By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Inflatieverwachtingen zijn overdreven

18-03-2011 | Visie | Léon Cornelissen

Léon Cornelissen, Chief Economist, verwacht dat de centrale banken van de belangrijkste volwassen markten voorzichtiger zullen zijn met het verhogen van de rente dan momenteel wordt verwacht.

Nervositeit over hogere inflatie heeft ertoe geleid dat de financiële markten verwachte renteverhogingen hebben ingeprijsd. De verwachting is dat het in het VK in juni al zo ver zal zijn waarna de eurozone zal volgen in september en de VS in december. Maar hoe realistisch zijn die verwachtingen?

Léon Cornelissen is van mening dat de markt een beetje te hard van stapel loopt. “We zien inflatiedruk, vooral in de opkomende markten maar ook in de volwassen markten. Het is normaal dat mensen zich afvragen of de periode van zeer lage rentes op zijn einde loopt,” zegt hij.

Waarschijnlijk geen renteverhoging in het VK vóór de zomer
Het VK is de eerste grote volwassen markt waar een renteverhoging wordt ingeprijsd (op basis van overnight index swap rates). Gaat de Bank of England de rente verhogen in juni?

Inflatie is zeker een bron van zorg in het VK, waar de basisrente sinds het uitbreken van de recessie op het historisch dieptepunt van 0,5% is gebleven. De consumentenprijsinflatie (CPI) bedroeg 4% in januari, dat was 2 procentpunt boven de doelstelling. Andrew Sentance, de inflatiehavik van het monetary policy committee (MPC) van de Bank of England, heeft ondertussen de noodzaak benadrukt van "het afweren van de nu zichtbaar wordende opwaartse druk op inflatie."

Volgens Cornelissen is juni iets te vroeg voor een renteverhoging. “Een renteverhoging is dit jaar mogelijk,” geeft hij toe, “maar waarschijnlijk pas na de zomer. De economie is te zwak.”

Recente cijfers laten inderdaad zien dat het Britse BBP 0,5% is gedaald in het vierde kwartaal van 2010. Tegelijkertijd heeft de Britse regering een rigoureus fiscaal verkrappingsprogramma in werking gezet dat de groei negatief zal beïnvloeden. Cornelissen merkt op dat het MPC eerst wil zien wat de effecten van het programma zijn voordat zij besluiten tot een overhaaste renteverhoging die schadelijk zou zijn voor het herstel.

Bovendien is de relatief hoge inflatie voor een deel te wijten aan de BTW-verhoging van 17,5% naar 20% in januari. Dat zal automatisch verdwijnen uit de jaarlijkse berekening van januari volgend jaar. De Bank of England benadrukt zo het tijdelijke karakter van de piek in inflatie.

Geen verhoging voor de eurozone in 2011
Volgens de markt is de eurozone, waar de inflatie in februari opliep tot 2,4%, de volgende kandidaat is voor een renteverhoging. Overnight index swap rates wijzen op een verhoging in september.

Volgens Cornelissen is dit niet waarschijnlijk. “Het is zeer onwaarschijnlijk dat de ECB de rente dit jaar verhoogt,” zegt hij. Ten eerste is de Europese schuldencrisis nog lang niet voorbij. Hij verwacht dat Portugal zal moeten aankloppen voor hulp bij de European Financial Stability Facility (EFSF). Ondertussen blijven de zorgen over Spanje bestaan en de markt zou zich ook zorgen kunnen gaan maken over Italië.

En terwijl de Europese politieke leiders op zoek zijn naar consensus over een concurrentiepact en het steunfonds EFSF willen versterken, zegt Cornelissen dat hij niet verwacht dat de EU-top in maart een oplossing zal opleveren.

Ten tweede is inflatie niet zo'n groot probleem in de regio. “De kerninflatie heeft zich dit jaar goed gedragen en er is geen echte reden voor een renteverhoging,” zegt hij.

“De ECB zal alleen in actie komen als zij er zeker van zijn dat de economie van de eurozone een paar renteverhogingen kan doorstaan. “Zij zullen de trekker niet overhalen voor één enkele renteverhoging.”

Cornelissen geeft wel een voorbehoud bij zijn voorspelling. In oktober treedt Jean-Claude Trichet af als bankpresident van de ECB. Zijn termijn van acht jaar zit er dan op. De eerste persconferentie over zijn opvolger, die nog niet is benoemd, staat op de agenda voor november. Misschien wil hij wel beginnen met een renteverhoging? Het zou in ieder geval passen bij zijn reputatie als havik. Toch is dit scenario nog heel onzeker.

Voorlopig lijkt de ECB in ieder geval nog niet in de stemming voor een renteverhoging. Trichet is zelfs duidelijk milder geworden in zijn commentaar. De agressieve toon van zijn anti-inflatiecommentaar van januari is in februari een stuk minder fel geworden.

Eerst QE2 afronden, dan verkrappen
De Fed funds futures wijzen op een renteverhoging in december. En de kerninflatie in de VS stijgt, zoals te zien was aan de stijging van 1% op jaarbasis in januari. “In het vierde kwartaal van 2011 zou verkrapping mogelijk kunnen zijn,” zegt Cornelissen. “Het is mogelijk, maar wij denken nog steeds dat het te vroeg is.” Het ligt meer voor de hand dat er in 2011 geen actie zal zijn.

De Federal Reserve heeft nu in ieder geval nog een zeer ruim monetair beleid via het aanvullende verruimingsprogramma QE2. “De Fed zal QE2 moeten beëindigen of afbouwen voordat ze de ommezwaai kan maken naar verkrapping.”

Een tweede kwestie is de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Volgens de laatste cijfers zijn er in januari maar 36.000 banen gecreëerd als gevolg van het slechte weer. “We moeten een beter inzicht krijgen in de werkelijke situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt,” benadrukt hij.

Tijdens de vorige twee recessies in Amerika begon de Fed pas met verhogen toen de werkgelegenheid weer terug was op het niveau van driekwart van een volledige werkgelegenheid. Als dat nu weer zo zou zijn, zou de werkloosheid eerst moeten dalen van de huidige 9% naar 6,5%.

Inflatie wordt vooral veroorzaakt door prijzen voor voedsel en energie
Over het algemeen lijkt het erop dat de markt renteverhogingen aan het inprijzen is op momenten voordat deze waarschijnlijk zullen plaatsvinden. Het is waar dat de inflatie overal ter wereld stijgt. De olieprijs is gestegen, en dat geldt ook voor de voedselprijzen. “Maar het gaat voornamelijk om de inflatie van voedsel- en energieprijzen,” zegt Cornelissen. De kerninflatie geen enkele reden tot zorg, met uitzondering van het VK.

“Centrale banken gaan zich pas zorgen maken als de 'tweede-ronde-effecten' zoals loonstijgingen zichtbaar worden," merkt hij op. En op dit moment zijn er nog geen tekenen dat dit gebeurt. “Wij zijn van mening dat de inflatierisico’s op de middellange termijn laag blijven.”

En tegelijkertijd is het politiek gezien slim voor centrale banken om te kiezen voor een voorzichtige benadering met betrekking tot monetaire verkrapping. Zij willen niet de schuld krijgen als het economisch herstel op het spel komt te staan. Op de lange termijn zullen politici niet klagen over een hogere inflatie. Een hoge inflatie zal de zware schuldenlast die veel landen momenteel hebben, kunnen verlichten.

Serieus inflatierisico vanaf 2012
Hoewel de inflatiedreiging voor 2011 nog bescheiden is, is het voor de langere termijn een ander verhaal. “Na 2011 is er een aanzienlijk risico op inflatie,” zegt Cornelissen. De aanhoudende vraag naar grondstoffen door de wereldwijd groeiende middenklasse, het tekort aan arbeidskrachten en de hoge staatsschulden wijzen allemaal in die richting.

Deel deze pagina: