By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Inflatie geen dreiging

01-05-2013 | Visie | Peter van der Welle

"Bijna niemand heeft het op dit moment over inflatie", zegt Peter van der Welle, strategist bij Robeco. In de eurozone is eerder sprake van het tegenovergestelde, te weten deflatie, en zowel in de VS als in opkomende markten zijn inflatoire en deflatoire krachten min of meer in evenwicht.

inflation-eurozone-04-2013.jpginflation-us-04-2013.jpginflation-emerging-markets-04-2013.jpg
Inflatie monitor Q1 2013

In de eurozone blijft de inflatie dalen
In de eurozone bedroeg de inflatie in maart 1,7%. De geleidelijke daling van de afgelopen maanden houdt dus aan. De inflatie ligt nu binnen de range die de ECB voor de middellange termijn heeft gesteld, namelijk vlak onder de 2%. De kerninflatie is gedaald naar 1,3%. "Alle belangrijke componenten van de Inflation Monitor wijzen op een afnemende inflatiedruk", merkt Van der Welle op.
 
Hoe komt dit allemaal zo? "In de eurozone worden schulden afgelost en bezuinigt men. Dat laatste inmiddels wel iets minder streng, maar toch is dit alles nog voldoende om de vraaginflatie laag te houden", verklaart Van der Welle. "De opwaartse druk op de prijzen blijft voorlopig gematigd omdat de prijsverwachtingen van consumenten en producenten vastzitten aan het historische gemiddelde."
 
Monetair gezien vertraagt de daling in de kredietgroei, hoofdzakelijk omdat minder leningen worden verstrekt aan het midden- en kleinbedrijf. Door het verstoorde monetaire transactiemechanisme, de meer veerkrachtige euro na de Outright Monetary Transactions van de ECB en de gematigde grondstoffenprijzen vanwege het teleurstellende wereldwijde herstel, is op de korte termijn een meer prominente rol weggelegd voor deflatie.
 
Zijn er dan helemaal geen risico's op een hogere inflatie in de eurozone? "Niet veel nee. De meest voor de hand liggende kandidaat voor zo'n inflatieverrassing is een piek in de olieprijs door geopolitieke spanningen", stelt Van der Welle.
 
In de VS zijn inflatoire en deflatoire krachten in evenwicht
"In de VS ligt de kerninflatie al enige tijd dicht bij de 2% doelstelling van de Fed. En nu de algemene inflatie op 1,3% ligt, kunnen we nauwelijks spreken van een inflatiedreiging", aldus Van der Welle. "De Amerikaanse economie blijft zich herstellen bij stijgende huizenprijzen en een aantrekkende arbeidsmarkt. En naarmate de winning van schaliegas meer betekenis krijgt, neemt de invloed van de grondstoffenprijzen in het inflatiecijfer af."
 
Om de koersen te ondersteunen gaat de Fed door met het aankoopprogramma ter waarde van USD 85 mld per maand. De inflatieverwachtingen blijven echter stevig verankerd op het huidige niveau. "Het patroon van de monitor was de afgelopen maanden vlak. Dat wijst niet op de opbouw van inflatoire druk", merkt Van der Welle op. De werkeloosheid ligt nog steeds boven het natuurlijke niveau en daarom blijven de looneisen bescheiden. Alleen in de energiesector niet. Als de vooruitzichten voor de arbeidsmarkt duidelijk verbeteren zal de Fed zijn quantitative easing moeten afbouwen. Waarschijnlijk gebeurt dit later dit jaar. "Op dit moment is de monitor neutraal. Dat betekent dat inflatoire en deflatoire krachten min of meer in evenwicht zijn."
 
In opkomende landen blijft de inflatie gematigd dankzij dalende grondstoffenprijzen
In de opkomende landen is de reële inflatie in de afgelopen maanden licht opgelopen. De consumentenprijzen liggen nu in drie van de vier BRIC-landen net boven het tienjaarsgemiddelde. Rusland is de uitzondering. "Volgens de Inflation Monitor blijft de inflatoire druk beperkt", aldus Van der Welle.
 
In China lijkt de grootste bijdrage aan de inflatie op dit moment te komen vanuit de monetaire wereld. Dat komt omdat de Chinese groei nog steeds zwaar leunt op kredietgroei. China streeft naar beperking van de kredietgroei, maar intervenieert tegelijkertijd op de FX markt om de renminbi zwak te houden.  De economische cijfers zijn over de hele linie zwak vanwege het aarzelende wereldwijde herstel. De monetaire autoriteiten hebben gereageerd op het trage herstel met een renteverlaging en aanhoudende monetaire verruiming. "Toch zijn ook in de opkomende landen de inflatierisico's min of meer beperkt dankzij de recente daling van de grondstoffenprijzen", besluit Van der Welle zijn betoog.
 
 
De Inflation Monitor van Robeco is ontwikkeld als graadmeter voor de inflatiedruk en geeft zo weer of het risico op inflatie in de toekomst toeneemt. De vooruitzichten worden weergegeven in z-scores* die aangeven hoe de huidige aan inflatie gekoppelde cijfers - over de economie, monetaire ontwikkelingen, grondstoffen en inflatieverwachtingen - moeten worden gezien in de context van de meest recente conjunctuurcyclus.

Ervan uitgaande dat de afgelopen tien jaar een betrouwbare afspiegeling zijn van een normale cyclus, duidt een stabiele
z-score van nul erop dat de prijsdruk op dit moment in lijn is met het gemiddelde van de meest recente conjunctuurcyclus.

*Z-score = (meest recente waarneming – tienjaarsgemiddelde) / gemiddelde standaarddeviatie van de maandcijfers

Deel deze pagina: