By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Sterke industrie, maar inflatiedruk neemt toe

27-01-2011 | Vooruitblik | Léon Cornelissen

Risicovolle beleggingen zijn tot op zekere hoogte aantrekkelijk volgens Léon Cornelissen, Chief Economist van Robeco.

Nu het optimisme over de wereldwijde groei toeneemt, gesteund door positieve cijfers over de afgelopen maand uit de wereldwijde industriesector, handhaaft het Financial Markets Research-team zijn bescheiden overwogen posities in aandelen en andere risicovolle beleggingen zoals onroerend goed en high-yieldobligaties.

“Wij blijven positief over de meeste risicovolle beleggingscategorieën, maar we geven de voorkeur aan gematigde overwegingen vanwege de toenemende spanningen in de eurozone en de aanhoudende monetaire verkrapping in de opkomende markten,” zegt Léon Cornelissen.

Twee negatieve factoren houden grotere overweging tegen
Laten we twee thema’s eens nader bekijken. Ten eerste, de eurozone. Hoewel de obligatiemarkten van de eurozone de spreads op obligaties van de perifere landen weer tot rust hebben zien komen, weliswaar op hogere niveaus, is de schuldencrisis in de eurozone nog niet voorbij.

“Er is nog steeds geen structurele oplossing voor de onderliggende problemen. Dat betekent dat het niet lang zal duren voordat het probleem weer de kop opsteekt,” waarschuwt Cornelissen.

Het tweede thema is de monetaire verkrapping in opkomende markten. Door de enorm sterke groei van de opkomende markten neemt de inflatiedruk toe. De monetaire beleidsmakers reageren hierop door met tegenzin te verkrappen.

Zo heeft China de rente in december verhoogd, nadat de inflatie over november opliep tot 5,1%. De Chinese autoriteiten maken zich duidelijk zorgen over de ontwikkeling van de inflatie, maar de groei blijft de belangrijkste prioriteit. “Wij verwachten daarom een voortzetting van het beleid om met kleine stapjes te zorgen voor extra kwantitatieve en kwalitatieve verkrapping,” zegt Cornelissen.

Het lijkt er zelfs op dat in de komende maanden alle BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) de rente zullen verhogen. Op de langere termijn zullen aandelen, die hebben geprofiteerd van de lage rente, minder aantrekkelijk worden aangezien de hogere obligatierente beleggers zal aantrekken.

Optimistische consument goed voor Amerikaanse economie
In de VS ligt monetaire verkrapping op korte termijn niet voor de hand, ondanks het snelle tempo waarmee het herstel zich voltrekt. Veel van de Amerikaanse economische cijfers die de afgelopen maanden werden gepubliceerd kwamen overeen met de verwachtingen of waren zelfs beter dan verwacht. Dit geeft aan dat de economie aan kracht heeft gewonnen in het vierde kwartaal.

“Zoals gebruikelijk, is deze opleving vooral te danken aan de consument,” zegt Cornelissen, waarbij hij erop wijst dat de spaarquote afneemt en de detailhandelsomzetten toenemen.

“Er zijn zelfs signalen dat het herstel van de vraag is overgeslagen naar de arbeidsmarkt,” voegt hij toe. Dat betekent dat er nog maar één uitzondering is op al het positieve nieuws, en dat is de huizenmarkt. De verwachting is dat de huizenprijzen nog verder zullen dalen.

Gemengd nieuws uit de volwassen markten
In alle grote ontwikkelde markten was het nieuws gemengd. Aangevoerd door Duitsland, gaat de Europese industriesector op volle kracht vooruit. Het verschil tussen Frankrijk en Duitsland aan de ene kant en de landen uit de zuidelijke periferie aan de andere kant blijft echter groot. De schuldencrisis lijkt ook nog niet te gaan liggen.

In het VK bleef het economisch herstel op peil in het vierde kwartaal, aangezien de PMI-index voor de industriesector de grootste stijging in zestien jaar liet zien in december. Het negatieve nieuws was dat de inflatie hardnekkig hoog blijft. Toch zal de Bank of England de rente niet snel verhogen, gezien de hoge werkloosheid en de onzekerheid over de gevolgen van de strenge bezuinigingsmaatregelen die de Britse regering heeft genomen.

In Japan liet het Tankan-onderzoek over het vierde kwartaal zien dat het sentiment onder grote industriële producenten minder was gedaald dan gevreesd. Dit was waarschijnlijk het gevolg van de verzwakking van de yen in november. Maar de vooruitzichten voor het eerste kwartaal van 2011 zijn weer negatief.

Nog steeds positief over aandelen
Tegen deze achtergrond, handhaaft het Financial Markets Research-team zijn overwogen positie in aandelen. Cornelissen merkt op dat het erop lijkt dat het risico-rendementsprofiel van obligaties ten opzichte van aandelen opnieuw is beoordeeld. “Volgens de regel hebben obligaties een laag risico en een laag rendement,” zegt hij. “In de afgelopen maanden is het echter duidelijk geworden dat een laag risico niet hetzelfde is als geen risico, zoals obligaties uit de perifere landen hebben laten zien. Deze obligaties hadden aanzienlijk negatieve - en met aandelen vergelijkbare - resultaten.

Als gevolg hebben een aantel beleggers de laag renderende obligatiemarkt verlaten en zijn overgestapt naar de hoger renderende aandelenmarkten. “Dat wil niet zeggen dat er geen risico’s voor aandelen zijn, maar met een monetair beleid dat er duidelijk op is gericht om de markt van zoveel mogelijk liquiditeit te voorzien, en een wereldwijde economie die gestaag (maar langzamer dan de trend) groeit en winsten die verder blijven stijgen, is het duidelijk dat de vooruitzichten voor aandelen voor de middellange termijn positief zijn,” legt hij uit.

De opkomende markten zijn de favoriete regio voor aandelen
Binnen aandelen blijven de opkomende markten de favoriete regio van het team. “Over een horizon van drie tot zes maanden verwachten wij dat Noord-Amerika, Europa en de Pacific zullen achterblijven bij de opkomende markten," zegt Cornelissen.

Hoe komt dat? De economische vooruitzichten voor de opkomende markten zijn goed, terwijl de waardering ook min of meer in lijn is met die van volwassen markten. “Het momentum in de opkomende markten is sterker, terwijl de vergrijzing en de overheidsschulden een minder negatieve impact hebben op de economische vooruitzichten voor de lange termijn dan in de volwassen markten," voegt hij hieraan toe.

Consument cyclisch en industrie & dienstverlening zijn de favoriete sectoren
Voor wat betreft de sectoren, zijn de cyclische sectoren favoriet bij het team. “Gezien het punt in de economische cyclus waarop we ons bevinden, blijven wij verwachten dat de cyclische sectoren het goed zullen doen, vooral de sectoren consument cyclisch en industrie & dienstverlening,” zegt Cornelissen.

Energie en basismaterialen kunnen ook op goedkeuring rekenen. Cornelissen merkt op dat de winstherzieningen voor beide sectoren achter zijn gebleven bij hun recente sterke performance. “Maar gezien de lage (energie) tot gemiddelde (materialen) waardering, is dat op dit moment nog niet echt bedreigend,” zegt hij.

Staatsobligaties onderwogen, maar een grote uitverkoop wordt niet verwacht
De onderwogen positie die het team heeft in staatsobligaties pakte onlangs gunstig uit, toen Amerikaanse Treasuries voorop gingen bij een uitverkoop van 100 basispunten. Deze uitverkoop was het gevolg van toegenomen angst voor inflatie, het gebrek aan een geloofwaardige actie om het tekort terug te dringen in 2011 en beter dan verwachte economische cijfers.

Toch hoeven obligatiehouders volgens Cornelissen nog niet in paniek te raken. “De Amerikaanse huizenmarkt is nog niet hersteld, het monetaire beleid is nog steeds bijzonder ruim en het ligt niet voor de hand dat de kerninflatie in de komende maanden sterk zal stijgen. Wij verwachten niet dat de uitverkoop van Treasuries in het huidige tempo zal doorgaan,” zegt hij.

Bedrijfsobligaties nog steeds favoriet
Het team geeft nog steeds de voorkeur aan bedrijfsobligaties boven staatsobligaties. De spreads zijn over het algemeen weer ingekomen na de uitverkoop in reactie op de schuldencrisis in de eurozone. “Het inkomen van de spreads van bedrijfsobligaties moet niet worden gezien als een signaal dat de crisis in de eurozone is gaan liggen,” waarschuwt Cornelissen. “Dat is namelijk niet het geval.”

Met die waarschuwing in gedachten, is het team nog steeds van mening dat bedrijfsobligaties aantrekkelijke risico-rendementskenmerken hebben. Op dit moment heeft het team geen voorkeur voor credits of high yield. “In een portefeuillecontext denken we dat het aantrekkelijk is om een positie te nemen in credits ten opzichte van staatsobligaties en in high yield ten opzichte van cash,” zegt Cornelissen.

Voorzichtig optimistisch over onroerend goed
Na de fraaie performance van onroerend goed in 2010 (het was de best presterende brede beleggingscategorie met een rendement van 30%) verwacht het Financial Markets Research-team dat deze categorie in de komende maanden een performance zal laten zien die min of meer overeenkomt met die van de aandelenmarkten. De performance over vorig jaar werd geholpen door het herstel van de wereldwijde economie en de lage obligatierente wereldwijd.

Een aanhoudende stijging van de obligatierente zou nu het belangrijkste risico zijn voor onroerend goed. Maar zoals we hebben gezien, verwacht Cornelissen dat het risico van een aanzienlijke stijging van de obligatierente vanaf dit niveau beperkt is. “De waardering van onroerend goed ligt iets boven het historische gemiddelde ten opzichte van aandelen, maar niet zodanig dat wij een underperformance verwachten van onroerend goed,” voegt hij toe.

Deel deze pagina: