders dan de actieve vermogensbeheerder – ogenblikkelijk de index volgen. En dan moet het trackerfonds bijkopen tegen elke prijs, ook tegen een prijs die hoger is dan je wilde (het verschil tussen de bied en laat-koers) om de index te repliceren. Als actieve fondsmanager kunnen we de obligaties die uit de benchmark verdwijnen gewoon aanhouden. En we kunnen meedoen aan nieuwe, aantrekkelijke emissies van bedrijfsleningen die nog niet in de index zitten. 
 
Zijn die “onzichtbare” kosten van trackers in de ene vermogenscategorie hoger dan in de andere?
Houweling: Jazeker. De transactiekosten zijn hoger als een index vaak wisselt van samenstelling. Dat is het geval bij een obligatie-index. Een index voor obligaties verandert vaker dan een index voor aandelen. Dat komt omdat obligaties aflopen en dan moeten worden vervangen. Die wisseling in het indexmandje is extra sterk bij high yield obligaties, want dit type bedrijfsleningen is vervroegd aflosbaar.
 
Bus: Wil je die index bijhouden dan moet je razend veel aan- en verkopen doen. En dat gaat echt pijn doen op het moment dat handel relatief duur is in de markt, in een zogenoemde illiquide markt. Wanneer het lang duurt voordat er een koper is gevonden, moet de fondsbeheerder noodgedwongen verkopen tegen een te lage prijs. De high yield sector is een typisch voorbeeld van een illiquide markt, want er is nu eenmaal minder vraag en aanbod naar bedrijven met een lage kredietwaardigheid dan naar andere effecten. 
 
Maar hoe zit het met het rendement? Je bent er met een tracker toch zeker van dat je altijd hetzelfde rendement haalt als de index?
Houweling: Dat is dus ook een mythe. Veel beleggers denken dat ze gegarandeerd uitkomen op hetzelfde resultaat als de index. Maar van het rendement gaan dus nog deze onzichtbare transactiekosten af die niet in de TER zitten.
 
Bus: Bovendien kan het rendement voor de belegger lager zijn dan de fondsbeheerder rapporteert. De klant koopt de tracker tegen de koers die de markthandelaar bepaalt. Als er op het moment van aankoop veel vraag is, betaal je een hogere prijs en kom je uiteindelijk uit op een lager nettorendement dan de index zelf. 
 
Is dit een pleidooi tegen passief beleggen?
Houweling: Nee, hoor. Iedere belegger moet zelf de keus maken. Maar het valt ons op dat bij trackers alleen de voordelen worden genoemd en dat een deel van de kosten niet bekend is bij het publiek. Wij zeggen niet “wees actief of passief”, maar “wees selectief”. Kies je beleggingsproduct bewust. En in het geval van high yield geloven wij dat het eerder lonend is om actief dan passief te beleggen.


[1] (BH EUR Share Class)
[2] (FH EUR share class)

Deel deze pagina: